Archive for the ‘Linguistics’ Category

Sümer kültürü. “Me” üzerine kurulu toplum

November 23, 2021


https://en.wikipedia.org › wiki › Metavirus
Metavirüs, Metaviridae ailesindeki bir virüs cinsidir. Bunlar, bir ökaryotik konak genomunu istila eden retrotranspozonlardır ve ancak virüs konakçıya bulaştıktan sonra çoğalabilirler. Bu genetik elementler, konak genomlarında bulaşmak ve çoğalmak için mevcuttur ve konakçılarıyla ilgisi olmayan atalara ait elementlerden türetilir.

https://assuefazione.wordpress.com/2007/04/22/sumerian-me-memes-and-neurolinguistics/ Sümerler, hayatın, inancın, teknolojinin, davranışın ve insan koşullarının her yönünü kapsayan benim adı verilen bir dizi kural ve düzenleme geliştirmiştir. Onlar erken dönem kodlardı, insanların okuması ve kendilerini aktarmaları için kodlanmış memlerdi. Bütün bir popülasyonu nörolinguistik olarak programlama girişimiydi. ====================

https://www.goodreads.com/quotes/7673797-sumerian-culture—-the-society-based-on-me—-was#:~:text=%E2%80%9CSumerian%20culture%20%2D%2D%20the%20society%20based%20on%20me%20%2D%2D%20was,linguistic%20form%20rather%20than%20DNA.%22

Neal Stephenson

“Sümer kültürü — bana dayalı toplum — başka bir şeydi.Metavirüsün tezahürü. Bunun dışında, bu durumda, bir DNA’dan ziyade dilsel form.”
“Affedersiniz,” diyor Bay Lee. “Medeniyetin bir varlık olarak başladığını söylüyorsunuz.
enfeksiyon?

“İlkel haliyle medeniyet, evet. Her ben bir tür virüstü, tekmelendi metavirüs ilkesine göre. Bana ekmek pişirme örneğini alın. Bir kere Benim topluma dahil olmam, kendi kendine yeten bir bilgi parçasıydı. Bu bir
doğal seçilimin basit sorusu: ekmek yapmayı bilen insanlar nasıl olduğunu bilmeyen insanlardan daha iyi yaşa ve üremeye daha yatkın ol. Doğal olarak, bu kendini kopyalama için ev sahibi olarak hareket ederek beni yayacaklar. bilgi parçası. Bu onu bir virüs yapar. Sümer kültürü —
benimle dolu tapınaklar — sadece başarılı virüslerin bir koleksiyonuydu. bin yılda birikmiştir. Bir franchise operasyonuydu, bunun dışında altın kemerler yerine zigguratlar ve üç halka yerine kil tabletler
bağlayıcılar. “‘Akıl’ veya ‘bilgelik’ anlamına gelen Sümerce sözcük, ‘kulak’ sözcüğüyle aynıdır.Tüm bu insanlar şunlardı: bedenleri bağlı kulaklar. Pasif alıcılar bilgi. Ama Enki farklıydı. Enki daha yeni olan bir tr’di
özellikle işinde iyi. Yeni ben yazma konusunda alışılmadık bir yeteneği vardı — o
bir bilgisayar korsanıydı. Aslında ilk modern insandı, tam bilinçli bir insandı.
olmak, tıpkı bizim gibi. “Bir noktada Enki, Sümer’in bir çıkmaza saplandığını fark etti.
hep aynı eski beni yaşatmak, yenilerini bulamamak, kendileri için düşünmek. Birkaç kişiden biri olduğu için yalnız olduğundan şüpheleniyorum — belki de dünyadaki tek bilinçli insan. içinde olduğunu anladı
insan ırkının ilerlemesi için, onların pençesinden kurtulmaları gerekiyordu.
bu viral medeniyet. “Böylece aynı yerde yayılan bir karşı virüs olan Enki’nin nam-shub’ını yarattı.
ben ve metavirüs olarak yollar. Derin yapıların içine girdi. beyin ve onları yeniden programladı. Bundan böyle Sümer dilini kimse anlayamadı. dil veya başka herhangi bir derin yapı tabanlı dil. Ortaklığımızdan kes derin yapılar, ortak hiçbir yanı olmayan yeni diller geliştirmeye başladık birbirleriyle. Ben artık çalışmıyordu ve yeni yazmak mümkün değildi ben mi. Metavirüsün daha fazla bulaşması engellendi.”
“Neden ekmek yapma işini kaybeden herkes ekmek kıtlığından açlıktan ölmedi? ben mi?” dedi Enzo Amca.

“Muhtemelen bazıları yaptı. Diğer herkes yüksek beyinlerini kullanmak ve anlamaya çalışmak zorundaydı.
dışarı. Yani Enki’nin nam-shub’ının insanlığın başlangıcı olduğunu söyleyebilirsiniz. bilinç — ilk önce kendimiz için düşünmemiz gerektiğinde. bu başlangıçtı akılcı dinin de, insanların ilk kez düşünmeye başladıkları Tanrı, İyi ve Kötü gibi soyut konular. Babel adı buradan gelir. itibaren. Kelimenin tam anlamıyla ‘Tanrı’nın Kapısı’ anlamına gelir. Tanrı’nın izin verdiği kapıydı insan ırkına ulaşmak. Babil, zihnimizde bir kapıdır, bir kapıdır. bizi metavirüsten kurtaran ve bize veren Enki’nin nam-shub’ı tarafından açıldı
düşünme yeteneği — bizi materyalist bir dünyadan dualist bir dünyaya taşıdı — ikili bir dünya — hem fiziksel hem de ruhsal bir bileşene sahip.” ====== Not: Sümer proto-çivi yazısı işareti “ben” aynı şekle sahiptir

Göbekli Tepe’nin T sütunları olarakas Göbekli Tepe T sütunları olarak

===== ELEŞTİRİ, YORUMLAR =======

Kabul edelim ki bende virüslerin özellikleri var. Ama şu ifadelere katılmıyorum: – “Bu insanların hepsi bu kadardı: bedenleri bağlı kulaklar. Pasif bilgi alıcıları.” Pasif alıcılardan uzaktılar. Çalışkan bir nüfustular ve entelektüel olarak çok yetenekli ve yaratıcıydılar. Ne de bununla: “Ama Enki farklıydı. Enki işinde özellikle iyi olan bir adamdı. Yeni bir ben yazma konusunda alışılmadık bir yeteneği vardı – o bir bilgisayar korsanıydı. Aslında, ilk modern insandı. , tam bilinçli bir insan, tıpkı bizim gibi. Bir noktada, Enki Sümer’in bir rutine sıkışıp kaldığını fark etti. İnsanlar her zaman aynı eski meleri yapıyorlardı, yenilerini değil. Kendileri için düşünmediler.” Hayır!: Enki bir tanrıydı ya da Stephenson gerçekten insanların melerini paylaşan akıllı bir lider istiyorsa. Bunlar ilahi bir kökene sahip olacaktı ama bunun bir efsane olduğunu biliyoruz, Sümerler (çalışkan ve yetenekli bir halk) me’leri yarattılar ve sürekli olarak yenilerini yaratma yeteneğine sahiptiler. Ve şiddetle söylüyorum: kendileri için düşünüyorlar! “Yalnız olduğundan şüpheleniyorum, dünyadaki birkaç – belki de tek – bilinçli insandan biri olarak. İnsan ırkının ilerlemesi için bu viral uygarlığın pençesinden kurtulması gerektiğini fark etti.” Bu yüzden benimle ve metavirüsle aynı yollara yayılan ve beynin derin yapılarına girip onları yeniden programlayan bir antivirüs olan Enki’nin Nam-Shub’ını yarattı.” “Belki de dünyadaki tek bilinçli insan!” Yazık olsun. Viral bir uygarlığın pençesi değildi. Nam-shub: “parlayan”, Enki tarafından yaratılmadı ve şuydu:

Wikipedia Asaruludu 《Sümer ve Akad mitolojisinde Asaruludu, Anunnakilerden biridir. Adı da Asarludu olarak yazılmıştır, Asarluhi ve Namshub. Adının etimolojisi ve anlamı belirsizdir. Asaruludu, Sümer dini ritüellerinde şeytan kovucu olarak görev yaptı. Namshub (parlayan) olarak koruyucu bir tanrı, “yolumuzu aydınlatan parlayan tanrı” olarak kabul edilir…. Asaruludu Kuara’nın koruyucu tanrısı olarak, Eridu (Enki’nin şehri) panteonuna dahil edilmiş ve böylece sihir tanrısı rolünü kazanmış olabilir. hastayı Enki / Ea ile tanıştıran bir ara rol. Daha sonraki metinler Asaruludu’yu Enki/Ea’nın zeka, tavsiye ve “geniş akıl” niteliklerini ve ayrıca büyülerdeki uzmanlığı paylaşan Enki/Ea’nın oğlu olarak tanımlar.>>

me’leri de insanlara dağıttı ve bana karşı hiçbir şey (“metavirüs” gibi) yaratmadı; bu son nokta olurdu! Bu nedenle, beynin derin yapılarını yeniden programlamak için hiçbir şey yoktu! “Bundan böyle ne Sümer dilini ne de derin bir yapıya sahip başka bir dili kimse anlayamadı.” Kalk, Sümer dili derin bir yapıya dayanmaz, aksine dil yapısı son derece basit ve mantıklıdır.

John Halloran Proto-Sümer dili icat sürecini görün. <<Diakonoff 1983’te şöyle yazmıştı: “Sözcüksel düzeyde, soyut fikirleri ifade etmek için hiç ya da çok az gelişmiş araçlara sahip olmayan ve dilbilgisi düzeyinde, ‘eylem-karşıtlık’ karşıtlığına dayanan herhangi bir dili ‘arkaik’ olarak tanımlayacağım. . durum’.” “Arkaik bir dilde, ‘zaman’, ‘mekân’, ‘özne’, ‘nesne’, ‘neden’, ‘güzellik’, ‘özgürlük’, “icat”, “çarpma”, “bölme” ve bazıları bize temel görünen, örneğin “karanlık”, “felaket”, “hastalık” ve “acı” vb. arasındaki ayrım gibi, diğerleri, veya ‘iyi’, ‘keyifli’, ‘nazik’, ‘mutlu’, ‘yararlı’, ‘şanslı’ vb. arasında. Ancak, tümevarımsal düşünme, yani belirli olgulardan bir genellemeye ilerleyen düşünce olmadan insan düşüncesi imkansızdır. ” … Diakonoff devam ediyor, “Sümerce, soyut fikirlerin oluştuğu arkaik bir dildir: bu yüzden hem Sümer dili hem de Sümer mitolojisi çok ilginçtir.Özne-nesne ilişkisini ifade etmek için hiçbir aracı yoktur ve zaman fikrini vb. ifade etmek için çok yetersiz araçlardır.” >> “Derin ortak yapılarımızdan kopup, birbirimizle hiçbir ortak yanı olmayan yeni diller geliştirmeye başladık. Ben artık çalışmıyor ve yeni benler yazmak mümkün değildi.”

Eugenrau: ?????? Yeni diller ve diller, Bay Neal Stephenson’dan hiç bilmediği daha fazla ortak noktaya sahiptir. Açıkça bir bağlantı ve ebeveynlik var. “Yani Enki’nin Nam-Shub’ının insan bilincinin başlangıcı olduğunu söyleyebilirsiniz – kendi başımıza düşünmemiz gerektiğinde. Aynı zamanda rasyonel dinin de başlangıcıydı, insanların ilk kez soyut konular hakkında düşünmeye başladıkları zamandı. Tanrı, İyi ve Kötü gibi. , bu nedenle, kelimenin tam anlamıyla “Tanrı’nın Kapısı” anlamına gelen Babil adı. Tanrı’nın insan ırkına ulaşmasına izin veren kapıydı. Babil, zihnimizdeki bir kapıdır, Enki’nin nam-shub’ı tarafından açılan, bizi metavirüsten kurtaran ve düşünme yeteneği veren – bizi materyalistlikten uzaklaştıran bir kapıdır. dünyadan dualist bir dünyaya – ikili bir dünyaya. hem fiziksel hem de ruhsal bir bileşen.”” Hayır !: Bay Stephenson’ın bunu tarihlendirmeye ve onaylamaya istekli olduğu zaman insan bilincinin başlangıcı !? “Rasyonel din” ?? sorunlar” https://bc805.medium.com/abstract-thinkt-how-is-it-significant-and-how-does-it-define-the-basis-for-modern-humanity-a98a5b92fb9f << Soyut düşüncenin geliştirdiği Paleolitik arkeolojik kayıtların alet keşiflerinde bazı ipuçları var.>> Soyut semboller, Göbekli Tepe 9.600 M.Ö.

Her şeyden önce, yazarın antropoloji, psikoloji, arkeoloji, dilbilim ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki yüzeysel bilgileri karıştırarak, yazarın zihninde şekillenen bir halüsinasyona yol açtığı izlenimini edindim. Yazık ki, hâlâ kısmen yabancılaşmış bir dünyada yaşayan bizler, tarihsel ve kültürel bir gerçekliğin tecavüzüne ve saptırılmasına tanık oluyoruz. İnsanlığın ilk büyük medeniyeti, bu kadar kolay ve yüzeysel bir yaklaşımı ve böyle bir muameleyi kesinlikle hak etmiyor.

Anatolian origin for Indo-European and sumerian languages ?

November 2, 2021

From https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nostratic_languages 《The hypothetical ancestral language of the Nostratic family is called Proto-Nostratic.Proto-Nostratic would have been spoken between 15,000 and 12,000 BCE, in the Epipaleolithic period, close to the end of the last glacial period.

The Sumerian and Etruscan languages, usually regarded as language isolates, are thought by some to be Nostratic languages as well. Others, however, consider one or both to be members of another macrofamily called Dené–Caucasian.》 ========== https://en.m.wikipedia.org/wiki/Natufian_culture 《The view that the Natufians spoke an Afroasiatic language is accepted by Vitaly Shevoroshkin. Alexander Militarev and others have argued that the Natufian may represent the culture that spoke the proto-Afroasiatic language, which he in turn believes has a Eurasian origin associated with the concept of Nostratic languages. The possibility of Natufians speaking proto-Afroasiatic, and that the language was introduced into Africa from the Levant, is approved by Colin Renfrew with caution, as a possible hypothesis for proto-Afro-Asiatic dispersal. .. Within this group, Ehret, who like Militarev believes Afroasiatic may already have been in existence in the Natufian period, would associate Natufians only with the Near Eastern pre-proto-Semitic branch of Afroasiatic

http://3.bp.blogspot.com/_Fp1TvPT3pZg/RgHK_vCheBI/AAAAAAAAACU/ucOC61z8Ymk/s1600-h/Pg_nostratic.gif

========= I.E. and sumerian, originated not in the same place, but close one of another ? E.g. I.E. in Central Turkey and Sumerian in South- Eastern Turkey ?https://images.app.goo.gl/rXfMfxBGokP3AazL7

=== Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family === REMCO BOUCKAERTPHILIPPE LEMEYMICHAEL DUNNSIMON J. GREENHILLALEXANDER V. ALEKSEYENKOALEXEI J. DRUMMONDRUSSELL D. GRAYMARC A. SUCHARDAND QUENTIN D. ATKINSON  https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1219669?doi=10.1126/science.1219669 A Family of Languages English is part of the large Indo-European language family, which includes Celtic, Germanic, Italic, Balto-Slavic, and Indo-Iranian languages. The origin of this family is hotly debated: one hypothesis places the origin north of the Caspian Sea in the Pontic steppes, from where it was disseminated by Kurgan semi-nomadic pastoralists; a second suggests that Anatolia, in modern-day Turkey, is the source, and the language radiated with the spread of agricultureBouckaert et al. (p. 957) used phylogenetic methods and modeling to assess the geographical spread of the Indo-European language group. The findings support the suggestion that the origin of the language family was indeed Anatolia 7 to 10 thousand years ago—contemporaneous with the spread of agriculture. Abstract There are two competing hypotheses for the origin of the Indo-European language family. The conventional view places the homeland in the Pontic steppes about 6000 years ago. An alternative hypothesis claims that the languages spread from Anatolia with the expansion of farming 8000 to 9500 years ago. We used Bayesian phylogeographic approaches, together with basic vocabulary data from 103 ancient and contemporary Indo-European languages, to explicitly model the expansion of the family and test these hypotheses. We found decisive support for an Anatolian origin over a steppe origin. Both the inferred timing and root location of the Indo-European language trees fit with an agricultural expansion from Anatolia beginning 8000 to 9500 years ago. These results highlight the critical role that phylogeographic inference can play in resolving debates about human prehistory.

From https://images.app.goo.gl/rXfMfxBGokP3AazL7 === https://phys.org/news/2012-08-indo-european-languages-anatolia.html ===

Atkinson PIE Homeland Map

==== From https://phys.org/news/2012-08-indo-european-languages-anatolia.html ====

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png
https://scx2.b-cdn.net/gfx/news/2012/indoeuropean.jpg Map showing the inferred geographic origin of the Indo-European language family. The inferred point of origin is plotted in translucent red such that darker areas correspond to increased probability. The blue polygons delineate the proposed origin area under the Steppe hypothesis; dark blue represents the initial suggested Steppe homeland, and light blue denotes a later version of the Steppe hypothesis. The yellow polygon delineates the proposed origin under the Anatolian hypothesis. A green star in the steppe region shows the location of the centroid of the sampled languages. © MPI for Psycholinguistics

The majority view in historical linguistics is that the homeland of the Indo-European language family was located in the Pontic steppes (present day Ukraine) around 6000 years ago. The evidence for this comes from linguistic paleontology: in particular, certain words to do with the technology of wheeled vehicles are arguably present across all the branches of the Indo-European family; and archaeology tells us that wheeled vehicles arose no earlier than this date. The minority view links the origins of Indo-European with the spread of farming from Anatolia 8000-9500 years ago. The minority view is decisively supported by the present analysis in this week’s Science. This analysis combines a model of the evolution of the lexicons of individual languages with an explicit spatial model of the dispersal of the speakers of those languages.》

=== Addendum to The Proto-Sumerian Language Invention Process by John A. Halloran ==== https://www.sumerian.org/prot-add.htm

<<This note follows up on the conclusions at the end of my 1996 paper on “The Proto-Sumerian Language Invention Process”.

After the proto-Sumerians made the conceptual breakthrough of mapping important things in the world to vocalic symbols, i.e., inventing spoken language, the concept spread to other nearby cultures.

Archaeologists now describe the very early megalithic temple site of Göbekli Tepe in south-eastern Turkey/Anatolia as an important supra-regional pilgrimage site, whose “rich and varied material culture suggests its visitation by peoples from three distinct cultural regions: Upper Mesopotamia, the Zagros and the southern Levant” (where proto-Sumerian arose to the east in the Zagros mountains and proto-Semitic arose down in the southern Levant). “Research indicates the site was created by hunter-gatherers, rather than farmers, who came from across a large area to build and then visit the site for religious purposes.” In an informative program for the National Geographic Channel called Cradle of the Gods, archaeologist Dr. Jeff Rose devoted an hour to exploring what the site of Göbekli Tepe might have been used for and where its builders might have lived.

In parallel with the archaeology, language studies are increasingly indicating that it was these same inhabitants of southeastern Anatolia who created and perfected the Proto-Indo-European (PIE) language, the ancestor of English, Russian, Sanskrit, Persian, Latin, Greek, Hittite, Armenian, Kurdish, etc. According to an article in the August 23, 2012 issue of the journal Science, an evolutionary biologist, Quentin Atkinson of the University of Auckland in New Zealand, and a large international team have adapted a technique normally used to study the evolution and spread of disease (Bayesian phylogeographic analysis) to analyze the existing vocabulary and geographical range of 103 Indo-European languages and computationally walk them back in time and place to their statistically most likely origin. The result is that “we found decisive support for an Anatolian origin over a steppe origin.” Both the timing and the root of the tree of Indo-European languages “fit with an agricultural expansion from Anatolia beginning 8,000 to 9,500 years ago“.

The creators of PIE did not originate the concept of spoken mouth gestures for communication, but living at the center of a vibrant multi-cultural community, they probably had extensive experience in communicating using bodily gestures. They applied that background to develop what in effect was an improved Language 2.0, versions of which then spread far and wide from the Göbekli Tepe pilgrimage site.

In an episode of the TV sit-com Two and a Half Men from 2003, Jon Cryer’s character Alan says, “I mean, why doesn’t anyone speak Sumerian anymore?” Compared to the other languages that it inspired, Sumerian had a more primitive design structure. You might as well ask why computer programmers no longer write code directly in machine assembly language, preferring instead one of the more modern high-level programming languages, which are conceptually flexible and user-friendly.Notes

 1. R. Bouckaert, P. Lemey, M. Dunn, S. J. Greenhill, A. V. Alekseyenko, A. J. Drummond, R. D. Gray, M. A. Suchard, Q. D. Atkinson. “Mapping the Origins and Expansion of the Indo-European Language Family”. Science, 2012; 337 (6097): 957 DOI: 10.1126/science.1219669 >>

==== From Proto-Indo-European homeland south of the Caucasus? Carlos Quiles ==== https://indo-european.eu/2018/03/proto-indo-european-homeland-south-of-the-caucasus/

Ancient DNA available from this time in Anatolia shows no evidence of steppe ancestry similar to that in the Yamnaya (although the evidence here is circumstantial as no ancient DNA from the Hittites themselves has yet been published). This suggests to me that the most likely location of the population that first spoke an Indo-European language was south of the Caucasus Mountains, perhaps in present-day Iran or Armenia, because ancient DNA from people who lived there matches what we would expect for a source population both for the Yamnaya and for ancient Anatolians. If this scenario is right the population sent one branch up into the steppe-mixing with steppe hunter-gatherers in a one-to-one ratio to become the Yamnaya as described earlier- and another to Anatolia to found the ancestors of people there who spoke languages such as Hittite.

https://www.facebook.com/bronzeagecollapse/posts/the-archaeology-dna-of-anatolia-and-the-caucasuspictured-caucasus-mountains-map-/1389920471195018/

eugenrau: Armenia Turkey Iran ….rather than Steppes From https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proto-Euphratean_languageProto-Euphratean is a hypothetical unclassified language or languages which was considered by some Assyriologists (for example, Samuel Noah Kramer) to be the substratum language of the people who introduced farming into Southern Iraq in the Early Ubaid period (5300-4700 BC). …. A related proposal by Gordon Whittaker[3] is that the language of the proto-literary texts from the Late Uruk period (c. 3350–3100 BC) is an early Indo-European language that he terms “Euphratic“.》

ASIA MINOR (MODERN TURKEY) WAS ONE OF THE GREATEST CROSS-ROADS OF CIVILIZATION IN THE ANCIENT WORLD http://www.peraair.com/timeline-and-history-of-asia-minor-anatolia See how close were even later:

http://www.peraair.com/myimages/filemanager/Map1Anatolia2500BC.jpg
https://anthrogenica.com/showthread.php?6568-What-haplogroup-is-associated-with-the-site-of-Gobekli-Tepe/page4

The Urheimat of the Nostratic Languages Valentin Stetsyuk https://www.v-stetsyuk.name/en/Alterling/Nostratic.html 《The later speakers of this parent language could move to other places, but there was the ancestral home of their descendants. H.Birnbaum expressed this most accurately: And probably, if the main spreading space of the Nostratic language – as intended – should be really identified with the South Caucasus, the eastern (and southern) Anatolia and upper course of the Tigris and Euphrates, it is natural to assume that the later areas of the spread of the Proto-Indo-European language was closer to the Black Sea – the Pontic steppe areas in northern and western Anatolia…(BIRNBAUM H. 1993: 16)》 ======= Eurasiatic > prot.-Afro-Asiatic > (prot.)-Sumerian From same Eurasiatic >Anatolian- I.European

Etimologie moț (motz)

October 8, 2021

Poza, din http://www.romanianmuseum.com/Romania/RomaniaEthnoARDEALvidra.htm

Am gasit o serie de propuneri, una mai nastrusnica ca alta. Par mai degraba neserioase si nu prea par sa aiba legatura cu realitatea.Bine ca gasira țop, mai lipsea țoapa. Din http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Mo%C5%A3i 《 O altă enigmă rămasă fără o explicaţie este originea numelui de “moţ”. Cele mai multe explicaţii privind acest nume indică faptul că românii din munte purtau părul strâns în chică (“moţ”), lăsată să cadă de obicei pe umărul drept. Alţi autori consideră că numele vine de la cuvântul latin “motus”, care înseamnă “răzvrătit”, “rebel”, dacă fiind puternica înclinaţie spre libertate a moţilor. Denumirea de “ţop” are cam aceeaşi explicaţie a părului strâns în chică, numai că acest cuvânt ar putea proveni din limba germană (“tzopf” = chică). Austriecii îi numeau pe moţi “tzopfiger wallachische”, adică “valahi cu moţ”. O explicaţie puţin plauzibilă a numelui de “ţop” ar fi aceea că se zice că moţii nu ar şti să danseze, astfel că la auzul muzicii ei “ţopăie” ca ursul. Acest fapt nu e adevărat, moţii ştiind să danseze la fel de bine ca oricine altcineva.》 — Bine ca gasira țop, mai lipsea țoapa. Uite o tampenia maxima: https://ro.m.wikipedia.org › wiki Țara Moților – Wikipedia 《 „Moți” poate fi o deformare a cuvintelor „munți” (romanic) sau „moji” (slav, care înseamnă « bărbați »; a dat și cuvântul „moși”)》

—-Apoi a inceput sa se faca lumina cand am gasit in doua surse, cumva in doua familii lingvistice acelasi inteles: Proto-Basque:moc Meaning: short Bizkaian:motz Gipuzkoan:motz, motx High Navarrese:motz Low Navarrese:motz Salazarese:motz Lapurdian:motz Baztanese:motz Aezkoan:motz Zuberoan:mutz Roncalese:motz Comments:This word is generally believed to be from Romance (cf. Span.mocho’cut off’, Ital.mozzo, etc.), ult. < an unrecorded Latin mutium(REW 5792). From https://www.wordsense.eu/mozza/ mozzare (Italian) Origin & history From mozzo (“cut off, docked”).verb mozzare1.(transitive) to cut off (the head)

2.(transitive) to dock (the tail) From https://en.m.wiktionary.org/wiki/mozzo Italian Etymology 1mozzo first-person singular present indicative of mozzare Etymology 2 From Vulgar Latin *mutius, from Latin mutilus. Cf. also French mousse, Spanish mocho. mozzo(feminine mozza, masculine plural mozzi, feminine plural mozze)1. cut off (head)2.docked (tail)Etymology 3 Borrowed from Spanish mozo, possibly from Latin musteus.mozzo m (plural mozzi 1.(nautical) ship’s boy 2.boy, lad Etymology4 From latin modium.Doublet if moggio mozzo m (plural mozzi)1.hub, nave 2.boss (of a screw) Picture, https://images.app.goo.gl/Jw42pgM3DuJbVkNu7

https://www.quora.com/How-did-Romania-come-to-speak-a-Romance-language-given-its-distance-from-the-Latin-countries-in-Europe#&gid=1&pid=1

Ma gandeam ca poate exista legatura cu “scurt” devreme ce moții par a fi scunzi: Din https://cluj24.ro › inaltimea-romanil…
Înălţimea românilor acum 100 de ani. Înalţii moţi erau mici. 1,67 m …

Limba basca nu face parte din nici-o familie lingvistica, dar a existat si exista pe teritoriul celtic. Dar daca motii ar putea avea legatura cu celtii, nu vad cum ar putea sa se exprime depreciativ fata de ei insisi, ca ar fi scurti. Am gasit undeva ca ramurile italica si celtica s-au contopit si astfel s-a format limba latina.Nici nu mai este nevoie sa amintesc ca din latina latina vulgara este de fapt amestecul tuturor limbilor din arealul european si mediteranean din est pana la vest.Mozzo inseamna taietor. Ma gandeam ca majoritatea moților ocupanduse cu taiatul lemnelor, un moț a fost numit de cei din exterior (romani?) “taietor” ..sau “butuc” in sensul de butucanos.

Anlaşılması kolay: Göbeklitepe sütunları aslında neydi?

March 27, 2021

Scientists hypothesized that at 9.600 B.C. were not worshiped antropomorphic deities, but probably spirits. Ancestor spirits or otherwise. As a term of comparison, despite the enormous temporal distance, IF WE SUPPOSE THAT – Göblekitepe PEOPLES WERE DISTANT ANCESTORS OF SUMERIANS, AND SOME IMPORTANT ICONS AND THEIR MEANINGS LASTED THOUSEND OF YEARS, we could have had something like that:

PDF) The Transformations of a Goddess: Lillake, Lamashtu, and Lilith.
ResearchGate PDF) The Transformations of a Goddess: Lillake, Lamasht https://www.researchgate.net/profile/Wendilyn-Emrys/publication/337155280/figure/fig2/AS:823766137442312@1573412560586/figure-fig2_Q320.jpg

Merriam-Webster’ın Dünya Dinleri Ansiklopedisibooks.google.ro ›booksWendy Doniger, MERRIAM-WEBSTER STAFF, Merriam-Webster, Inc · 1999 · Religion \ la-‘mash-, tu \ (Akadian), Sumerian Dimme, MEZOPOTAMYA dilinde DİN, tüm dişi İBARLAR arasında en korkunç olanı, gökyüzü tanrısı ANU’nun kızı (Sümer: An).

Şimdi Dim-me’den Dim’in ne olduğunu görün: https://en.m.wiktionary.org/wiki/%F0%92%81%B4?fbclid=IwAR0pgOjTAADZgkfrIP9K4OQ1cD53FngdGjEcrRQq24AfxLwkrutBNw8Kdbs Sümerce İsim (DIM)

direk, direk, direk
bağlama, düğüm, bağ

Ve daha önceki gönderilerden Ben: “ilahi güç / öz” ve “olmak / arı olmak”

Öyleyse, Dim-Me = “PILLAR-İlahi güç / ARI”

============== bir referans terimi olarak ========

Tanrı Dim-Me-ir: archive.org ›akış› 527757_djvu “Dil Olarak Sümer” in tam metni – İnternet Arşivi Bu dimir gerçek bir ES’dir. form = daha olağan dimmer (dim-me-ir) ‘tanrı.’ Bkz. S. v. digir ve dir = AN. Cf. Semitik ödünç kelime dimmerU ‘tanrı’.

Not. Dim’in 2 numaralı anlamını genişletmemek için kendimi sınırladım: 2. “bağlama, düğüm, bağ” Romanian: “legare, nod, legătură”

Easy to undersand: What were in fact Göbeklitepe pillars ?

March 27, 2021

Scientists hypothesized that at 9.600 B.C. were not worshiped antropomorphic deities, as “Urfa man”, but probably demons or spirits. sciencepress.mnhn.fr › pdfPDF Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli … de J PETERS · Neolithic Göbekli Tepe, south -eastern Turkey: a preliminary … <<Given the anthropomorphic nature of the T-shaped pillars at Göbekli Tepe and the fact thatthese abstract monoliths bear representations of particular (sets of) animal species, it is temptingto interpret these megaliths as three-dimensionalrepresentations of shamans. ….. Some of these mono-liths exhibit arms and hands in bas-relief, sugges-ting that they represent anthropomorphic beings.It is not clear, however, what kind of beings thesestanding stones impersonate : do they representanthropomorphic gods, shamans, ancestors, stone spirits or perhaps even demons ? >> Ancestor spirits or otherwise. As a term of comparison, despite the enormous temporal distance, IF WE SUPPOSE THAT : – Göblekitepe PEOPLES WERE DISTANT ANCESTORS OF SUMERIANS, AND SOME IMPORTANT ICONS AND THEIR MEANINGS LASTED THOUSEND OF YEARS, we could have had something like that:

PDF) The Transformations of a Goddess: Lillake, Lamashtu, and Lilith.

ResearchGate
PDF) The Transformations of a Goddess: Lillake, Lamasht https://www.researchgate.net/profile/Wendilyn-Emrys/publication/337155280/figure/fig2/AS:823766137442312@1573412560586/figure-fig2_Q320.jpg

Merriam-Webster’s Encyclopedia of World Religionsbooks.google.ro › booksWendy Doniger, ‎MERRIAM-WEBSTER STAFF, ‎Merriam-Webster, Inc · 1999 · ‎Religion\la-‘mash-,tu\ (Akkadian), Sumerian Dimme, in MESOPOTAMIAN RELIGION, most terrible of all female DEMONSdaughter of the sky god ANU (Sumerian: An), . Usually scientists like John Halloran try to propose the etimologyes of sumerian words. for Dimmme I found nothing, even oposite: www.academia.edu › Kamadme_the… Rezultate de pe web (PDF) Kamadme, the Sumerian Counterpart of the Demon … Wiggermann noted that the name “Dimme” had resisted interpretation, but that the element written ME must be a phonetic indicator Now see out of Dim-me what is Dim: https://en.m.wiktionary.org/wiki/%F0%92%81%B4?fbclid=IwAR0pgOjTAADZgkfrIP9K4OQ1cD53FngdGjEcrRQq24AfxLwkrutBNw8Kdbs Sumerian Noun (DIM)

 1. postpillarpole
 2. bindingknotbond

And from posts before, Me:”divine power/essence” and “to be/beeing” So, Dim-Me = “PILLARDivine power/BEEING” GIDIM: ” GHOST” : Ghosts in Mesopotamian religions – Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › Ghosts_in_Mesopotamian_rel… The shades or spirits of the deceased were known as gidim (gidim 𒄇) in Sumerian, which was borrowed as eṭemmu in Akkadian. The Sumerian word is analyzed as a compound of either gig “to be sick” and dim3 “a demon”, or gi6 “black” + dim4 “to approach” From is.muni.cz › PAPVB_13 › Ha…PDF Sumerian Lexicon – IS MUNI de JA Halloran · Citat de 102 ori — and through bilingual cuneiform dictionaries of Sumerian and … v., to stand upright; to be straight; to be in order; to become … dìm: n., sickness demon; pole of a water lift. So, Dimme could be also DemonBeing Despite pillars exhibit arms and hands in bas-relief, sugges-ting that they represent anthropomorphic beings, and we are on the verge of appearing gods. Gods apperead later, after 2.000 years, 7.500 B.C. as you see at Kilisik: Jens Notroff@jens2go Is it a human? Is it a #Neolithic T-pillar? Is it a composite figure? – No, it’s the Kilisik sculpture (… and thus maybe all of these). “A rather odd figure: The so-called #Kilisik Sculpture from #Adıyaman, #Turkeyhttps://dainst.blog/the-tepe-telegrams/2019/03/20/a-rather-odd-figure-the-so-called-kilisik-sculpture-from-adiyaman-turkey :

Image
https://twitter.com/jens2go/status/1104066286231973889 https://pbs.twimg.com/media/D1JtyS0XcAAlh5U?format=jpg&name=small

WE HAVE NO TRUE GODS BUT SPIRITS AND DEMONS. THEY INTERTWINE WITH HUMAN’S LIFE, THATS WHY EXHIBIT SLIGHT ANTROPOMORPHIC CHARACTERISTICS. ============== as a term of refference ======== God is Dim-Me-ir: archive.org › stream › 527757_djvu Full text of “Sumerian as a Language” – Internet Archive This dimir is a real ES. form = the more usual dimmer (dimme-ir) ‘god.’ See s. v. digir and dir = AN. Cf. the Semitic loanword dimmerU ‘god,’ . Note. I limited myself not to extend the No.2 meaning of Dim: 2.”binding, knot,bond” Rom. “legare, nod, legătură”but.. Dimme= binding+ divine powers. This seem to be the meaning of a curse, greek katadesmos, when somebody’s fate is bond to an evil state. From cdli.ucla.edu › pubs › cdlpPDF Elementary Sumerian Glossary – Cuneiform Digital Library Initiative de DA Foxvog · Citat de 15 ori — Pennsylvania Sumerian Dictionary on the. Web. … dím to fashion, form, create, build; to make like, make into (-šč); to act dimme: to make likebeing / Divine powers (Pillar made like divine power being) The proto-cuneiform signs for dim are, from https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html dim~a

The proto-cuneiform sign for me is

OF COURSE WE HAVE NO AT GOBEKLITEPE BOTH DIM AND ME ICONS, ONLY ME:”T-shape” AND PILLARS OTHERWISE BOTH PARTS OF DIMME MOST TERRIBLE SUMERIAN FEMALE DEMON ~~~~~~~~~~~~~~~~ even more documentation ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ studyres.com › … › Theology Anastas Shuke … the Sumerian terms for God, including AN, diĝir/dingir, dim3-me-er, šar/šaru, il/ilu, where most of them are expressed by the AN sign only. www.macrothink.org › pdf_31PDF Yet Another Suggestion about the Origins of the Sumerian Language 23 oct. 2013 — Sumerian, the corresponding forms are. {diĝir; dim3-me-er; dim3-me8-er; dim3-mi-ir; di-me2-er} (deity, god, goddess) https://baixardoc.com/documents/on-the-origins-and-continuity-of-sumerian-term-an-dingir-god–5cd0997012062 https://www.haaretz.com/archaeology/.premium.MAGAZINE-stalking-us-for-9-000-years-the-levantine-origins-of-the-undead-1.7184675 Reversing dim and me to medim , the rezult is a word with other meanings: oracc.museum.upenn.edu › cbd › sux TOC – Oracc emegir [SUMERIAN] N (24x) Old Babylonian wr. eme-gi; eme-gir₁₅ “the Sumerian language” … medim [LIMBS] vasconica.dreamwidth.org › … ENGLISH – SUMERIAN DICTIONARY – vasconica ENGLISH – SUMERIAN DICTIONARY · Oct. 29th, 2019 02:20 pm … medim, [BOAT] peszesz, [BOAT] te, [BOAT] tugul, [BOAT] umbin, [BOAT] ++++ From https://damienmarieathope.com/2019/06/ritualistic-bird-symbolism-at-gobekli-tepe-and-its-ancestor-cult/?v=32aec8db952d ++++ Ritualistic Bird Symbolism at Gobekli Tepe and its “Ancestor Cult” a Sacred Sky Burial Relationship between Birds and Spirits of the Dead

Myths from several regions’ associate birds with the creation of the world. Sacred ideas of birds range from a creator role, to a symbol of life as well as relating to both death and rebirth. Birds are a common totem or believed spirit and relate to renewal, transformation, and ancestors as well. In this deity, spirit or ancestor role they may be seen as Bird People (people with the characteristics of birds) a common motif in myths. Also, birds are commonly associated with or relate to fertility, longevity, and life itself. “Carved skulls indicate that Gobekli Tepe, known for enigmatic monumental pillars carved with animals and shapes, was ancestor worship site.”  “Ancestor Cult: a ritualistic system of veneration, honor, and propitiation of the spirits of dead ancestors for the purpose of avoiding evil consequences and securing good fortune.”   “Ancestor worship: the custom of venerating deceased ancestors who are considered still a part of the family and whose spirits are believed to have the power to intervene in the affairs of the living.”   “Veneration of the dead, including one’s ancestors, is based on love and respect for the deceased. In some cultures, it is related to beliefs that the dead have a continued existence, and may possess the ability to influence the fortune of the living. Some groups venerate their direct, familial ancestors. In EuropeAsiaOceaniaAfrican and Afro-diasporic cultures, the goal of ancestor veneration is to ensure the ancestors’ continued well-being and positive disposition towards the living, and sometimes to ask for special favors or assistance. The social or non-religious function of ancestor veneration is to cultivate kinship values, such as filial piety, family loyalty, and continuity of the family lineage. Ancestor veneration occurs in societies with every degree of social, political, and technological complexity, and it remains an important component of various religious practices in modern times.” Ancient Headless Corpses Were Defleshed By Griffon Vultures Sky burial ( Animal Worship mixed with Ancestor Worship) is a funeral practice where a human corpse is placed on a mountaintop, elevated ground, tree, or constructed perch to decompose while be eaten by scavenging animals, especially birds. On The Relationship between Birds and Spirits of the Dead ( See On The Relationship between Birds and Spirits of the Dead Christopher Moreman https://www.academia.edu/5112298/On_The_Relationship_between_Birds_and_Spirits_of_the_Dead <<In a wide range of cultures, birds are symbolically connected with death in a number of ways. They are often considered harbingers or omens of imminent death. Some birds are thought to steal souls from people who are dying or to act as psychopomps, carrying the souls of the dead to the “next world.” As the story above illustrates, there is also the belief that birds might somehow embody spirits of the dead. Ingersoll (1923) noted that the belief in birds as “visible spirits of the dead” is “almost universal” ….. The symbolism of birds does not always focus on death, for instance, but just as often relates to fertility, longevity, and life itself. Birds as Bearers of Divine Wisdom Birds as Psychopomps Birds of Life and Death The dual connection of birds with both death and life is common. Vultures, for instance, play a central role in funerary customs involving exposure of the corpse, such as in the Zoroastrian “tower of silence” and “sky burials” of Tibetan Buddhism. This great carrion-eater is also mixed with the symbolism of life. Pre-Islamic Arabs recognized the vulture for its longevity, a quality it obtained devouring the life-blood of corpses; perhaps embodying deceased ancestors, they devoured the sacrificial meals made in their names. In Tibetan folklore, through consuming the corpse, vultures are believed to bear the dead away to a transitory place in the sky before rebirth, and they are thought to be the earthly embodiments of the feminine divine principle, dakini. The Egyptian Mother goddess, Mut, is also associated with the vulture. Walker (1983) suggests that the association between motherhood and the vulture stems from a time before humans understood the role of men in the procreative process, believing that consumption of flesh led to the gestation of new life (p. 751). It was once thought that all vultures were female and were impregnated by the wind.In both China and Japan, cranes are said to carry the souls of those who have achieved immortality to heaven. Storks (deliverers of babies in not only European folklore but also that of the Sioux) and cranes are also among those birds most often symbolizing fertility and longevity. Some researchers have suggested that the stork’s migratory pattern indicating the return of spring may account for its association with fertility, but such a suggestion must surely apply to a wide range of birds. Cranes add to the avian migratory pattern a peculiar circular, hopping mating dance that is readily associated with various cycles of nature, including those of the seasons and of life and death. The dance has also been imitated by humans, being “common to rituals enacted in funerary labyrinth and tumuli in many parts of the world. As late as the eighteenth century the Ostiks of Siberia dressed their dancers in the skin of cranes. Birds Embodying Spirits of the Dead. That birds are often believed to actually embody spirits of the dead themselves “is a widespread and extremely ancient belief”. Friend (1883) describes Buddhist rice offerings made to ancestral “house spirits” that are eaten by birds, while similar rites are performed for crows in parts of India. Crooke (1896) describes how, in Northern India, owls and bats might embody “the malevolent dead” (p. 279). The Mongol Buryats of Siberia believe that their loved ones might return in the form of diving birds, and Aztec soldiers returned as hummingbirds. Some Pima Indians believe that at death the soul inhabits the body of an owl; an owl’s hooting portends death as it calls out for a soul to embody (Russell, 1908, p. 252). Similar beliefs can also be found in cultures not normally associated with reincarnation. Henderson says that in flight “the bird is the most fitting symbol of transcendence”, relating it to the spiritual journeys of shaman-types the world over. Experiences interpreted as “spiritual journeys,” “shamanic flight,” or “astral travel” are relatively common among across cultures. Even if not all cultures locate the world of the dead in a heaven, case studies on reports of out-of-body experiences (OBEs) describe, almost universally, the autoscopic witnessing of one’s body from above. It is likely that this phenomenon accounts for what Eliade (1968) termed “shamanic flight”. The noetic quality inherent in such experience can be strong enough to convince the experient of its objectivity despite empirical evidence to the contrary. Certainly, a relatively common human experience of seeming to fly in a non-physical body draws a personal connection to birds.The question of “transcendence” remains, however, as birds ascend while not necessarily transcending. The OBE offers the sense of transcending the confines of one’s body, and if one equates the sense of transcendent spiritual flight in the OBE to the natural flight of birds, then it is but one more turn to suggest that the latter’s flight might also be “transcendent.” To fully appreciate the connection to birds specifically, we must examine all aspects of their symbolism and not rely simply on an incomplete connection between ascension and transcendence. Henderson offers more details regarding the bird’s transcendent significance, explaining: “It represents the peculiar nature of intuition working through a ‘medium,’ that is, an individual who is capable of obtaining knowledge of distant events—or facts of which he consciously knows nothing” (p. 151). As illustrated above, birds are firmly entrenched as divine messengers. Likewise, shamanic flight largely aims to collect information from obscure sources. Flight, more than making a necessary connection to the afterlife, provides easy access to otherwise unattainable locations, and an elevated vantage point provides a definite informational advantage. Birds emblematize access to locations and knowledge that is difficult if not impossible for humans to access—the mystery of death fits this description. I contend that this last uncertainty is, in fact, the most profound one for all humankind. That birds can know the unknowable might account for the first of the three associations to death described above. If their flight allows them access to information from the unknown worlds, their access to these worlds might lead to the thought that they could bear souls away to these places. Neither the OBE nor the shaman’s flight involves being carried by a bird, however, so the connection remains symbolic. To make the leap of assuming that the soul becomes a bird, one must accept it only as a metaphor for the soul’s own ability to fly, or perhaps the sense that one has a soul that can. On the Symbolic Connection between Birds and Life
A final area of central importance is birds’ connection to birth, fertility, and life more generally. It is exactly this connection that best illuminates the birddeath archetype. Migratory birds are associated with the cycle of seasons. Sometimes they are lamented for causing the winter, as with the Swiss wax-wing above, but more often they are celebrated as bringers of the spring, as with storks, herons, or cuckoos (who so regulated the seasons that they’ve become ubiquitous timekeepers). Migratory patterns, like other naturalistic explanations, cannot explain everything, however, as not all birds have seasonal migrations. The vibrancy of some birds’ colors, the forcefulness of their songs, and the swiftness of their flights are all strongly suggestive of life’s vim and vigor.The greatest sign of birds’ generative character, however, is their eggs. Eggs are often central to creation myths the world over (Leeming, 2010, pp. 313-314). The Egyptian god, Seb, laid an egg that produced the sun; the Indian and Chinese creator-gods (Brahma and P’an lu, respectively) were born from cosmic eggs; and the African Dogon describe how Amma, the creator god, fertilized himself in the form of a great egg. Eggs are also widely considered aphrodisiacs. By extension, birds also influence the language of sex and fertility with various bird-related words sharing a sexual double-meaning across cultures. Birds clearly exemplify the vibrancy of life in many ways, but it remains to be explained why they also share an association with death.The practically universal associations between birds and both life and death stem from a deep-rooted human tendency to deny personal mortality. I do not mean to imply here that the woman with whom I began this paper was engaged in some form of willful self-deception about the death of her father; she was quite aware that her father had died and that the bird was not physically him. Despite this knowledge, however, she (in line with the long global tradition of associating birds with the dead) also felt that the bird was the person. >> Ritualistic Bird Symbolism at Gobekli Tepe and its “Ancestor Cult”  Bird People?

Ce semnificau perechile de stalpi centrali din incintele de la Gobeklitepe ?

March 21, 2021

Dupa cate am putut vedea, se pare ca nici-un cercetator din zecile care au atacat problema, nu s-a putut pronunta de o maniera clara si hotarata. Adica sa spuna clar ce reprezentau pentru locuitorii de la Gobeklitepe.Pentru ca la vechimea si perioada in care au fost construite parerea generala este ca nu aparusera inca zeitati antropomorfe. Cu totul alta ar putea fi situatia doar 600 de ani mai tarziu, (datata circa 9000 BC) cu “Omul din Urfa”. Acela chiar putea fi intr-adevar o zeitate. In plus este si antropomorfa.

Urfa Man: The 11,000 year old... - Origins Conference | فيسبوك
فيسبوك – Facebook Urfa Man: The 11,000 year old… – Origins Conference | ف https://www.facebook.com/OriginsConferenceLondon/posts/1044849728981197

Apoi daca erau spirite parerea generala este ca puteau fi spirite ale stramosilor. Chiar cu o seara inainte nu am putut adormi si vre-o doua ore in sir tin minte ca am avut o serie de idei valoroase din care sper ca incet-incet sa-mi reamintesc o parte.In orice caz, parerea mea este ca e vorba de spirit. La pilonul/monumentul tot de data mai tarzie, neolitic B, PPNB dupa neolitic A, PPNA tot in forma de T descoperit in Turcia la Adiyaman-Kilisik, se vede mai bine silueta umanoida (Din The First Adam, Androgyny, and the ‘Ain Ghazal Two-headed Busts “Neolithic B stone statue from Kilisik at the foot of the Taurus Mountains “) :

A rather odd figure: The so-called Kilisik Sculpture from Adıyaman, Turkey – DAI Blogs

DAI Blogs
https://www.dainst.blog/a-rather-odd-figure-the-so-called-kilisik-sculpture-from-adiyaman-turkey/

https://www.dainst.blog/a-rather-odd-figure-the-so-called-kilisik-sculpture-from-adiyaman-turkey/ <<În acest caz, exemplul Kilisik ar reprezenta prima descriere feminină asociată cu sculpturile în formă de T. Deoarece descrierea nu are caracteristici sexuale clare, aceasta rămâne o posibilitate destul de vagă și ambivalentă, care cere cercetări suplimentare.>> IN SCHIMB PILONII CENTRALI DIN STRATUL III/PPNA DE LA GOBEKLITEPE dupa parerea mea REPREZINTA SPIRITE ! Imaginea, din https://voyageturkey.net/wp-content/uploads/sanliurfa_1-678×381.jpg

Gobekli Tepe: Zero Point of the Time and World's First Temple | VoyageTurkey.Net

Dupa ipoteza mea, este vorba de un spirit care preceda cu mii de ani conceptul complex sumerian reprezentat de ME. Semnul/icoana in forma de “T” s-a pastrat si perpetuat mii de ani, reaparand mai apoi ca semn proto-cuneiform pe la 4.000-3.500B.C.. https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html Sign https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns/ME~a.jpg

Nota toate semnele proto-cuneiforme sumeriene au suferit in decursul timpului o rotatie de 90 de grade, asa incat sa nu ne necajim ca nu avem direct forma T.

Este adevarat, ca https://www.smithsonianmag.com/history/gobekli-tepe-the-worlds-first-temple-83613665/ <<Prapastia care ne separă de constructorii lui Gobekli Tepe este aproape de neimaginat. Într-adevăr, deși stăteam printre megalitii care se apropiau dornici să-și înțeleagă sensul, ei nu mi-au vorbit. Erau cu totul străini, așezați acolo de oameni care vedeau lumea într-un mod pe care nu-l voi înțelege niciodată. Nu există surse care să explice ce ar putea însemna simbolurile. Schmidt este de acord. „Suntem cu 6.000 de ani înainte de invenția scrisului aici”, spune el. „Există mai mult timp între Gobekli Tepe și tăblițele de lut sumeriene [gravate în 3300 î.Hr.] decât de la Sumer până astăzi”, spune Gary Rollefson, un arheolog de la Whitman College din Walla Walla, Washington, care este familiarizat cu opera lui Schmidt. „Încercarea de a scoate simbolismul din contextul preistoric este un exercițiu de inutilitate”.>>

Este conceptul oarecum mai rudimentar sau mai degraba incipient al acestui Me, pentru ca se va vedea ca inca din 9.600 B.C. avea o semnificatie complexa.La sumerieni, Me este esenta oricarui lucru,fapt sau fenomen care tine de viata practica,sociala si religioasa care guverneaza alcatuirea si desfasurarea lor si este de origine divina.

Din https://en.wikipedia.org/wiki/Me_(mythology) << În mitologia sumeriană, un Me (𒈨; sumerian: me; akkadian: paršu) este unul dintre decretele/hotararile divinitatii care este fundamental pentru acele instituții sociale, practici religioase, tehnologii, comportamente, moravuri și condiții umane care fac posibila civilizația, asa cum Sumerienii au înțeles-o posibila. Ele sunt fundamentale pentru înțelegerea sumerienilor a relației dintre umanitate și zei.>>

Pilonii nu reprezinta o zeitate anume si ca atare nu aveau un nume, cu atat mai putin unul concret. Nefiind o zeitate antropomorfa nici nu are aspect omenesc, ci reprezinta o entitate ceva mai abstracta fara o forma anume, cel putin fara o forma cunoscuta. Inchipuitiva ca putea sa reprezinte idea si spiritul vietii.Atunci au facut ca sa fie vizibil ca spiritul are legatura, tangenta cu fiintele si oamenii si de aceea au figurat asa foarte pe departe niste brate.La alti piloni si ideea de feminitate,procreere, totusi pilonii nereprezentand o zeitate ci “spiritul Vietii”.dupa unii cercetatori, Me inseamna dupa unii “legile divine”;”puterile divine”,iar dupa altii se traduce “Vointa de a trai” sau “Fiinta”. Este cumva firesc ca in mod periodic sa se adune sute de oameni la monumente, ei referintuse la pilon “a fi”, “fiinta”. Se pune problema daca chiar a existat semnul, inainte reprezenta tot sunetul me, apoi in ce limba, ce insemna me !? Dupa unii civilizatia imediat precedenta celei de la Gobekli Tepe a fost cea natufiana. A se vedea:NATUFIAN ORIGIN FOR AFROASIATIC?http://languagehat.com/natufian-origin-for-afroasiatic/?fbclid=IwAR10OppBacQvPe65bWDvy2iZQKQCwgKBiUxgvhtylqdzNjJSRQIVs8qtXjY <<The possibility of Natufians speaking proto-Afro-Asiatic, and that the language was introduced into Africa from the Levant, is approved by Colin Renfrew with caution, as a possible hypothesis for proto-Afro-Asiatic dispersal. Posibilitatea natatuenilor de a vorbi proto-afro-asiatică și de a introduce limba în Africa din Levant este aprobată de Colin Renfrew cu prudență, ca o posibilă ipoteză pentru dispersia proto-afro-asiatică. >> Altii zic si presupun Anatolia ca fiind locul de origine al familiei Indo-Europene. Oricum la baza tuturor sta presupusa limba nostratica. Toate cautarile si cercetarile mele in mare parte de natura lingvistica conduc la: ME = “esenta”; “puteri divine”; “a fi”;”fiinta” ;”eu, mie,meu,pe mine” ;”ai nostri”

is.muni.cz › PAPVB_13 › Mi…PDF Sumerian – IS MUNI have tried to include Sumerian within the hypothetical Nostratic … The Sumerian verb me “to be” can be used independently, but is most ..

www.jolr.ru › files › (5)jlr20…PDF Once Again on the Comparison of Personal Pronouns in Proto … de K Babaev · 2009 · Citat de 6 ori — person singular nominative *egHo(m) vs. oblique *me-. … coincidences, like Indo- European *me ‘me’ = Sumerian (Eme-sal) me ‘ id.’.

Talk:Sumerian language/Archive 1 – Wikiwand http://www.wikiwand.com › Talk:Sumerian_language › Arch.. <<Me – I, me; nostratic “ME, MI, -M” – I, me, 1st person; turkic “Men” – I.>>

books.google.ro › books The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship Allan R. Bomhard, John C. Kerns — 2011 · Language Arts & Disciplines *mé—/*mo— ‘more, abundant, considerable’: Old Irish mar ‘great’; Oscan mais ‘more’; Gothic mais … Sumerian me ‘abundance, plenty’.

Sumerian language and word “me”

January 26, 2021

The place of sumerian language in the langage tree even now is not precisely fixed, and disputed. From http://factsanddetails.com/world/cat56/sub363/item1526.html

SUMERIAN, MESOPOTAMIAN AND SEMITIC LANGUAGES | Facts and Details

SUMERIAN LANGUAGE


Sumerian—the language written in the world’s oldest written texts—is unrelated to any modern language. Linguists have no idea what language group it belonged to. Babylonian and Assyrian are Semitic languages.

 The origin of Sumerian is unknown. It was different from the Semitic languages—Akkadian, Eblaite, Elmamite, Hebrew and Arabic—that followed and appeared not to have been related to Indo-European languages that emerged much later in India and Iran. Only a few words derived from Sumerian have survived. They included “abyss,” and “Eden.” After Sumer was conquered by the Akkadians, spoken Sumerian began to die out but was later preserved by the Babylonians in sort of same way that Latin is kept alive by Europe cultures. It was taught in schools and used in religious rituals.

 John Alan Halloran of sumerian.org wrote: “There appears to be some slight relation between Sumerian and both Ural-Altaic and Indo-European. This may just be due to having evolved in the same northeast Fertile Crescent linguistic area. I don’t see any connection at all between Sumerian and Semitic. [Source: John Alan Halloran, sumerian.org]

From

Polish among languages of the world

Glen Gordon newer analyses are presented below :http://grzegorz.jagodzinski.prv.pl/images/nostratic3.png or from http://paleoglot.blogspot.com/2007/03/what-is-nostratic-theory.html

From https://www.lauravaleri.com/post/om-sumerians-and-the-sumero-tamil-connection Dr. K. Loganathan, a researcher in SumeroTamil studies believes that there is a strong link between the ancient Tamil language and ancient Sumerian and that Sumerian is, in fact, Archaic Tamil. Based on this hypothesis, he has developed a method for translating Sumerian tablets by matching a phonological reading of the cuneiform script with the ancient Tamil language, which he believes leads to a more accurate translation than the currently used widespread approach.

From Lexical Correspondences between Sumerian and Dravidian https://www.azargoshnasp.net/recent_history/pan_turkist_philosophy/sumd/sumeritamil1.htm

The last few decades have seen some important advances made in unfolding the mystery surrounding the prehistory of the Dravidian speakers in India. Evidence are accumulating to show that there are close linkages between the present day Dravidian speakers and those ancients who established remarkable civilizations in the Indus, ancient Persia and in the valleys of Tigris-Euphrates, called respectively Melluha, Elam and Sumer. The claim David W. McAlpin 91974, 1975) that the ancient Elam is cognate with Dravidian seems to be have been well received by scholars. While uncertainties still surround the decipherment of the Indus script , Walter A.Fairservis Jr. (1986) concludes, after a careful consideration of a variety of factors, that Dravidian remains the best possible candidate for the Harappan language.

Another conjecture that further strengthens the above hypothesis comes from J.V.Kinnier Wilson(1986). He claims that the Harappans and Sumerians were in fact the same people, that the Sumerians were in fact INDO-SUMERIANS, a small group of people who probably separated from the parent stock, the Harappans, settled in Sumeria and began to develop independently.

Now in addition to the above thesis of Indo-Sumerian, we shall propose here what can be called the thesis of Sumero-Dravidians; that sometime after the second millennium B.C. when Sumer was sacked by Hammurabi and taken over by the semitic speaking people who lived initially in Akkad, a substantial number of Sumerians came to India particularly the extreme South and today constitute the basic population of the speakers of Tamil, Malayalam, Kannada, Tulu and other  S.Dravidian languages and were probably the people who established the Sangam Culture around the period 800 B.C to 300 A.D . Evidences in favour of Sumero-Dravidian thesis are accumulating.

From Wikipedia

Nostratic languages - Wikipedia

=======================================================

GÖBEKLI TEPE “TAU CROSS” = SUMERIAN PROTO-CUNEIFORM SIGN ME

EXCAVATING GÖBEKLI TEPE | Saint Laika's

Image, from EXCAVATING GÖBEKLI TEPE | Saint Laika’s

=

https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html SIGN ME
https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html SIGN URUDU

(PDF) THE UNITY OF HAMITO-SEMITIC AND SUMERIAN …www.academia.edu › THE_UNITY_OF_HAMITO-SE… Sumerian me (3,6,7,9) “battle” HS: OAram. mђ “to beat, to harm” 

From https://www.degruyter.com/view/journals/aofo/24/2/article-p211.xml

From https://enenuru.proboards.com/thread/773/mes

The divine power over the human world is made concrete in the concept of the Sumerian
me“, a word which is translated into Akkadian as parṣu or with the Akkadianised
Sumerian expression mu. The Akkadian word parṣu belongs, in the first
place, to the cultic environment and designates a “rite”, a “cultic regulation”, an “office”.
However, its meaning also includes concrete objects, such as “symbols” or
“emblems”.
More generally, parṣu can mean “decision”, “rule”, “custom”.

In modem translations, the me is often rendered as “divine powers” or else as
divine decrees”, “norms”, “rituals”, “rites“.32 Nevertheless, the Sumerian concept
remains elusive, designating both abstract and concrete things, and, in some texts,
the precise significance remains uncertain.”

Hrůša’s footnote 32 reads: The glossary of ETCSL translates me with “essence”; the electronic Pennsylvania Sumerian
Dictionary gives as tbe meaning “being, divine properties enabling cosmic activity; office;
(cultie) ordinance”. However, the interpretation of me as abstract principles behind concrete
things, such as “essence” or “being” or analogically to the Platonic ideas, does not correspond
with the concrete thinking of the pre-philosophical cultures of the ancient Orient, that
generally avoid the formulating of overall rules or principles. Therefore, it seems to me preferable
to conceive the me in a more concrete way, connecting them with concrete divinities,
their attributes, and offices, rites and symbols of their cult.

Hrůša notes that Enlil is the primary holder of the me, although they also change hands:
“The supreme administrator of the me is the god Enli!, the source of authority and
power. It is he, less often the god An, who assigns the me to the individual gods. He
does this in the Ekur, in his temple in the city of Nippur. The me are assigned not
only to the gods but also to the cities and their temples which are the centres of the
divine cult and the earthly abodes of these gods. The location of the me in the cities
and in the temples demonstrates their cultural and cultic character.

But not only Enlil, other gods too can give the me to another god: so Ninurta
gives the me to his mother, Ninhursaga, or Suen gives the me to his daughter,
Inanna.” Numerous me were collected by Enki and deposited in his subterranean
residence, in Apsû.

The me which are assigned to the individual gods correspond to the performance
of the competences or functions of the respective divinities (the same goes for the
me of kingship conferred on a terrestrial king). The clearest example is the goddess
Inanna/lshtar, who, according to the myth Inanna and Enki, obtains from her father
Enki more than a hundred me: all of them have a connection with tbe divine rule
and cult of Inanna.”

However, as Hrůša notes, the me have also a cult connotation:
In many texts, the word me occurs in connection with the rites (garza/parṣu),
regulations/designs/plans (giš-hur/ uṣurtu) and rites of purification (šuh-luh/šuluhhû),
and seems to designate the “cult” or the “rite, ritual”, especially when it is a
question of the performance of regular cultic occasions (every month, New Year):
“Each month at the new moon the great me, my festival of An, are performed for me
magnificently.”

From https://cdli.ucla.edu/pubs/cdlp/cdlp0003_20160104.pdf me divine power, attribute, office; ‘essence‘ (G.
Cunningham, Analysing Lit. Sum. 76)

www.gravity.org › mythology › my… GRAVITY: Mythology and History – Gravity.org … from the former P-I-E homeland in central Eurasia, i.e. from an extremely landlocked region. … Similarly the Sumerian me means “ cosmic order” as well as “to act, behave,” “to be , say, …

en.m.wiktionary.org › wiki › Recon… Reconstruction:Proto-Dravidian/mē – Wiktionary Proto-Dravidian. Alternative forms. * mēl. Adverb. *mē. up, above.

https://ro.scribd.com/document/133167378/Sumer-Star https://docu.tips/documents/sumer-star-5c1126e98591f Sumerian ME — Egyptian MA’AT The Sumerians believed that Inanna brought from her father, in the case represented as Enlil , the Lord of the Gods, the fundamental requirements of human life and civilization, immutable manifestations of the divine will which were at the root of Sumerian society. These divinely inspired concepts were called me and include the Kingship and the divine, truth, law, rejoicing, the crafts, and a host of others.
The key to the Egyptian world was represented by the concept ma’at, a term which is elusive and which,
like the Sumerian me resists precise translation. Ma’at is order, balance, the harmony of the universe, a
discipline weighing of many elements in a coherent whole; Ma’at is also truth, for truth and order, in
cosmic or universal terms, must be identical. The hieroglyph for Ma’at is a delicate, adolescent girl, naked
but for a single feather in her hair. In the Egyptian creation myths the process began when the Creator
lifts Ma’at to his lips, and kissing her, thus the universe is born. In my research during the Middle
Kingdom 12th Dynasty King Amenemhet III (2000-1970 B.C.); the king is “the shepherd” of the people;
ma’at, “justice, right”.

Very interesting !…. From Adyghe / Circassian Habze Sjur Cappelen Papazian https://aratta.wordpress.com/2013/10/16/adyghe-circassian-habze/amp/?fbclid=IwAR28NZAJMDN_3uIHdY1ZgAxhSxOOIuPFzZZ5_qPD9Cc9aqAIzYTObZG_IGo

The Adyghe “hammer cross” representing god Tha.
Habze is a philosophical and religious system of personal values and the relationship between an individual to others, to the world around him, and to the Higher Mind. In essence, it represents monotheism with a much-defined system of worshipping One God – the Mighty Tha, Thashkhue or Thashkho, who begets the universe.
First of all, Tha expresses himself generating the Word or cosmic Law (Khy), the primordial pattern from which all the beings form naturally, developing by internal laws. Enlightenment for men corresponds to an understanding of Tha’s Law. Tha is omnipresent in his creation (coagulation); according to Adyghe cosmological texts, “his spirit is scattered throughout space”.
In Adyghe hymns Tha (Thashxue) is referred to as “the One everyone asks, but who doesn’t ask back”, “the multiplier of the non-existent”, “on whom everyone places their hope, but who doesn’t place hope on anyone”, “from whom the gifts come”, “His amazing work”, “the One who permits heaven and earth to move”.
Everything is One (Psora Zysch, Psora Hysch), and is one with the Tha. The material-manifested world is in perpetual change, but at the same time there is a foundation that always remains unshaken. That is the originating principle of the world and its Law. The always-changing world and its basis is compared to a rotating wheel: although the wheel is constantly rotating (changing), it has its central hub around which it revolves, which remains still.
An important element is the belief in the soul (psa) of the ancestors, who have the ability to observe and evaluate the affairs of their offsprings. The souls of the ancestors require commemoration, whereby funeral feasts are arranged (hedeus); sacrifice or memorial meal preparations (zheryme) are practiced and distributed for the remembrance of the dead souls.
The concept of physical pain or pleasure in the Hereafter (Hedryhe) is absent — the soul is granted spiritual satisfaction or remorse for one’s chosen path in life in front of himself and his ancestors.
Therefore, the goal of man’s earthly existence is the perfection of the soul, which corresponds to the maintenance of honour (nape), manifestation of compassion (guschlegu), gratuitous help (psape), which, along with valor, and bravery of a warrior, enables the human soul to join the soul of the ancestors with a clear conscience (nape huzhkle).
Etseg literally means “exact”, “true” in the Ossetian language. Din is a cognate of the Persian Daena and the Sanskrit Dharma, which represents “insight” and “revelation”, and from this “conscience” and “religion”, the Eternal Law or the order of the universe, equivalent to the Ṛta (“properly ordered”, “properly bound”) in all Indo-European religions.

From ON ТНЕ ORIGINAL МEANING OF SUМERIAN МЕ (lmages of Weltanschauung and the Methods of Тl1eir Study) V.V. Yemelyanov

<<The article discusses the proЫem of translating and int,:rpreting Sumerian МЕ Ьу means of the O\d
Babylonian cuneifonn vocabularies and the Neo-Sumerian Gudea texts. The main supposition is that the
word was derived from the verb МЕ «
to bе apparent, visible» and its original meaning was «will to live».
The author understands МЕ as the first stage of the life-process: transition of а subject from the inner
world to the outer space (as one can conclude from the cuneiform sign МБ «tongue put out of mouth»).
This is why МЕ’s are so important in the New Year period of Sumero-Babylonian calender texts.>>

ATTENTION, IT DOESN’T PURPOSE TO LOOK FOR DEEDS OR MORE OR LESS ABSTRACT AND ILLUSIVE, THE PROBLEM IS MUCH SIMPLER: LIFE AND DEATH About the shape of the proto-cuneiform sign in “T” (Sumerian reading ME) From THE LAND OF THE CELESTIAL GATES (Excerpt from the book <“Lion” Character in the Petroglyphs of Syuniq and Ancient World>)

<< ME – the ETSCL, which frequently translates the word me in other texts as essence=«էություն», has not translated the word under discussion and has left it as it is. H. Vanstiphout has translated it is as power, while I.Kaneva translates it in one instance as закон=law and in the other instance as обряд=rite. As a result Aratta has been described as “the mountain of the shining ME”, “the mountain of the inviolate powers” and “the country of clean rights”, respectively. Firstly, these descriptions differ in the meanings they express and secondly, if we look at it from the point of view of our issue, the meaning of me remains uncertain. In future writings we will try to show that it is necessary to use the “passage, fissure,aperture, door, gate, way” meaning of the ME cuneiform sign in this segment. For that, first we must clarify all the readings and meanings of all the words and then determine the complete meaning of the segment.>>

MÂNTUIRE (3).Etimologie

November 26, 2020

Imaginea, din https://biserici-din-bucuresti.fandom.com/ro/wiki/Catedrala_M%C3%A2ntuirii_Neamului_Rom%C3%A2nesc

Mnr

Va trebui sa scriu acum repede, pana nu uit.Azi dupa-amiaza “mi-a picat fisa” (exprimarea vulgara a revelatiei).Macar nu am stat degeaba ultimele doua nopti pana la 5 dimineata.Am facut legatura intre cateva chestiuni constatate separat in postarile precedente:

 • Limba veche croata Mentui=lat. avertat =”fereste” Mai ales asa cum l-am gasit, Bog Mentui=Deus Avertat= “fereasca Dumnezeu” (in “Tatal Nostru” se potriveste perfect : “…si ne mantuie de cel rau”
 • M-au frapat apoi formele (cu conjugarile aferente) a verbului “a minti” in limbile romanice, cum ar fi mentitus=”mintit“.Bineinteles ca am fugit ca de dracu’ de el, pentru ca mai apoi sa dau de dracu’.
 • Am mai gasit, (dar nu am incredere si voi vedea la ce folosesc) ca s-ar parea ca lat. metui=” a-ti fi frica” apare f.rar si ca mentui; apoi am gasit in franceza veche mentui ca forma gramaticala a verbului mentevoir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • Problema incepe in mod paradoxal de la lat. mentior :”a minti”m care provine la randul sau din radacina Proto Ind-Europeana MEN:”minte” : https://en.wiktionary.org/wiki/mentior The meaning “to lie” stems from a semantic shift “to be inventive, have second thoughts > “to lie, conjure up”.

mentior (present infinitive mentīrī or mentīrierperfect active mentītus sum); fourth conjugationdeponent

 1. (with dative) I liedeceiveCur es ausus mentiri mihi?How dared you lie to me?c. 200 BCE – 190 BCEPlautusCaptivi 3.5.46
 2. pretendfeign “ma pretind, prefac”, adica este vorba de ascunderea adevarului, deviere,deturnare, ma feresc (sa spun adevarul)
 3. Acest avertat, are doar sensul comun de “fereste”, alfel:
 4. lat. avertere, avertat:”abate, abatut“=engl. avert https://en.wiktionary.org/wiki/avert
 5. Etymology From Middle English avertenadverten, from Old French avertir (“turn, direct, avert; turn the attention, make aware”), from Latin āvertere, present active infinitive of āvertō, from ab + vertō (“to turn”).
 6. Deci de fapt cuvantul mentui de unde o fi venit el, din mariajul latinei cu slava sau din ilira, dupa cat se pare o forma locala (locul!?) a unei limbi romanice=sermo vulgaris, sau mai dinainte (?) inseamna:
 7. preface, fereste, abate,deviere,deturnare, intoarcere
 8. Asa incat “si ma mentui.e/mentui.aste de cel rau”= ” si ma fereste/abate/deviaza/deturneaza/intoarce de (la) cel rau” ..eventual mentui-iaste=”este fereste”…mentuit:este ferit…. daca traduc din engleza avert:”evita” in fereste in engleza :”look out, “(atentie), Google i-mi scoate “forbid”(interzice), iar pentru a feri in engleza i-mi apare:”keep out”(tine afara). Deci se adauga cumva si sensurile “evita, interzice, atentioneaza, tine afara”

Din https://en.wiktionary.org/wiki/mentevoir Old French mentevoir latin mente habere:”have in mind” “to mention; to speak of” (a mentiona, a vorbi despre)…deci acel mentui gasit in conjugare inseamna engl.mention, rom. mentioneaza.

154 MENTEVOIR https://juliettebourdier.files.wordpress.com/2013/02/tableaux-de-conjugaison-de-lancien-franc3a7ais.pdf Franceză veche Etimologie Din latină mente habēre („a avea în minte”). Comparați Occitan mentàver .Verb mentevoir “de mentionat ; să vorbim despre” ; [pass.simp.]
1 : mentui, mantui ; mentoi, mantoi ; mentu ; menti
3 : mentut
6 : menturent, manturent

Albaneza (Google translate): mendje:”minte”; menduar:gand, gandire”; mentuar:”mentionat

ATENTIE: Se pare ca in mare masura este vorba de procese mentale sau actiun rezultate din hotarare, gandire.Deci mantuirea nu este in plan fizic, ci este pe plan mental etic si moral.

Nu stiu cum s-o fi intamplat fenomenul, sa fi pornit totul de la: – un mentui (fereste) si un posibil din lat. metuo>mentuo? :”teama, frica”( si in engleza fear, frica <seamana> rom. a feri ….+ de la mentior (act.perf. mentitus:”mintit”.. ..careia numai putin ii lipseste sa fie mentuitu(s)

……cand s-a facut trecerea de la limba latina si a fost altoita pe dialectele locale in familia de limbi romanice, populatiile au avut atat imaginatie cat si sprit practic si nu s-or fi impiedicat ei de gramatici.

====================================== Dupa ce am scris pagina. ulterior am revenit pentru a explica succint pentru cei care nu au pacienta si mult timp, argumentele pentru originea lui a mantui din fondul limbilor romanice si nu din magh. menteni.

Toate cuvintele maghiare cu radacina MENT provin dupa lingvisti din radacina uralica MANTU:”a salva” iar dupa mine din radacina uralica MEN:”a merge”

Toate cuvintele din limbile romanice cu radacina MEN gen mentire:” a minti” mentevoir:” a avea in minte,mentiona” dar si cele latine cu aceeasi radacina gen mens:”mind/minte” , mentior:”a invoca, minti”menti:”(a)” minti” pornesc de la radacina I.E. MEN:”minte” Acum : 1 – forma lui mantuit mantuire tradeaza sursa latina si in ultima instanta I.E. prin constructia cu “tuit” si “tuire“. In latina avem cuvintele: tui =”rude,casa“, tuit=”protejeaza,supravegheaza,priveste la,sustine,apara” (pt. mantuit) tuitor=”gardian,protector,sustinator,aparator”; (pantru mantuitor) tuitus;”aparat“(part.perf al lui tueor=”a pazi, apara, proteja” (tot pt. mantuit/mantuitu) tueor,tueri:”spraveghez,pazesc apar protejez,mentin,sustin,pastrez” (mentru mantuitor,mantuire) 2-Este greu de crezut sa fi luat noi radacina din maghiara si sa o flexionam pe latineste. 3- Apoi, carevasazica toata Europa ar fi luat (toti au la fel) cuvantul de la o restransa ca raspandire “noua” populatie Panonica versus ei sa ia de la toata Europa. 4- In cele mai vechi texte biblice si ale Tatalui nostru, apar in locul lui mantuieste (ex: si mantuieste-ne de cel rau) cuvinte cu alte semnificatii in sensul de a lua pacatele si doar mai tarziu si mai rar a aparut salvarea (asa cum se traduce menteni) 4- Daca intrebi un maghiar cum intelege el romanescul mantuire nu-ti spune menteni ci “Idvezités”

Din documente.bcucluj.ro › webPDF DICTIONARIU Idvezités, *. fericire, salvare, mentuire. Idvezitni, v. a ferici, a salvă, a mentuí. Idvezitő, *. salvatoriu, mentuitoria. Idvezlet, g. salva, salutare. Idvezülni, v. a se mentuí, a se fericí. Idveziilés, s. fericire, salvare. Idvezűlt, fericitu, salvata; reposatu u Domnulu ==============================

……. ma gandesc ca in trecut oamenii erau mai modesti si se multumeau daca in viata asta sant feriti de rau. Altfel, preotii,religia, dorinta de a avea si aia si aia si ailanta, mantuirea are vre-o cine stie cate, 18!? semnificatii (m-am oprit la 12 !):

Din https://dexonline.ro/definitie/mantuire MÂNTUÍ, (1, 4mấntui, (2, 3mântuiesc, vb. IV. Tranz. și refl. 1. (Pop.) A (se) salva (dintr-o primejdie, din robie, de la moarte etc.). 2. (Pop.) A (se) vindeca (de o boală). 3. (În religia creștină) A (se) curăța de păcate; a (se) izbăvi, a (se) salva. 4. (Pop.) A (se) termina, a (se) isprăvi, a (se) a sfârși. ◊ Expr. (Refl.) A se mântui cu… = a muri. [Prez. ind. și: (2, 3mấntui] – Din magh. menteni.

mântui [At: PSALT. HUR. 28v/6 / V: (înv) măn~ / Pzi: mântui și ~esc / E: mg ment1-2vtr (Îvp) A (se) salva dintr-o primejdie, de o nenorocire etc. 3-4vtr (Spc) A (se) dezrobi5-6vtrp (Bis) (A ierta sau) a obține iertarea pentru păcatele săvârșite Si: a (se) izbăvi.7-8vtr (Îvp) A (se) vindeca de o boală. 9vr (înv) A se dezvinovăți. 10-11vrt(a) (Pop) A (se) termina

A SE MÂNTUÍ mă ~iéscintranz. 1) pop. A ajunge la capăt; a se încheia; a se termina. * ~ (cu cineva) a muri. 2) rel. A-și ispăși păcatele; a scăpa de pedeapsa divină. [Și mântui] /<ung. menteni

Altfel, termenul oarecum echivalent din definitie lui din serbo-croata are numai sensul de eliberare. https://en.wiktionary.org/wiki/izbaviti

ìzbaviti pf (Cyrillic spelling ѝзбавити :” to freeliberate ” …..pe cand la noi, care am luat cuvantul de la ei insemna multmai multe:

IZBĂVÍ, izbăvesc, vb. IV. Tranz. şi refl. (Pop.) A scăpa (dintr-o primejdie, boală etc.); a (se) salva, a (se) mântui. – Din sl. izbaviti.
(Dicţionarul explicativ al limbii române)

A IZBĂV//Í ~ésctranz. 1) (fiinţe) A scoate dintr-o situaţie complicată; a salva; a scăpa. 2) (persoane) A face să se izbăvească. /<sl. izbaviti
(Noul dicţionar explicativ al limbii române)

A SE IZBĂV//Í mă ~éscintranz. A izbuti să se elibereze (de ceva sau de cineva care incomodează); a se dezbăra; a se descotorosi; a se debarasa; a scăpa. /<sl. izbaviti
(Noul dicţionar explicativ al limbii române)

izbăví (izbăvésc, izbăvít), vb. – A salva, a scăpa dintr-o primejdie, a elibera, a răscumpăra. Sl. izbaviti (Tiktin; DAR), cf. bg. izbavjam. – Der. izbavă, s.f. (salvare), din sl. izbavaizbăvitor, adj. (salvator); izbăvinţă, s.f. (înv., salvare).
(Dicţionarul etimologic român) Sinonime:
IZBĂVÍ vb. v. mântui. —————————————————————-

Deci ar parea ca mantuit nu are si sensul de aparare,salvare,eliberare. Dar un vorbitor de limba latina percepe din mentuitu/mantuitu si percepe, intelege: men-tuitu(s)/man-tuitu(s), in care: https://en.wiktionary.org/wiki/tuitus Etymology Past passive participle of tueor https://en.wiktionary.org/wiki/tueor

tueor ( infinitiv prezent tuērī , perfect activ tuitus sum ); 

 1. Am uita sau privirea la, iată , ceas , vedere .tueri traversa – a se uita chioras
 2. Am de îngrijire pentru, paza , apăra , proteja , de sprijin , compensa sau compensa pentru.te amo, tua tueor – Te iubesc și îți pasă de tine
 3. Eu susțin , ține pasul , să mențină , conserva .

tuitus (feminine tuitaneuter tuitum); first/second-declension participle

 1. defended (aparat)
 2. Number Singular Plural
 3. Case/gender Masc Fem Neuter Masc Fem Neuter
  1. Tuitus tuita tuitum tuiti tuitae tuiti
  2. Insa un got, gotic cunoscator de latina (ex. Wulfila) percepe MANN-tuitu(s)=om-aparat.
  3. Vedeti cum avem: mantuitu, mantuita, mantuiti, mantuite.
 1. ….altfel mai avem https://en.wiktionary.org/wiki/tuitio#Latin

tuitiō  f ( genitiv tuitiōnis ); Etimologie De la tuitus  ( „ păzit, îngrijit, apărat “ ) + -tiō , participiul pasiv perfect de tueor  ( „ pentru a viziona, pază, îngrijire pentru, proteja, apăra, să susțină, să mențină, să mențină “ ) .

 1. supraveghere , pază ; apărare , pază , protecție
 2. îngrijire , îngrijire ; tutelă , îngrijire
 3. păstrare , întreținere , conservare , susținere ; întreținere , conservare

Romanian verb “a mantui”(1). Etimology

November 14, 2020


All endeavour began after I wached on youtube the speach “Some reflections on stupidity/dumbness” https://www.youtube.com/watch?v=FAbNhfCwLhk of Romanian renown scholar Andrei Plesu.

There he made an asertion that the name of one of the most revered monument of romanians, brand-new biggest Orthodox cathedral, ” Catedrala mantuirii neamului” is composed of three words, none of romanian origin, pointing that neam and mantuire is appearing in DEX (Romanian Explanation/Etymological Dictionary) the words neam and mantuire to have an hungarian origin.

From https://dexonline.ro/definitie/neam “Din magh. nem.” and https://dexonline.ro/definitie/mantuire “Din magh. menteni.

I was quite shocked and realised that it is an unforgivable and inexcusable mistake or lack of minimal linguistis knowledge and due of lasyness of our schollars.

Cause Danubian area is the very place of Old Europe (Vinca-Turdas, Cucuteni cultures).  See https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Indo-European_migrations.gif

Panonian plain and Carpathian Mountains area were inhabited before any of many Asian hordes raided Europe relentless one after another. Inhabited by thraco-dacian related people, and before by ancient populations, pre-Indo-European and after them, true Indo-Europeans. And one of the supposed pool and origin of Indo-European family of languages. https://aleximreh.wordpress.com/2014/10/19/old-europe-the-indoeuropean-homeland-the-aryan-urheimat/

arian home

c. 5000 bc. Homeland:  The Danube River valley (Wallachia and Hungary).

Panonian basin before 200-500 AD. from https://aleximreh.files.wordpress.com/2019/01/i2.jpg

and later (~ 100-200 A.D.) https://aleximreh.files.wordpress.com/2019/01/a2.jpg

Celts on Panonia

celts_in_iii_century_bc

******************************************** Romanian-English        Translation of “mantuire” in English, From https://context.reverso.net/translation/romanian-english/mantuire Noun: “salvation, redemption, saving, revivalism, peace-offerings, soul rapture-ready”

To start quite abruptly, I did not found something better than:

From Mihai-Silviu Chirilă: Mântuirea din DEXmihaisilviuchirila.blogspot.com › ma… „mântuire” provine de la manu („de mână”) și tenere („a ține”). … Interesanta originea neclara sau multipla a cuvantului “mantuire

The Romanian dictionaries consider ‘mântuire’ a loan word from the Hungarian menteni ‘to (get) free, to (self) save, to liberate from a deadlock’. Consulting the Hungarian Etymological Dictionary (1970) we find the verb ment ‘to free, guard, deliver, save, exit, run,’ but not a form menteni as such. This dictionary lists as the first attestation of ment dating around 1195 in the funerary song Halotti beszéd és könyörgés.

I’ve found:- https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=hu&tl=en&text=ment ment=”went” and https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=hu&tl=en&text=megment megment=”savehttps://www.dict.com/angol-magyar/menten mentén:”along”https://www.dict.com/angol-magyar/mentes mentés=”rescue, salvage

From save – English to Hungarian Meaning of save – hungarian.english …hungarian.english-dictionary.help › q=save HungarianEnglish menteni:”save” ; Also, hung. mentés :” rescue ,salvage, saving/save ,recovery ,lifesaving”  From https://glosbe.com/hu/en/ment%C3%A9 ;https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=hu&tl=en&text=ment%C3%A9s%20%3 A mentés=”save”

Other native hungarian not agree with this above opinion: Talk:Hungarian language https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3AHungarian_language#Jurchen_Mogher_and_Magyar:_Tungusic_elements

<< Important information is also, the Italian substratum and effect on the Romanian language, the Friauli dialect (linguistic continuity between Venetia – Istria – Dalmatia in the Roman times), this can be easily checked (Schuchardt: Der Vocalismus des Vulgarlateins. Leipzig 1868. II. 46). Some Hungarian loanwords from the Romanian language (they are reflecting the case mentioned above): Nému, aldui, aldasiu, fagadasiu, surzuita, birau, biru, kezesiu, oca, uca, orasiu, orasianu, feredeu, hiklenia, valciegu, hasna, keskeneu, mestesiugu, uricasiu, bulciu, gandu, haleu, hotar, holda, ileu, valmasiu, gazdaku, vama, chipu, chipzui, ravasiu, ravasiu de drumu, sáma, dare de sáma, catana, fagadau, lacui, lacasiu, mintui, mintuitor, vileag, siru, urlui, uiag, fel, felu, giulusiu, alénu, bintatuire, untuire, ingaduire, etc.

Quite interesting as long as hungarian tribes come to Europe one with turkic/altaic language (Magyars) and another with ugric (Hungars). From https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarians#Origin c. 830 to c. 895 Around 830, a rebellion broke out in the Khazar khaganate. As a result, three Kabar tribes of the Khazars joined the Hungarians and moved to what the Hungarians call the Etelköz, the territory between the Carpathians and the Dnieper River. The Hungarians faced their first attack by the Pechenegs around 854,[37] though other sources state that an attack by Pechenegs was the reason for their departure to Etelköz Entering the Carpathian Basin (c. 895) ! ! Cause they entered an already established pool of previ ous thousend years allready settled population . Wich for sure thought all populations of Earth what is happening with them afer death. Me: Until 955 were under Byzantinen empire influenced, and had an incipient form of christianism. They turn to christianism after 955.

From https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_conquest_of_the_Carpathian_BasinBefore the arrival of the Hungarians, three early medieval powers, the First Bulgarian EmpireEast Francia and Moravia, had fought each other for control of the Carpathian Basin. Their language: Origin of word roots in modern Hungarian Uncertain 30% Uralic 21% Slavic 20% German 11% Turkic 9.5% Latin and Greek 6% Romance 2.5% Other known 1%

Weird, this mentes is identical with : -https://www.spanishdict.com/translate/MENTES?langFrom=es : – mentes:” to mention” and: – latin mentes:”mind” ……(wich in turn has the I.E. root MEN :”mind”( pre I.E. minoan MIN:”constant”), from wich come a constalation of words beginning from gr.menos:”mind,desireardorwishpurpose,anger,couragespiritvigor,powerstrengthforce,violence

” and meno:”stay, wait” https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89 ==============

<<Previous attempts to clarify the etymology of this word include suggestions offered by the Romanian theologians who offered a Latin solution for ‘mântuire’ from manes ‘the souls of dead’ and tueor, tueri ‘keep’, thus ´the keeping of the souls after death´. On the same direction is the solution through Latin manus ‘hand’ and teneō ‘to hold’.

Other theologians, among them Dumitru Staniloaie, consider ‘mântuire’ as related to the Latin mentes ´mind´ and tueor, tueri, expressing ´a change of mind, a renewal of consciousness´,  cognate with the Greek meta-noew  ’a change of mind, repent’,….>>

manutenere – Wiktionaryen.wiktionary.org › wiki › manutenere

 1. From Late Latin manūteneō (“I support”), from Latin manū (“with the hand”) + (“I hold”). PronunciationEdit. Rhymes: -ere. VerbEdit. manutenere. (transitive) 

..or the refined:

Hungarian, or rather substratum elements in Romanian?www.ceeol.com › search › article-detail… Rom. gând < Hu. gond; labă ~ láb, talpă < talp etc., while a mântui is explainable as a peculiar development of post-classical Lat. manu tueor ‘to heal by hand.

From www.diacronia.ro › pdfPDF Bibliografia românească de lingvistică – Diacronia PALIGA, SORIN, <<*Manu tuitus: mantuit = salvat de mâna Lui, rom. “saved (by His) hand” In honorem Onufrie Vinţeler,. 2011, 241–250 [mântui, mântuire, Mântuitor].Diacronia | Impavidi progrediamur!Diacronia is an online, open-access, peer-reviewed journal of historical linguistics.diacronia.ro >>

=========================================== But I begun from: Root *men- “to thinkmind.spiritual activity” >>> lat.*mén-ti-s ~ *mn̥-téy-s (“thought”); proto I-Iran *mántram m (religion)meditationchanting, and Root *men- “to stayremain” Derived terms:*mén-e-ti (root thematic present) Hellenic: *ménō Ancient Greek: μένω (ménō, “to stay, remain”)

Otherwise we have also: gr. manteuomai https://biblehub.com/greek/3132.htm?fbclid=IwAR2ASEMEK6O5s7n8_uTbcZ7XxdjTKv23CJxUkNmSsA_towHCRbMCSjxKAXM Definition: to divine
Usage: I divine, practice soothsaying, fortune telling, suggesting the fraud involved in the practice. ============================================

But MANTUIRE is one of (or both):

A) Manutenere, or/and manu+tueor, as keep by hand, MAINTAIN

3 – Etymological Dictionary of Spanishwww.spanishetym.com › directory· Translate this pageFrom ProtoIndoEuropean *menth2- ‘id.’ Indo-European … mantener (Verb) “to maintain” Borrowed from Medieval Latin manutenere ‘id.,’ literally “to hold by 

B)MAN(es)Tuor, ManTuit(us)

From https://en.m.wikipedia.org/wiki/Manes?fbclid=IwAR1IUriv5Q4QIBRoHvfTXh3SfJfA-vFHdmDGNjzy6z51J3mxyrBwaT2tvNA <<In ancient Roman religion, the Manes /ˈmeɪniːz/ or Di Manes are chthonic deities sometimes thought to represent souls of deceased loved ones. …….

The theologian St. Augustine, writing about the subject a few centuries after most of the Latin pagan references to such spirits, differentiated Manes from other types of Roman spirits:

Apuleius “says, indeed, that the souls of men are demons, and that men become Lares if they are good, Lemures or Larvae if they are bad, and Manes if it is uncertain whether they deserve well or ill… He also states that the blessed are called in Greek εὐδαίμονες [eudaimones], because they are good souls, that is to say, good demons, confirming his opinion that the souls of men are demons.>>

From https://www.wordsense.eu/tueor/?fbclid=IwAR1wnLdxyvpedJywdkBY_XTmfOq38B9JCsjgKior0A0W3ltA3qfCmu-XL6o tueor Alternative forms

https://en.wiktionary.org/wiki/tueor Etymology

From Proto-Italic *toweōr, from Proto-Indo-European *tewH- (to look favorably, protect, observe”)

tueor (present infinitive tuērīperfect active tuitus sum); second conjugationdeponent

From https://en.wiktionary.org/wiki/tuitus tuitus (feminine tuitaneuter tuitum); first/second-declension participle

 1. defended Note: why + the other meanings of tueor as “compensate= redeeem”??

So “Keep up,maintain,preserve, guarddefendprotectsupportCOMPENSATE, The spirit,soul of the dead”

(otherwise https://www.google.com/search?q=definition+save&rlz=1C1GGRV_enRO887RO887&oq=definition+save&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30j0i10i22i30j0i22i30l2j0i10i22i30j0i22i30.8913j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 “SAVE=(in Christian use) preserve (a person’s soul) from damnation”

Note: redemtion, redeeem<close meaning?>to compensate https://www.google.com/search?q=redeem&rlz=1C1GGRV_enRO887RO887&oq=redeem&aqs=chrome..69i57j0i67l2j0l5.4019j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 “redeem:” compensate for the faults or bad aspects of..” in religion:” save (someone) from sin, error, or evil.” “Compensate=REDEEM the SOUL

C) Man(eo) + tuit(us)

From https://en.m.wiktionary.org/wiki/maneo?fbclid=IwAR1rirjF9cNeAZbetKjKi38Ciz34XelslzzTqrNczY4fy6dboyDaHH-2hKM << maneo Etymology From Proto-Indo-European *men- (“to stay, stand still”) (with mānsum influenced by mānsī), related to Persian ماندن‎ (mândan, “to remain”), Ancient Greek μένω (ménō, “I remain” Verb:maneō (present infinitive manēreperfect active mānsīsupine mānsum); second conjugation

 1. (intransitive) I stay, REMAIN, abide quotations ▼
 2. (transitive) I awaitwait for, expect (be in store for)Mors sua quemque manet. ― Death awaits everyone.
 3. (intransitive) I wait
 4. (intransitive) I continuelastendure ====================================
 5. Mantuit(us):” remain, last saved” ;”provide remaining, “REDEEMED REMAINING

??? www.jstor.org › stable
Rezultate de pe web
Arya IV – jstor
de la HW Bailey · 1963 ·
CLavv’a must now be connected with Latin mant- in mantu-s ‘ short mantle’, mantuitus ‘ cloaked ‘, mantica ‘ wallet ‘, mantellum ‘ covering ‘.

https://quizlet.com/at/398659693/lectio-29-flash-cards/ metuere fürchten (mentuo, mentui, Note:mistake? :mentuo, mentui?

Full text of “ELEMENTS OF THE SCIENCE OF LANGUAGE … https://archive.org/stream/dli.bengal.10689.18003/10689.18003_djvu.txt 170 § 148,^^he elements building up IndoEuropean languages . … Thus I.-E. •men-fids gives *mT}t6a The Latin mentui preserves the nasal and gives the … Slavic Church Slavic—Bulgarian Serbo- Illyrian Slavic Croatian — Slovenian Itusaian …

https://en.wiktionary.org/wiki/metuo#Latin Verb metuō (present infinitive metuereperfect active metuīsupine metūtum); third conjugation ….metuit

 1. fear, am afraid
 2. www.chegg.com › flashcards › deck
 3. Book 1, lines 12-33 Flashcards | Chegg.com
 4. Languages And Literatures · Elementary Latin. Practice cardsloading… Practice cards done … metuo, -ere, mentui, -utus. fear

From http://crodip.ffzg.hr/browsing.aspx?rj=hab&id=3590

CroatianLatin
MentenChlamys, dis, f. Veſtis ſuperior. 
Mentenecz. Chlamydula, æ, f. 
Mentuvanye zverhu cheſza na piſzmu. Cautio, onis, f. 
Mentui Bog. Avertat Deus. 
https://en.wiktionary.org/wiki/avertat https://en.wiktionary.org/wiki/averto#Latin avertat:WARNEDturned away
averted; avoided
 diverted)

Nekoji prilozi za povjest kaptolske tvrđe u Varaždinskim …hrcak.srce.hr › file PDF <<Ako bi potribno gda, sta Bogh mentui, moiu kerv, polegh nyh … „Varaždin koncem XVI. vijeka” u „Vjesniku kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoga arkiva” 1911. str.by J Barlé · ‎1912>>

From lyricstranslate.com › prasiblaškom-l… Tautinis Brandas – Prasiblaškom versuri + traducere în Engleză 30 sept. 2014 — Kažkas ant gatvės aiškinasi mentui. Lithuanian: Kažkas ant gatvės aiškinasi mentui English: Someone at the street is explaining something to a policeman

Also an text from spanish:

EL CARACTER NARRA’l’IVO DE LA LIRICA DEL REY DON DENIS
by Francisco Nodar Manso escholarship.mcgill.ca › dow…PDF Rezultate de pe web in partial fulfilment of the requirements Department of … Francisco Nodar Manso. Hispanic Stud.ies. Master of Arts. Scholars … << Los criticos han analizado la lirica gallegoportuguesa
desde dos perspectivas antag5nicas

E oj’ est o prazo passado ! Por que mentui o perjurado? ai, madre, moire d’amor~. (XVII,p.l? , vv.>> Note: perhaps the meaning is “lied to” Portuguese-english https://translate.google.com/?hl=en#pt/en/mentui mentui=”LIED

Las jarchas estan documentadas desde el siglo XI, y par tanto le corresponde a la lirica hispano-arabiga ser la mas antigua conservada escrita en una lengua romance ; como consecuencia de este hecho las investigaciones pos·teriores a la publicacion de las jarchas parten de
la lirica hispano-arabiga para dilucidar los innumerables problemas que suscita el estudio de la lirica medieval europea.

Vease para la musica gallega: J. Ribera, “De musica y metrica
gallegas”, Homena,je a Ramon Menendez Pidal, III, 1925, pags. 7-35;
Isabel Pope, “Medieval Latin Background of the Thirteenth Century Galician Lyric”, .§.]2, IX, (1943)

?? issuu.com › egigerofa › docs Czuczor-Fogarasi szótár by VZ B – issuu 19 iul. 2011 — Hasonlóan a latin-hellén szerkezetű koroná-nak, mint fejet … fél ( dimidium), fel-et, fel-ek, fel-ez, fél (mentuit) tájejtéssel: fíl ?????

The historie of the Councel of Trent Conteining eight bookes …quod.lib.umich.edu › eebo… of Saint Peter in the Vatican, of Saint Paul, and many others in diuers places, … <<Si ista vera sunt omnia, & Papae nihil mentui sunt, quid opus est Con∣cilio?>>google translate: If these things are true, & there is nothing to the mind of the Pope, what need is there Con|cilio?

=================================================== These supposed: – mantuitus:”cloacked”, (probably related to mantle, mantua) – Croatian menten:” chlamis/dis”, even supposed -Cr. mentui:”avert” – metuo /mentuo/metuere/mentui= “feared”? mentui”avert”, “lied to” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All are pointing to gr. mantis and manteuomai:”seer,sooth-saying, fortune-telling, oracle and so on.

In fact all above words give an intersection of mental fields of seer, cloak, chlamydis, mantle, guess, warned, etc.

https://en.m.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CF%82?fbclid=IwAR0h3pFb07SQtLD2KSxqvBrOm_jeze6iwtiTBKuOyG8fdLDF3lazCv5KpUQ χλᾰμῠ́ς  (khlamús) f (genitive χλᾰμῠ́δος); third declension

 1. cloakrobemantle +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

– sumerian bārû” or “haruspex”

Haruspicy | The Prediction Projectpredictionx.org › haruspicy Over the thousands of years that the Babylonian, Akkadian, Sumerian and other Mesopotamian cultures thrived, their priests and astrologers developed ..

Sumerian and Babylonian Psalms – Stephen Langdon …books.google.com › books › about › Sumerian_and_Bab…Jul 16, 2019 — While it is impossible to define the spheres of activity of the asipu and kalu priests, yet one fact remains clear, viz. that the psalmists (kalu)

– etruscan & roman haruspices (entrails inspection),seers,fortune-tellers – greek oracles https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle#:~:text=The%20most%20important%20oracles%20of,Zeus%20at%20Dodona%20in%20Epirus. and – greek divination https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_divination “The other type of mantis was the independent consultant mentioned above. The important generals and statesmen had their own prophets, to avoid such difficulties as Agamemnon experienced, when Calchas forced him to sacrifice his daughter and ransom his female prize in the opening of The Iliad. Privately hired manteis, such as Alexander used, never seemed to disagree with command decisions, or if a possibly negative prophecy was received, made sure that it was given the most favorable interpretation. By that time, based on what Cicero said, the leaders were probably skeptical of prophecy, but the beliefs of the superstitious soldiers were a factor to be considered.”

…………and through-out time to greek mysteries : Eleusinian Mysteries – Wikipedia en.wikipedia.org › wiki › Eleusinian_Mysteries ; Greco-Roman mysteries – Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › Greco-Roman_mysteries and world-wide & greek incubation rituals Image https://www.greece-is.com/of-gods-and-dreams-the-ancient-healing-sanctuary-of-epidaurus/

Of Gods and Dreams: The Ancient Healing Sanctuary of Epidaurus - Greece Is

Incubation (ritual) – Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › Incubation_(ritual) <<Incubation is the religious practice of sleeping in a sacred area with the intention of experiencing a divinely inspired dream or cure. Incubation was practised by many ancient cultures. In perhaps the most well known instance among the Hebrews, found in 1 Kings 3Solomon went to Gibeon “because that was the most renowned high place to offer sacrifices.” There “the Lord appeared to Solomon in a dream at night,” and Solomon asked God for the gift of an understanding heart. Among the members of the cult of Asclepius, votive offerings found at ritual centres at EpidaurusPergamum, and Rome detail the perceived effectiveness of the method. Incubation was adopted by certain Christian sects[1] and is still used in a few Greek monasteries. Modern practices for influencing dream content by dream incubation use more research-driven techniques, but they sometimes incorporate elements reflecting these ancient beliefs.

A form of incubation was also used by ancient Greeks iatromantes. According to Peter Kingsley, iatromantis figures belonged to a wider Greek and Asian shamanic tradition with origins in Central Asia. A main ecstatic, meditative practice of these healer-prophets was incubation (ἐγκοίμησις, enkoimesis). More than just a medical technique, incubation reportedly allowed a human being to experience a fourth state of consciousness different from sleeping, dreaming, or ordinary waking: a state that Kingsley describes as “consciousness itself” and likens to the turiya or samādhi of the Indian yogic traditions.>>

Note ! in english we have cloack as mantle and cloac as primitive animals common digestive-genital tract the word related to incubation.(latin cloaca sewer, cesspitcesspool, (anatomycloaca

…..to before-romanians ZALMOXIS

Arhive Zamolxe | Povestea Locurilor

https://en.wikipedia.org/wiki/Zalmoxis << Zalmoxis had lived among the wisest of Greeks, such as Pythagoras, and had been initiated into Ionian life and the Eleusinian Mysteries. He built a banquet hall, and received the chiefs and his fellow countrymen at a banquet. He taught that neither his guests nor their descendants would ever die, but instead would go to a place where they would live forever in a complete happiness. He then dug an underground residence. When it was finished, he disappeared from Thrace, living for three years in his underground residence. The Thracians missed him and wept fearing him dead. The fourth year, he came back among them and thus they believed what Zalmoxis had told them.[ >>

Polovragi, pestera lui Zamolxe

Salmos (spanish “psalm”) and solomonari. https://en.wikipedia.org/wiki/Solomonari <<Zeus hypothesis. King Solomon as weather-maker may derive from the Greek myth of Zeus the king of gods controlling the weather, a theory proposed by A. Oișteanu[41] This notion that Solomon’s adherents were wizards may have been popularized by the influence of the adventure tale Solomon and Morcolf.[42>>

www.biblicalstudy.ru › …
Новый Завет – Мир НЗ – Bible Studies – Русские страницы
It is possible to think of him as an ‘incomplete’ Christian, as indeed was Apollos … In Jer 27,9 [LXX], the false prophets are linked with the manteuo/menoi kai_ oi( ..

documente.bcucluj.ro › webPDF pag.589 b andeie v. manteie, ( Ita/ manta smantella)

By short, the romanian word MANTUIRE=”REDEEMER” has its roots in pre-christian pagan customs wich later somehow coexisted in the same time with christian faith. Those seers, wizards, fortune-tellers, sooth-sayers ,deviners. mags, magicians associated in different measures throughout the time by people with falsity, lie-lying, pseudo-nomo, ?+fear? Also in the semanthic field “hidden-covered“, avertat=divert ,wich really divert people out of sound thinking and turning-diverting them from their previous pagan or christian faith.They were usually dressed with mantles-cloaks-capes and lived in dirt (see lat. cloaca eng. cloac). From https://glosbe.com/la/en/mentitus?fbclid=IwAR0Iq8ErR6UwyAUfWYVGbleEbA8xggaxSm6Lm4SlSL_sN7oLwuyjLv5zuQ4 mentitus: “counterfeit , feigned ,imitated

The History Girls: Romano-British Cloaks by Caroline Lawrence

Theat’s why gr.mantis-manteuomay is related to mantel-cloak. Also mantis has the same root as mind. Seers not see with eyes but with mindFurther mind is related from the same root to lying.(I.E. root men:” mind”, gr. mantis, μαντεύω=manteuo; lat. mentes & mentis =”mind”; mentior,mentiri,mentire:”to lie” sp.port. “mentir”Old fr. mentir etc.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_in_the_Greco-Roman_world <<According to one source magic in general was held in low esteem and condemned by speakers and writers……..According to Robert Parker, “magic differs from religion as weeds differ from flowers, merely by negative social evaluation”; magic was often seen as consisting of practices that range from silly superstition to the wicked and dangerous. However, magic seems to have borrowed from religion, adopting religious ceremonies and divine names, and the two are sometimes difficult to clearly distinguish. Magic is often differentiated from religion in that it is manipulative rather than supplicatory of the deities.>>

Despite I continued searches and found now-days modern greek https://en.m.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%89?fbclid=IwAR2pz36rmQHfRRRW9iKn1yL_9CnI9hFgon2j_ksa-1Eme7OzIZ0rcxkgXTw μαντεύω prophesyforetellpredict. guess imp.2pl.μαντεύετε and

imp. pres.μαντεύομαιperf. dependent μαντευτώ
www.jstor.org › stable
Prophecy and Ecstasy in Greco-Roman Religion and … – jstor
de la T Callan · 1985 · Citat de 44 · Articole conexe
RELIGION AND IN 1 CORINTHIANS by. TERRANCE CALLAN … I will be your spokesman” (manteuo, Moisa, pr. R. Dodds comments ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

So with deep sorrow I must dissapoint and deceive some of you, showing you an sermo vulgaris vulgar latin=romance family word: MENTUITUS Note: the vulgar latin texts has a very scarce presence

https://en.m.wiktionary.org/wiki/mentitus?fbclid=IwAR0kHwl2rhTnQsNjwFIcjWGnHSIZgyF_EbET5F92YK-4o-hUw5YnOOz0wb0#Latin Participle mentītus (feminine mentītaneuter mentītum); first/second-declension participle

 1. lieddeceived
 2. pretendedfeigned

aliso.pntic.mec.es › lista › pdfPDF Rezultate de pe web Amicum habes Now i know, that I had to borrow,. Beg and steal and lie and cheat. … quanto promisi , rapui, mentuitus sum et fefelli conandus te acquiscere …

??? I am puzzled cause by one hand mentuitus sum= “I lie” in vulgar latin and by the other hand tuitus is “defended” !?? https://en.m.wiktionary.org/wiki/tuitum#Latin tuitus Etymology Past passive participle of tueor Participle tuitus (feminine tuitaneuter tuitum); first/second-declension participle defended

But because we have no mentuitus in classical latin (only mentitus) Mentuitus only in vulgar latin I am forced to take the form wich existed.

For the moment it is of no use the meaning https://www.wordhippo.com/what-is/the-meaning-of/latin-word-2a9255ae23a3b412e80b85694f2c0595c35420c8.html?fbclid=IwAR39sLgZktMNCJkQGNRYYqzHjpI_Rk2-44V67V7_ILZO8aizC4kGIOp6hY0 of TUIT:”determined” because have no word mentuit in latin.

I searched for man tuitus thinking that Wulfila used such a word in gothic german there is mann but found only:

Full text of “Handbuch der römischen Alterthümer” – Internet …archive.org › stream… (Mommsen ergänzt adeptus est, leichter ergänzt man tuitus est), ut annon[ae^ quinq[ue] … S. Siatiatique de la France, Tome XXI; Resultats generaux du denonibrement .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 HUNFALVY PÁL. AZ OLÁHOK TÖRTÉNETE.              II. KÖTET. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ https://archive.org/stream/azolhoktrtnete02hunf       /azolhoktrtnete02hunf_djvu.txt
 "A figyelemre méltó másik szó a mentueste^ mentiiaste különbféle írással kifejezve. Ez a mentui igének con-junctivus praesense. A Máté 27. fejezetének 24. versét:            ^Egyebeket megtartott, de magát nem tarthatja meg»       az Új testamentomi fordítás így adja vissza:           «Pre altii a mentuitu, eara pre sine nu poate sa se mentuiaEnnek az új fordításnak czíme : «Noulu Testamentu alu domnului si Mentuitoriului nostru Jisusu Hristosu». 
Honnan valók a mentui és mentuitoriu szók ? Pont- 
briantnak rumun-franczia szótára azt is helyesen a ma- 
gyar menteni szótól származtatja. A Megváltó az olaszban 
Salvatore^ a spanyolban Salvador^ a francziában Sauveur 
 vagy serbatoare lehetett: úgyde ezt a nyelv már az stb. miért nem képezte az oláh nyelv is a latin salvare  szóból a Megváltónak nevét? Azért nem, mert az az 
oláhban csak sárbatoare « ünnep » kifejezésére foglalta volt le. 
Azért folyamodott a magyar mentemhez.^ ebből mentui 
igét és mentuitoriu névszót képezvén.*^'' 
 A rumun nyelv nemcsak magyar szókat fogadott cl, 
melyek mind a míveltség magasabb (politikai és egyházi)" 
 I must check how is written in The Hussite Bible (https://en.wikipedia.org/wiki/Hussite_Bible#Vocabulary is the only written vestige of Hussitism in Hungary. The book – or at least the most of it – was translated by Tamás Pécsi and Bálint Újlaki.) 
 Romanian translation:                     Un alt cuvânt remarcabil este mentueste mentuiaste
exprimată în scrieri diferite. Acest con-junctivus praesense. Versetul 24 din Matei 27:
<<El i-a păstrat pe alții, dar nu se poate păstra pe el însuși>>
 Revine o nouă traducere testamentară:            «Pre altii a mentuitu, eara pre sine nu poate sa se mentuia. » Din aceasta titlul noii traduceri: «Noulu Testament alu domnului si Mentuitoriului nostru Jisusu Hristosu ».   
 De unde vin cuvintele mentui și mentuitoriu? Punct-
Dicționarul român-francez Briant este, de asemenea, corect din cuvantul maghiar menteni (salvează) cuvântul derivă. Mântuitorul în Italiana Salvatore în spaniolă Salvador în franceză Sauveur Sauveur etc. :de ce limba vlaha nu a format și latina salvare
numele Mântuitorului la propriu? Nu, pentru că în Vlaha ar putea fi doar sárbatoare sau serbatoare: așa mai departe
Limba era deja rezervată pentru termenul «vacanță».
El a făcut apel la mentemhez-ul meu maghiar. ^ Din care mentui
verb și substantiv mentuitoriu. * 
 Limba română a primit nu numai cuvinte maghiare cl, 
 care sunt toate superioare în educație (politică și ecleziastică)
Nota: Foarte stiintifica abordarea atat timp cat extrage acel pasaj Matei din propria lucrare.Cand putea face un minim efort sa vaza cum apar cuvintele in scripturi romanesti mai vechi sau foarte vechi !                            ============== English translation ======
 HUNFALVY PÁL. OLAH(VLACHS) HISTORY
 II. VOLUMES. BOOK PUBLISHING COMPANY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES. NEW PROCESS. XIX. VOLUMES. https://archive.org/stream/azolhoktrtnete02hunf/azolhoktrtnete02hunf_djvu.txt 
 "Another remarkable word is mentueste  mentuiaste expressed in different writings. This con-junctivus praesense. Verse 24 of Matthew 27:                                   << He has kept others, but he cannot keep himself >>            A new testamentary  translation returns: 
 A new testamentary  translation returns:                     «Pre altii a mentuitu, eara pre sine nu  poate sa se mentuia. » Of this the title of the new translation: «Noulu Testamentu alu domnului si Mentuitoriului nostru Jisusu Hristosu ».        Where do the words mentui and mentuitoriu come from? Point-
The Romanian-French dictionary of briant also correctly derives it from the Hungarian word menteni (me:save). The Savior in Italy
Salvatore ^ in Spanish Salvador ^ in French Sauveur
etc. why did not the Vláh language also form the Latin salvare
the name of the Savior literally? Not because it is
in Oláh it could only be sárbatoare or serbatoare: so on
The language was already reserved for the term «holiday».     
 He appealed to my Hungarian mentemhez of which mentui
verb and mentuitoriu noun. * ^ ''
The Romanian language received not only Hungarian words cl, which are all higher in education (political and ecclesiastical          ======:https://www.dict.com/angol-magyar/mentemhez mentemhez:"cent" https://www.dict.com/angol-magyar/menteni menteni:"swing, sweep, beckon,motionwave(one's hand), warn away from sth. From 1749 Bible same passage  Google translate, tarthatja :"can hold" megtartott:"retained" I am asking too/the same question: Mr.PÁL, why you do not used for mentuit/mentuire (enlesh redeem,redeemer) Mentemhez-derived words, but:   1.megvalt: "realised"; 2. https://hungarian.english-dictionary.help/english-to-hungarian-dictionary-meaning-of-redeem                 Redeem :megvált
Redeemed :: megváltott                  Redeemer :: Megváltó  
Camerata Hungarica - Magyarországi Evangélikus Egyház
www.evangelikus.hu › sites › default › files › C-Section
Saviour (Megváltó)
 =====
My note: He cited the Matehew27 passage from his own paper, not from much or most ancinent romanian writings.          In fact there is an close form latin verb mentuire https://en.eprevodilac.com/prevodilac-latinski-engleski .   But of course from mentire "to lie" from Latin mentīrī‎, present active infinitive of mentior:"Denominal verb from mēns, mentis‎ ("mind"). The meaning "to lie" stems from a semantic shift "to be inventive, have second thoughts" , but from the other its 3 meanings:deceive, pretendfeign because the word come to be used before christian religion from pagan devinators,wizzards.Maybe :         - latins perceived early christians as deceive( trick or mislead)from their fate, or as well      - ancient romanians as under early christian influence perceived latin devinators & haruspices as diverting deceive( trick or mislead)them from their faith.
mentītus (masc.) (fem. mentītaneut. mentītum)
lieddeceived pretendedfeigned.If we have the same mentuire we have not rom.mentitus but mentuitu(s) wich is not present in this shape in latin, only tuitus (defended,saved) separately.

eng.(to)keep rom.(a)”pastra,continua,mentine”     1.rom. Mentine: engl.”maintain” << latin man(u)-tenere     
 2.also lat.man(ere)-tuitu(s) “remain / last-defended  rom. (a)”ramane/sfarsiaparat, salvat
3.Also lat.Man(es)-tuit(us) :” save(d)-spirit(soul)” rom. Man tuit(us): “saved soul
 I wander from wich briant french dictionary (but I will check further) he found that rom. “(a) mantui”= eng.”to redeem” is from hungarian language "menteni"!? As long as I found  also Indo-European/Romance/Old French “mentui” a form of mentevoir:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 Full text of "Grammaire sommaire de 1!ancien français .."
 archive.org › stream
  https://archive.org/details/grammairesommai00bonngoog
 Mentir. Ind. prés. 2* s. mens; 3® s. ment, manL — Pas. déf. 2® s. mentis; 3** s. mentid, mentit, menti, manti ; 3® pi. mentirent. — Futur. 3" s. mentirad. — Subj. prés. 
3* s. mentet, mente. — Infin. mentir, mantir. — Part. prés, mentant. — Part, pas, mentit, mentut.  
 Mentevoir et Mentoivrk. Ind. prés, l""* s. mentoif, mantoif, mentois, mantpis; 3*^ s. mentoit; 2* pi. menlevez, menteves. — Imparf. 3® s. mentevoit. — Pas. déf. f® s. mentui, 
menti ; 3® pi. menlurent, manturenl. — Subj. prés. 3* s. mentoive, mentive. — Infin. menteveir, mentevoir, mentovoir, mentaveir, mentoivre. — Part. prés, mentevant. — Part. pas. 
menteii, manteii, mantehu, mentati, mentiut, mentut, mantu. 
 
From https://en.wiktionary.org/wiki/mentevoir
 1.  Etymology: From Latin mente habēre ("have in mind"). Compare Occitan mentàver.   Mentevoir: “to mention; to speak of”
 
Note: Mentui from any where could come :
 - Is far from Old French mentui: “mentioned,spoked of” or other identical, at least because Romanian word “(a)mantui “ has much, many meanings as gr. Soter(ios),or engl.redeem, save.
 - Gramatical forms is evidencing by “tuit”/”tuitu(s)” possible a much older origin as romance/sermo vulgaris stage.                                      It seem that is related to latin Balcanic/Aegean mistery rel igions, scorcerers-sooth-sayers,wizards-fortune tellers (in fact at least partly kind of crooks)                              From the time of Salmos(es)/Zalmoxis and solomonari.
 -Sp.salmos=psalm ; thr. salmos:animal skin covering(cloak).  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
If I will have time I am convinced that this cluster:      hu. menteni/mentemhez                     gr. men mantis manteuomai, manteuo(μαντεύω,μαντεύτε )                    lat. mens/mentis/mentui, mentior/mentitus ;                        rom. mantui(mentui)/mantuire(mentuire)/mantuit(mentuit),mentine, mentenanta                       fr.mentire, mentevoir/mentui , mentener="keep"                 engl. maintain , maintenance                  All are stemming/originate/pertain to I.European family of languages.They have in common humankind mind wich ultimate is at the origin and determining different mental processes and physical actions.
  ----------------------------------
 Révai Miklós Magyar irodalmi régiségek Antiquitates literaturae Hungaricae http://mek.oszk.hu/16900/16955/16955.pdf       Es marada anemberi Ð ket fiaytol » ferietÐl
 megvalt (Ruth 1,5), ’Remansitque mulier orbata duobus liberis suis, ac marito
 suo’ mente ’clamys’                       A birtokos eset toldaléka a magánhangzóra végződő töveknél a választékosabb használatban a jóhangzás kedvéért szintén j-t kap, mint például:almájé, mentéjé, ollójé, bár sokan keményebben ejtik: almáé, mentéé, ollóé. Ennyit a szabályról.
 A második, rövidebb halotti beszéd
 A KÉZIRATI PÉLDÁNY
 Scerelmes bratým uımaggomuc ez scegen ember lılkıert. kıt vr ez nopun ez homus vılag tımnucebelevl mente. kınec ez nopun testet temetívc. hug
 ur uvt kegılmehel abraam. ùsaac. iacob kebeleben helhezıe. hug bırsagnop
 ívtva mend vv scentíí es unuttei cuzıcun ıov felevl ıchtotnıa ılezıe vvt. Es
 tıv bennetuc. clamate ııı. Á.
 A KIADÓ OLVASATA
 Szerelmes barátim! vimádjamuk ez szegény ember lelkéért, kit Úr ez napon
 ez hamos világ tömnötzebelől mente, kinek ez napon testét temetjük: hogy Úr
 vőt kegyelméhel, Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyhezje; hogy, bírságnap jutva, ménd vő Szentei és Önöttei közökön jov felől ioktatnia éleszje vőt.
 És tiv bennetöket. Clamate ter: Kyrie eleison!
Ha zerzendez m¹nket megzabadoitanod (uo., 13,9), ’Si decreveris nos salvare’. me: megzabadoitanod "you get rid of it"
  

folia uralica debreceniensia 25. - Finnugor Nyelvtudományi ...
finnugor.arts.unideb.hu › fud › fud25 › fud25_2
PDF 4.1.2. идемс ’megvált’, идиця ’megváltó’, идема ’megváltás’
 ● сонъ идисамизь минекъ душманнокъ эйстэ да весе а вечкитсянокъ кедстэ // кучовтозесь идесамизь эсенек вардотнеде ды сетнень кедест алдо, конат кирдить
 кеж минек лангс // что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих
 нас // megmentett minket ellenségeinktől és gyűlölőink kezétől (01:71)
 ● монь оймемъ Идится Пазомъ туртовъ эрьгеди // ды монь оймем кенярды Паздонть, монь Идицядонть // и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем //
 és szívem ujjong megváltó Istenemben (01:47)
 ● тонъ ломатненень максатъ идимадостъ да пежетестъ кадовмадостъ чаркодьме //
 тон кармат сонзэ ломантнень чарькодевтеме идемадо, конась ашти пежетест
 нолдамосо // дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их // hogy
 az üdvösség ismeretét add népének bűnei bocsánatára (01:77)
 ● монь сельмень неизь ней Тонть ломатнень идиматъ // эдь монь сельметне неизь
 тонь кучовт идеманть // ибо видели очи мои спасение Твое // mert látta szemem
 üdvösségedet (02:30)
 Ld. még: 02:11 (идиця), 03:06 (идема).
 идемс ’выручить, выкупить, спасти, избавить / auslösen, loskaufen,
 freikaufen, retten, erretten, erlösen’ (MdWb 439); ’спасти, выручить’ (ERV
 203); ’megment, kiment’ (EMSz 124); ’pelastaa, vapauttaa’ (ESS 55); идиця
 ’спаситель / erlöser’ (MdWb 441); ’спаситель’ (ERV 203); ’megmentő, megváltó’ (EMSz 124). Az идема az иде- igetőből -ма névszóképzővel alkotott
 főnév. Az идиця participium praesens alak. – Ismeretlen eredetű szó (ESM
 82).
                                                                                                                                                                                                                            
  
  

O ipoteza de lucru (albaneza); sau “era o vreme cand pentru turmele de oi si ciobani nu erau granite”…

November 23, 2019

Atentie!                                                                                                                                                                  Aceasta postare nu este o o descifrare sau citire a unui presupus continut scris real. Avand in vedere ca semnele nu apartin unui unic sistem de scris ci mai multora, pagina are un caracter pur didactic. Are rolul de a incerca si testa diferite scrieri in idea ca pe tablite s-ar fi folosit unul din ele. Semnele de pe tablite apartin mai multor sisteme de scrisi dintr-larg interval de timp si care au folosite in diferite arii geografice. In niciuna din incercari semnele nu s-au incadrat intr-un singur tip de scriere, totdeauna au ramas semne care au provenit din alte scrieri (sau din necunoscut). Cele mai multe semne provin din cele sumeriene proto-cuneiforme.Apoi privind asemanarea, in ordine descrescatoare este aceea cu semnele Linear A/B si cele Anatoliene. Semnele din jumatatea superioara a tablitei rotunde par a proveni din scrierea arhaica greceasca.Cel mai degraba aceasta “adunatura” de semne pare a fi rodul imaginatiei bogate a cuiva.Dupa cum au constatat A.Falkenstein si A.A.Vaiman, (aceasta fiind si parerea mea ferma) autorul nu a fost un scrib, avea doar vagi notiuni privind scrisul in general si nu se stie ce a urmarit. Exista multe elemente de neconcordanta precum si altele care scot tablitele din tiparele si normele uzuale ale  logicii, scrisului si intentiilor oneste.

======                                                                                                                                                          A se vedea: http://www.diacronia.ro › indexing › details › pdf Fenomene dialectale purtate de păstorii ... – Diacronia                                                                                                                            << În lucrarea de faţă, ne propunem să evidenţiem rolul jucat de transhumanţă, … Aceasta a făcut posibil ca populaţiile balcanice (de exemplu, albanezii) să-i….>>

Din https://www.wikiwand.com/ro/Istoria_limbii_rom%C3%A2ne

=========================================================

Studiind de mult timp principalele sisteme de scriere (de cca. 12 ani) am realizat ca semnele de pe tablite i-mi sant, mi-au devenit de fapt, foarte familiare. In sensul ca toate semnele de pe toate cele trei tablite se regasesc atat in aria sumeriana cat si in cea Egeeana. Am reusit diferite interpretari in acest sens, apropiindu-ma progresiv de o presupusa si dorita interpretare totala si unitara.                                                                     Din pacate, (desi este totodata stimulator), tablitele au fost un fel de fata morgana, cu imaginea neclara, dar in schimb devenind din ce in ce mai clara.                                                         Desi am constientizat faptul ca pe tablita rotunda am putea avea litere, mult timp am ramas limitat la ideea ca doar jumatatea de sus a tablitei rotunde contine scris adevaratLa o asemenea cantonare si limitare a contribuit faptul ca gandeam ca doar jumatatea de sus contine scris adevarat fiind acoperita (!?).                                                   Nici nu santem siguri ca “scriitorul” a avut in mod cert o asemenea intentie. Interesant este faptul ca nu demult am trecut foarte aproape de aceasta interpretare finala. In alfabetele arhaice grecesti folosite inainte de standardizare, semnul D s-a folosit pentru litera D intr-o parte si pentru litera R in alta parte.

Chiar si in aceasta faza finala a cercetarii mele, sant suficient de modest si sa nu am pretentia de a oferi o interpretare ori citire unica, ultimativa si adevarata. Daca ati observat, in decursul timpului am facut multe sondari, testari, incercari de citire.    ==============================================                                                                  Din https://www.wikiwand.com/en/History_of_the_Greek_alphabet

Image result for "archaic greek alphabets"                                                                     ***************************                                                                                                      Daca semnele din jumatatea superioara a tablitei rotunde asa cum par sant in realitate litere (arhaice grecesti):                                                                                                                     H, D     (Heta/Eta-Rho)                                                                                                                                                                                                                                                                       Din  Moonlight in Romania: The Tărtăria Tablets http://aplaceofbrightness.blogspot.com/2008/11/moonlight-in-romania-tartaria-tablets_21.html                                                                                                                                                                                                                                              si semnele D D o c/u, =R R s/u,                                                                                                                                                                                                                                                                            din http://aplaceofbrightness.blogspot.com/2008/11/moonlight-in-romania-tartaria-tablets_21.html                                                                                                                                                                                                                        Atunci putem avea: din albaneza:    herë    pronuntie, heră                                                                                 HeRë   RRok, care este:                                                                                                                            Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=hera                                                     herë, hera: “time”/”timp” ;                                                                                                                      Rrok :  Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=rrok                                                   rrok: “snatch, grasp, gripe, grip, catch” =”a smulge, prinde, intelege“, unde grasp, “prinde” are atat in engleza cat si in romana sensul fizic de a prinde,cuprinde, cat si a intelege, deci “intelege timpul“,                                                                                                  Apoi, din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=hera%20%20rrok  “time to catch up” herë  rrok : “to catch up the time” :” a prinde timpul”                                                                  ————————————————-                                                                                                    Iar daca semnul +++++ este Si (greaca Xi ?).                                                                               Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=si : Si: “as, like,for, such as”‘ :”pentru”  së:”the”, articolul hotarat  https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=s%C3%AB                                                                                                                                                                       iar “here si rrok”:”as/for grasp the time“=”pentru a intelege timpul“, caz in care este vorba de un calendar.                                                                                                                                          Daca semnul +++++ semnifica cifra 50, atunci am putea avea:” a prins timp 50″ (ani), cam cat s-a constatat varsta decedatei a carei oase au fost gasite langa tablite !

Din https://translate.google.com/?hl=en#sq/en/hera%20se%20rrok                                                     hera se rrok hera se rrok:”more than ever”:”mai mult (timp) ca niciodata” cam tot pe acolo, exprimand oricum o varsta inaintata in trecut/acele timpuri.                                      —————————————————–                                                                                                  In sfertul din stanga-jos,                                                                                                                Din    http://aplaceofbrightness.blogspot.com/2008/11/moonlight-in-romania-tartaria-tablets_21.html                 Image result for moonlight tartaria     avem semnele:                                       Q,  GG si jos Z. In linear A/B un semn asemanator aceluia “arc cu sageata” era folosit pentru Ko/Ku                                                                                                                                     Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=ku Ku:”where, wherein, whither, wherever, whereabouts”/”unde“,                                                 apoi GG:”geg/GHEG“?                                                                           https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=zi Zi:”mourning”/”jelire”                                                                                                                    Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=ze    Ze:”Vox”/”voce”                                                                                                                                   Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=ku%20geg%20zi                                       “Ku geg zi“::”that black geg”, de fapt zi nu este nici-un fel de negru, ci jelire                          Ku Gheg Zi :”unde jeleste/este jelit Gheg-ul”?                                                                                  ————————————————-                                                                                                           In sfertul din dreapta jos,                                                                                                             Din http://aplaceofbrightness.blogspot.com/2008/11/moonlight-in-romania-tartaria-tablets_21.html                                                                                                  Avem in semnul din stanga, cladite de sus in jos semnele: E, G, c/K  https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=e           E:”of/”din,al”                                                                                                                                      GK: GeK:”gegë  geg”?

Din Gheg Albanian – Wikipedia  https://en.wikipedia.org › wiki › Gheg_Albaniann   <<Gheg Albanian (also spelled Geg Albanian; Gheg Albanian: gegnisht, Standard Albanian: gegë or gegërisht) is one of the two major varieties of Albanian. The other is Tosk on which Standard Albanian is based.>>                                                                            Din  https://en.wikipedia.org/wiki/Gheg_Albanian

  Image result for albanian "e gegë"

E gek:” de-al lui Gheg. Gugu”                                                                                                                      Din   https://translate.google.com/?hl=en#sq/en/e%20geg%C3%AB            e  gegë :”of gege”

Din Fustanella – Eupedia Forum https://www.eupedia.com › forum › threads › 25617-Fustanella › page3                                                                                                                       << Albanians were called Arvanite by Greeks in the middle ages. …. 11 geg also gugu in moesia also gygy in lydia comes from achaic gag or aga >>

————————————————————                                                                                             Semnul din dreapta are cladite de sus in jos semnele K. L, D           https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=ku Ku:”where”/”unde”                                                                                                                                                                                                                                                                                              Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=le  lë :”leave”, “pleaca, paraseste”                                                                                                                                                                                                                                                                        Din https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=dhe                                                    dhe:”and”/”si”                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ku le dhe :’si unde pleaca“?                                                                                https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=ku%20le%20dhe                                          Ku le dhe “”and where let” :”si unde lasi

e gek ku le dhe:” of geg? where let and” :”and where let of geg/gegs” =”si unde lasi de-ai geg-ilor”?                                                                                                                                                  Din https://translate.google.com/? https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=dhi                                                 Dhi:”goat”/”capra

Din  https://translate.google.com/? https://translate.google.com/?hl=en#view=home&op=translate&sl=sq&tl=en&text=e%20gek%20ku%20le%20dhi             e gek ku le dhi: “of a goat that let go” ? =”unul de-al caprelor/ geg/get/goth care ne lasa/se duce” ??                                                                                                                                     ——————————————————                                                                                                    Acuma se pune problema cine ar fi putut scrie tablitele.  Apar doua ipoteze mari si late: A. Vlassa sau cineva din apropiere                                                                                                    B. Un nativ albanez                                        ===================================================                                                       Pentru prima sansele sant foarte mici, cu toate caVlassa, pare intradevar a fi fost Vlah (Vlassa este o forma a lui Vlah) deoarece:                                                                                         – nu il vad atat de pregatit sa stie sa foloseasca semne asemanatoare cu cele sumeriene si chiar nici altele                                                                                                                                       – tablitele arata a fi efectiv vechi, adica au stat in pamant ani si ani de zile                             – banuiesc ca trebuia sa fi sustinut ca sant facute de daci sau vlahi si nu de sumerieni Pentru a doua ipoteza, ori                                                                                                                        – este vorba de un gen de calendar rural, dar atunci restul textului (cel putin in forma gasita de mine) nu este in concordanta                                                                                            – ori este vorba de o ceremonie funerara, caz in care oasele gasite in imediata proximitate pe de o parte vin sa sustina aceasta ipoteza, iar pe de alta intra in contradictie. Intrucat varsta lor este determinata (C14) la cca. 5.000 B.C., cand nu era nici scriere, nici albanezi, eventual doar o forma de pelasgi.                                 ===============================                                                                                                      La o incercare de apropiere folosind limba greaca, sau alte ramuri I.Europene, se pare ca pot extrage un continut relativ inchegat , dar se schimba partial topica, ramanand se pare un continut religios si sacru, ofranda cu laitmotivul “capra”. De pilda:                             Hera(s); Ed,Ede DiDOU: “ HERA,Doamn(ei) ; Ied/Mananca/sa dai                                           ? H(i)era:” obiecte sacre/parafernalia ?                                                                                               Pentru jumatatea inferioara in stanga, Din literele Q GG Z :                                                          KuG-Ga. KuGa, Kaga ; Za,Ze : “bunic, Stramos”,”ofranda,Sacru“? ; Zeu

Din Indo European Etymology – Scribd https://www.scribd.com › document › Indo-European-Etymology                                                                                                                       << Proto IndoEuropean roots and their derivatives in several … alalkein; elkas, alkas alkaqw; alkar raksati ‘nemus sacrum‘ ‘protecti’, …..kaga ‘dens‘ …>>

Din Dacian Language – Romanian History and Culture https://www.romanianhistoryandculture.com › dacianlanguage                                    << KAGA: un important cuvânt dacic -37 kb …… The word καγα occurs twice, in ISM II 36 and in ISM II 138, with the meaning sacrum.>>

Din The Origin of Cuprum, Bakar and Var  science.org.ge › old › moambe › Hlebec by B Hlebec                                                                                                                                                      <<. ….. PIE *h2euh2os > Hittite huhhas, Lith. kuga ‘grandfather‘,>>

Din Proto-Indo-European Kinship – jstor   https://www.jstor.org › stable   by P Friedrich – ‎1966 – ‎<<kinship from the reconstructed stages of Proto-IndoEuropean (PIE) and. Common Slavic ….. Kurylowicz (1935: 74) has argued that the root began with a Pre-Proto-Indo– …… parent’s father (Hittite huhhas), to the mother’s father (Lycian xuga).>>

Pentru jumatatea inf. dreapta din grupurile de litere E,U,G/E,G,u/s in semnul din stanga si A/E G S in semnul din dreapta:                                                                                                     EGuEGeaS, Aegis. aigis, aigos : “Eu (sant)  Aigai(on),Egeean, (scut, caprari ?

Din A Comprehensive Etymological Dictionary of the Spanish …  https://books.google.ro › books                                                                                                                                                    <<efusivo, va a. effusive; efuso, sa a. effused. égida z egida f. aegis. [L. aegis, aegidis: id. <Gk. aigis: goatskin, a shield of skin <aix, aigos: goat. See *aig– in App.>> . ======================================= 

Am putea avea: HP  R o o/c  =                                                                         EPi RRoo   , unde RR=Rho, “R rotacizat”,                                                                                                                                                                                                                                                        Din Song of Genesis 1 | Page 2 | Religious Forums https://www.religiousforums.com › … › << Flowings down a mountain are called streams or rivers in English. … curiosity, what background do you have in linguistics or Biblical studies? … of air ‘, it’s cognate in Gk is ῥόῳ (Rhoo) meaning ‘stream, flow of water, current’ .>>                                             Atentie, avem un gen de liniuta in interiorul primului semn D, o fi un “i“?

EPIRROO, EPIROS, (EPEIROS/ EPIROT) : “pe/peste- Rau” , sau RIVERan/vecin ?                                                                                                                                                                                          Din https://en.wiktionary.org/wiki/Epirus#LatinFrom Latin Ēpīrus, from Ancient Greek Ἤπειρος (Ḗpeirosmainland)

Din https://en.wiktionary.org/wiki/pellg#Albanian                                                                          From Old Albanian pellëg, borrowed from Ancient Greek πέλαγος (pélagossea)

Din  Basil Chulev Pelasgi/Balasgi, Belasgians (Pelasgians/Pelasgi/Pelasti/Pelišti) – the Archaic Mythical Pelasgo/Stork-people from Macedonia https://mail.google.com/mail/u/0/?zx=5altn8zeq797#inbox/FMfcgxwGBmqTMLvxLDscWTcJhsrTfQKn?projector=1&messagePartId=0.1                                                                                                                <<  Homer also speaks of Epirus as a chief abode
of the Pelasgoi; for Achilles addresses Ze(us) as “Dodonai Pelasgike” (i.e. „Dodonan Pelasgoi‟).11                                                                                                           ………….             They were in Ipeiros (Epirus) too, a land abounding with water brooks, with lovely mountains, and lovelier valleys, and at length settled, and erected themselves lasting habitations in the sacred neighborhood of Dodona, where the first oracle known to history flourished under the protection of the Pelasgian Zeus.      …………..                                   Macedonia, with the important difference that the Middle Bronze period, which in Central Macedonia was characterized by incised ware with Cycladic affinities, was characterized in Chalcidice by Minyan, southern in character, but adapted to local Early Bronze forms as well.

Apropos de stork-people, poporul cocostarc                                                                                   ARDeal:                                                                                                                                                     lat. ARDEA,  Ancient Greek ἐρῳδιός (erōidiós, :”heron”=starc si ARDEUS:                                                                                                                                                                                                      Din A New Universal Etymological and Pronouncing Dictionary of … https://books.google.ro › books                                                                                         (ardeusLat.) Hot; burning; fiery; fierce; vehement; having the appearance or quality of fire; passionate; affectionate

https://en.wiktionary.org/wiki/arduus    loftyhighsteeptallelevated                               “inalt,impadurit”

        ================================================================                     Semnele de pe celelalte tablite sustin si au legatura cu contextul cultic, insa apartin unor perioade si civilizatii extrem de indepartate.Ma refer la cele Egeeana si chiar mai departe la cea mama cea sumeriana.                                     *******************************************

Va intreb acuma, cum este posibil ca atatia savanti de renume, din toate domeniile de la proto-scriere, ma refer la scrierea proto-cuneiforma, pana la lingvisti si arheologi s-au lasat pacaliti cu asa-zise semne sumeriene ? Bqa mai mult, majoritatea nici nu au putut macar demonstra de o maniera convingatoare ca este vorba de scriere, ramanand agatati in aer in spatiul magic al proto-scrierii. De ce? pentru ca s-au lasat pacaliti de presupusa gasire a tablitelor intr-unul din straturile Vinca A/C si de varsta unor oase la cca. 5.300 B.C. Felicitari D-le Marco Merlini si dragi cercetatori si arheologi romani !

==== !!!! VLASSA =VLAH ! Vlachs – Wikipediahttps://en.wikipedia.org › wiki › VlachsThe word Vlach/Wallachian (and other variants such as Vlah, Valah, Valach, Voloh, Blac, oláh, Vlas, Ilac, Ulah, etc.) is etymologically derived from the .. ======