Archive for May, 2019

“kaga, un important cuvant dacic”…? OARE !?… sa vedem.

May 22, 2019

Incep aicici prin a ma refero la lucrarea lingvistului specializat in tracologie, Sorin Olteanu, in engleza :                                                                                                                                          κάγα: an important Dacian word in Tomitan inscriptions1 https://web.archive.org/web/20150222020903/ http://soltdm.com/sources/inscr/kaga/kaga_e.htm                                                                           In romana:                                                                                                                                         κάγα: un important cuvânt dacic    http://soltdm.com/sources/inscr/kaga/kaga_r.htm                                                                                     Este vorba de o inscriptie din Tomis:

Heroi sacrum
Ti(berius) Claudius Mu-
casius v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Ηερώϊι (sic!) ΚΑΤΑ Τι(βέριος)
Κλαύδιος Μου-
κάσιος εὐξάμ[ε-
νος καθιέρωσε[ν

IN ROMANA:                                                                                                                                         “Pasajul latin, uşor de citit la descoperirea pietrei însă aproape ilizibil astăzi din pricina condiţiilor precare de depozitare, nu ridică nici o problemă de interpretare: ” Ofrandă lui Heros. Tiberius Claudius Mucasius şi-a îndeplinit juruinţa, cu dragă inimă şi pe bună dreptate “. Formula de încheiere, abrevierea V•S•L•M bine cunoscută epigrafiştilor, indică limpede o inscripţie votivă. Iată însă ce spune acelaşi Tiberius Claudius, de data aceasta în greceşte:                                                                                                                        ” Lui Ērōs KATA. Tiberios Claudios Mukasios a consacrat (după cum) a promis “.                     Dacă, aşa cum am văzut, varianta latină este limpede, în cea greacă apare în schimb acest KATA, neexplicat satisfăcător de nici unul din editorii inscripţiei. Primul dintre ei, Gr. Tocilescu, încercând, la 1895, să-i dea totuşi un înţeles plauzibil, îl consideră pe KATA un adjectiv al lui Ērōi şi propune – de aceea – interpretarea lui drept o prescurtare a unui κατα(χθόνιος) subpământean”, un epitet ori o ipostază a zeului. În lipsa unei alte explicaţii mai consistente propunerea a fost acceptată de toţi editorii ulteriori – şi admisă în literatura de specialitate. Ea are însă cel puţin două mari neajunsuri care atrag atenţia:                                                                                                              1. mai întâi ar presupune o diferenţă considerabilă între variantele latină şi greacă ale dedicaţiei, căci kata(chthōnios) “subpământean” lipseşte din textul latin, în timp ce acesta conţine pe sacrum “jertfă“, inexistent în versiunea greacă.                                             2. abrevierea kata pentru katachthōnios ar reprezenta un “dublu unicat”:                             pe de o parte ar fi singura oară când acest cuvânt s-ar prescurta astfel în inscripţiile greceşti,                                                                                                                                                 pe de alta acesta ar fi singurul loc în care zeul epihoric Hērōs ar fi numit “subpământean”. Toate aceste dificultăţi ar fi putut fi evitate dacă atât Tocilescu, cât mai ales editorii de mai târziu, ar fi privit cu mai multă atenţie piatra pe care, aşa cum se poate vedea în fig.1 şi 2, lapicidul a scris nu ΚΑΤΑ , ci ΚΑΓΑ !”                                                 E adevărat că această nouă lectură nu ar fi lămurit de la sine şi de îndată sensul inscripţiei dar, oricum, nu ar mai fi prilejuit lansarea în circulaţie a inexistentului κατα(χθόνιος), epitet pe care Hērōs, bineīnţeles, nu l-a purtat niciodată. Lăsând deocamdată de o parte apartenenţa lingvistică a termenului, vom observa că dacă îl considerăm pe kaga nu un adjectiv al lui Hērōs ci un echivalent al latinescului sacrum , neconcordanţele dintre cele două variante ale textului dispar: “sacrum (=ofrandă) lui Heros. Tiberius Claudius Mucasius şi-a îndeplinit promisiunea (votum), cu dragă inimă şi pe merit ” din textul latin, ar avea aproape acelaşi înţeles cu “kaga (=ofrandă) lui Heros. Tiberios Claudios Mukasios a consacrat(-o) după cum a făgăduit ” din textul grec . Este o interpretare fără îndoială mai plauzibilă decât kata(chthōnios), dar insolitul cuvântului şi prudenţa deontologică ne-ar obliga să admitem şi posibilitatea unei greşeli a pietrarului şi să considerăm termenul, în consecinţă, drept dubios. Din fericire însă, o a doua inscripţie, şi ea de la Tomis, vine să îi confirme validitatea.   ”                                                                                                                     ENGLISH                                                                                                                                                         ” The first lines of the text, those in Latin, easy to read at the discovery of the stone but almost illisible today because of the poor conditions it was preserved, raise no problem of interpretation:                                                                                                                                  “Sacrum to Heros. Tiberius Claudius Mucasius respected his vote, gladly and on merit”. Let us see what the Greek part says: “To Heros KATA. Tiberios Claudios Mukasios consacrated as promised.” If, as we saw, the Latin variant is fairly clear, in the Greek one we find instead this KATA, unsatisfactory explained by any of its succesive editors. The first of them, Grigore Tocilescu, who also discovered the monument in 1895, trying to find a plausible meaning for the sequence KATA, took it as an adjective of Heros and interpreted it as an abbreviation of κατα(χθόνιος) which he considered to be an attribute or a hypostasis of the Thracian god. The lack of any other more consistent explanation of this word made his interpretation finally accepted in the litterature.

.Inscr. ISM II (Tomis), n.128-Drawing

It has nevertheless at least two weak points which draw our attention: 1. it supposes a considerable and unexpected difference between the Latin and the Greek variants of the text and 2. it proposes an attribute twice unique (and I insist to enounce here an important principle, which I should formulate as Always beware of hapax!): it would be the only time that καταχθόνιος would be abbreviated κατα and the only time that the epichoric god Hērōs would be called “of the underworld”. All these difficulties could have been avoided if both Tocilescu, but especially the later editors, would have taken a closer look at the stone, where – as you can see by yourself in the images below – the lapicida wrote not ΚΑΤΑ , but ΚΑΓΑ!                           =================================================

CUVINTE, TERMINOLOGIE:

Din https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred

Something that is sacred is dedicated or set apart for the service or worship of a deity[1] or considered worthy of spiritual respect or devotion; or inspiring awe or reverence among believers. The property is often ascribed to objects (a “sacred artifact” that is venerated and blessed), or places (“sacred ground“).  …………Although there are similarities between the terms “sacred” and “holy” and they are sometimes used interchangeably, there are subtle differences.                                                                                                                                                                                                            “Holiness” is generally the term used in relation to persons and relationship, while “sacredness” is used in relation to objects, places, or happenings.                                                                                                                                                                                                       SFINTENIA ESTE LEGATA DE PERSOANE SI INTER-RELATIONARE IAR SACRALITATEA ESTE LEGATA DE OBIECTE,LOCURI SI EVENIMENTE                                                                                                                                                                                                                                   Thus a saint may be considered as holy, but would not be viewed as sacred.   ………..                                                                                Etymology.                                                                                                                                                The word “sacred” descends from the Latin sacer, that is consecrated, or purified dedicated  to the gods or anything in their power, and to sacerdos and sanctum, set apart.  ……………..                                                                                                                   (Greek; ιερος, hieros, “sacred” or “holy”

Din https://en.wiktionary.org/wiki/sacer

sacer (feminine sacraneuter sacrum); 

 1. sacredholy, dedicated (to a divinity), consecrated, hallowed (translating Greek ἱερός) quotations ▼
 2. devoted (to a divinity for sacrifice), fated (to destruction), forfeitedaccursed quotations ▼
 3. divinecelestial
 4. Number Singular Plural
  Case / Gender Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
  Nominative sacer sacra sacrum sacrī sacrae sacra
  Genitive sacrī sacrae sacrī sacrōrum sacrārum sacrōrum
  Dative sacrō sacrae sacrō sacrīs sacrīs sacrīs
  Accusative sacrum sacram sacrum sacrōs sacrās sacra
  Ablative sacrō sacrā sacrō sacrīs sacrīs sacrīs
  Vocative sacer sacra sacrum sacrī sacrae sacra

Din https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=%E1%BC%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD&title=Special%3ASearch&go=Go&ns0=1

 Lat sacrum = gr. ἱερόν,  ( ἱερόν, lit. “holy place“)

Din https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrum

Din https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro                                                                                           Romana :”SACRU”                                                                                                                         Nota:                                                                                                                                                     In varianta in romana tampitii il identifica ca SFINTENIE                                                                                                                                                                                                                         Varianta engleza:                                                                                                                  <<Something that is sacred is dedicated or set apart for the service or worship of a deity[1] or considered worthy of spiritual respect or devotion; or inspiring awe or reverence among believers. The property is often ascribed to objects (a “sacred artifact” that is venerated and blessed), or places (“sacred ground”).  >>                                                                                                                                                                                   << Storia e origine del termine                                                                                                             Il termine italiano “sacro” deriva dal termine latino arcaico sakros, rinvenuto sul Lapis Niger, sito archeologico romano risalente al VI secolo a.C.[3] e, in un significato successivo, indica anche ciò che è dedicato ad una divinità, ed al suo relativo culto; infatti, tale termine lo si trova, con medesimo significato, anche in altre lingue antiche come, ad esempio, l’ittita saklai e il gotico sakan.

La radice di sakros è, a sua volta, il radicale indoeuropeo *sak, *sag, col significato di avvincere (a fascina) aderire, o sac-ate, col significato di seguire,(a urma)sap-ati, col significato di onorare, sempre sottintendendo una divinità, a tal punto che negli antichi testi Ṛgveda può anche diventare sinonimo di adorare >>

===================================

latina: Heroi sacrum :eroului sacrificiu,consacrat, dedicat”                                                                         greaca: Ηερώϊι ΚΑΤΑ :                                                                                               S.Olteanu:  “Lui Ērōs KATA“= sacrum(=ofrandă,jertfa) lui Heros ”                                                   E.Rau:eroului de jos/sub pamant“,kata{chtonios}” sau mai exact:                              “eroului DEPUS, in sensul de ofranda si doar asa apropierea de lat. sacrum

De fapt greseala D-lui Olteanu nu este totala ci consta in faptul ca KAGA nu are sensul de SACRU (opus profanului, un gen de sfintenie care nu se suprapune totusi acesteia) ci are sensul de “DEPUNERE,OFRANDA” Greseala consta in a nu gasi originea corecta si mai putin sensul gasit corect, acela de “OFRANDA” , dar numai provenind pe linia “DEPUNERE”.                                                                                                                                                DV. AVETI DEMONSTRATIA ORIGINII CORECTE PENTRU KAGA=DEPUNERE>si astfel=”OFRANDA” si numai astfel echivalent cumva cu SACRUM                                                       ===================================                                                                               Nota                                                                                                                                                          1-Este posibil ca cel care a scris sa nu faca deosebirea intre ieros, hieros (templu,sacru,sfant) si heros (semizeu, erou) ?In loc sa scrie  Hierôi (dativul lui hieros)   a scris Ηερώϊι.  Ηερωιs ! 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CF%81%CF%89%CE%AF%CF%82#Ancient_Greek                                                                                    ἡρωῐς  (hērōísf (genitive ἡρωῐ́δος); third declension

 1. heroine quotations ▼
 2. deceased woman 

                                                                                                                                    ( https://biblehub.com/greek/2413.htm hieros: “sacred, a sacred thing, a temple” )                 2-este posibil un ritual de “eroizare” si eroul sa fie chiar numitul  Mucasios ?                 Din traducere reiese ca nu.                                                                                                                 3- altfel litera Image result for greek upper case gamma (gamma), si dupa mine, parca seamana cu o idee mai mult cu un G dacat cu T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                  DAR CU KAGA=”SACRU” AVEM O ENORMA PROBLEMA !                                                                                                                                                                                                                                    Din SORIN OLTEANU:  List of reconstructed Dacian words – …
https://en.m.wikipedia.org › wiki › List_…
This article contains a list of reconstructed words of the ancient Dacian language. ….. kaga, sacred, holy, kaga, *kʷog(h)- (< *kʷeg( h)-), Old Slav. kazat′, skazat′ (“to tell                                                                                                                                                                                       Existau 2 posibilitati de alegere pentru Dl. S.Olteanu:                                                                      – sa considere KATA sau                                                                                                                         – sa considere KAGA, caz in care trebuia sa se concentreze maxim asupra semnificatiei. Este adevarat ca la o inscriptie bilingva, oricine (si eu) se asteapta ca semnificatiile cuvintelor sa fie corespondente. Cel mai comod pentru Dl. Olteanu a fost sa atribuie o semnificatie identica lui KAGA.                                                                                           Aici a gresit Dl. Olteanu, prezumand gresit originea <kaga, sacred, holy, kaga, *kʷog(h)- (< *kʷeg( h)-), Old Slav. kazat′, skazat′ (“to tell > dintr-o radacina doar presupusa si deloc studiata si demonstrata.                                                                                                         In cazul de fata se pare ca varianta greceasca nu o reproduce “mot-a-mot” pe cea latina.

       In nici-o limba indo-europeana nu avem nici pe departe vre-un cuvant gen KAGA a carui sens  macar sa se apropie cat de departe de sensul SACRU (sacru, opus profanului)!                                                                                                                                                                 Eventual,(sa verific despre ce cuvant exact este vorba!):                                                              Din A Greek and English lexicon
https://books.google.ro › books
John Jones · <<Kaga, (indeclinable as used by Homer, but by later writers x262, as, o, or xzén, “s) head, top, summit, zaga  >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La sfarsitul postarii o sa pun o lista cu sensurile cuvantului kaga incepand cu nostratica, continuand cu familia limbilor Indo-Europene, si terminand pe cat se poate din aceasta familie I.E. cu limbi de aici de pe langa noi.                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In schimb am gasit:

Origins of European Peoples: Part One: Ancient History
https://books.google.ro › books
Mario Mosetto · 2018 · History
… “Kaga” low, analogous to the Greek Katà; the Italic connected word (cagare – to shit) is obscene and we don’t need to mention it, but

A Grammar of Modern Indo-European, Second Edition (part 2) (2.9K views)
https://www.scribd.com › doc › A-Gram…
It contains a comprehensive description of Proto-Indo-European grammar and offers an analysis of the … kaga ‘dens‘ (in romana, tot dens)

Profilo linguistico della Romània pre-romana – The Paleolithic Continuity … PDF http://www.continuitas.org › texts › alinei_ben… Oct 8, 2009                                                           sima corrispondenza fra i tre nomi kač, kağà/kažà, kağa- ….. [1992], The Problem of Dating in Historical Linguistics, SLE ...(il latte) caglio:”kaga”

<< 3.1. La prima riguarda l’etimologia di caseus ‘cacio, formaggio’, che già in precedenza avevamo interpretato come allotropo dialettale lombardo-emiliano, tipo cač, del sostantivo coagulum ‘caglio’ [Alinei 1996-2000: 961-2]. Che ilio formaggio  sia una semplice trasformazione del latte cagliato lo sanno tutti. Che la scoperta del caglio e l’inizio della produzione del formaggio risalgano al tardo Neolitico è, invece, una cosa che sanno solo gli archeologi. Per cui, che lat. caseus sia una semplice trasformazione dialettale, più precisamente lombardo-emiliana, di data tardo-neolitica, del lat. coagulum, nessuno poteva pensarlo, al di fuori del quadro della latinità pre-romana, mentre ora è dimostrato dall’imponente documentazione dialettale riprodotta nella tabella. Anzitutto, il confronto delle tre carte dell’AIS che riguardano il ‘caglio‘ – cioè 1212 ‘caglio‘, 1214 ‘il latte caglia‘, 1215 ‘latte cagliato’ – con le due che riguardano più da vicino la tecnica produttiva del formaggio, cioè 1209 ‘caciare’ (fare il formaggio) e 1198 ‘caciaio’, dimostra che in quasi tutta l’area caratterizzata da kač c’è una notevolissima corrispondenza fra i tre nomi kač, kağà/kažà, kağada/kažada, cioè del caglio, del cagliare, e della cagliata da una parte, e quello del verbo caciare dall’altro. Inoltre, in un punto

dell’Emilia (436) e tre della Lombardia (229, 236, 254), questa corrispondenza si spinge ad includere anche il nome del ‘caciaio’.

punto1212’caglio’1214′(il latte)caglia‘1215’latte cagliato’1209’caciare’1198’caciaio’

227 kač (al vé la)kažada kažada Kažà Kaśér                                                                               229 kač kaža kažada Kažà Kašer
236 kač kaža kažada Kažà Kažér
237 kač kaža kažada Kažà Kaśér
238 kač  kažada kağada Kažà Kaśér
244 kač kağa kažada kažà Altro Tipo (= AT)
245 kač kažat kağà
247 kač kağa kažada kağà Kaśér
254 kač kaža ? – Kažér
299 kač – kağada kažàr Kaśér
412 kač kağa kağà Kaśér
413 kač kağa kağà Kaśér
424 kač kağeda Kaśér
427 AT kağa kağà +
436 kač  kageda kağeda     Kažér
443 kač kağa kağada            Kaśär
444 kač-          kağeda           Kaśér                                                                                                                   ATnell’AIS,ma i dizz.dialettali emiliani danno ovunque anche
cagiar cagèr

Questo è dunque il focolaio da cui, in epoca tardo-neolitica, il continuatore lombardo-emiliano di coagulum si sarà diffuso in Europa centro-occidentale, come nome del formaggio. A Sud, la conferma più importante di questo scenario vie-
ne da un’area immediatamente contigua a quella emiliana: quella tosco-emiliana – Lunigiana, Garfagnana, alta Versilia e Appennino tosco-emiliano. Come mostra la cartina, tratta dal-l’Atlante Lessicale Toscano, in Lunigiana, ai confini con l’Emi-
lia, il caglio si chiama cagio o cažo, ovvia variante di derivazione emiliana, con restituzione della vocale finale. >>

Vezi exemple care conțin traducerea cheag
Substantiv – Neutru
(59 exemple cu termeni corespondenți)

” href=”https://context.reverso.net/traducere/romana-italiana/cheag&#8221; data-pos=”[nn]” data-inflected=”cheagului}–{cheagul” data-pos-index=”0″ data-posgroup=”0″ data-freq=”59″>cheag

Vezi exemple care conțin închegarea laptelui
(4 exemple cu termeni corespondenți)

” data-posgroup=”10″ data-freq=”4″>închegarea laptelui

Vezi exemple care conțin închegare
(4 exemple cu termeni corespondenți)

” data-posgroup=”10″ data-freq=”4″>închegare

coagulul

Deci acel KAGA nici pe departe nu poate fi nici sacru nici altceva pe aproape ci ceva in categoria semantica :

dens, inchegat, ?depus (jos)?”                                        ============================================

Deci entschuldigung Herr lingvist & tracolog!  Sorin Olteanu, intelesul poate fi in greaca :   greaca: Ηερώϊι ΚΑΤΑ :”eroului de jos/sub pamant“,kata{chtonios} , sau tot intr-un gen de greaca,

“eroului dens/?intarit/?mort   inchegat,intocmit      depunere     ………..alegeti ce doriti, propuneti ca toate merg cumva in jos.                                                                                              Deci nu, domnule S.Olteanu, daca unui amator (inginer) i se pot tolera inadvertente unui lingvist de marca si in plus tracolog, nu !                                                                                  DECI NU Sorin Olteanu:                                                                                                                 Din Palaeolexicon – The Thracian word ziu / zia   https://www.palaeolexicon.com/Word/Show/18824   kaga ‘sacred, holy …                                    SI NU Sorin Olteanu:                                                                                                                  radacina *kʷog(h)- (< *kʷeg( h)-); nici-o legatura cu Sl. kazat,skazat   “a spune”,                                                                                                                                                                                     ci radacina IE KEG (hitt. “teapa”) respectiv                                                                                     IE **KoGo “dinte” (hit. kaga, “dinte” ; vezi in documentare kaga/gaga : “cioc” ; kaga :”cioara,corb” )                                                                                                                                      si radacina “dense“(romana tot “dens“)                                                                                                                                                                                                                                                        Legatura nu este aceea a lui sakros/sacros SAK, si nici aceea presupusa de Dv.  cu skazat/”spune” ci mai degraba cu kaga, kaza, koza (v. M.Alinei) capra si branza !                                   “ingrosare?stiintific “densificare”, dens, dinte, depunere, coagulare”

Acum va intreb:                                                                                                                                      – Cand cineva vorbeste intr-o limba si strecoara un singur cuvant in alta limba, in ce limba vorbeste de fapt?                                                                                                                        – Daca a existat limba daca de ce nu scria cuvintele din limba daca?                                      – Atata timp cat a existat KATA in greaca, dar se pare ca si KAGA, cu acelasi sens, KAGA este cuvant dac ?                                                                                                                            Nota-bene, oricum nu avem sacru din greaca care este hieros/ieros.

ATENTIE MARE !

DACA SAKROS (rad, SAK) CA SI HIEROS INSEAMNA NUMAI “SACRU” (tampitii au tradus in romana pe wiki SFINTENIE),                                                                                                           – in latina, SACROS SI SACRUM INSEAMNA ATAT “SACRU” CAT SI “OFRANDA”,                        – IN SCHIMB KAGA, PRIN ORIGINEA LUI NU ARE NICI-O TANGENTA NICI CU SACRU SI CU ATAT MAI PUTIN CU SFANT ORI SFINTENIE,                                                                               – CI  PRIN ORIGINEA SA, NUMAI  SENSUL “DEPUNERE” SI DOAR ASTFEL I SE POATE ATRIBUI  SENSUL DE OFRANDA !

ESTE CLAR ? a lua notita eventual si popii; lamuriri eugenrau@gmail.com

?????????????         https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0338              ??????????????

CUM SE FACE CA UNELE ATRIBUTE ALE ENTITATII DACO-TRACICE (remarcate & notate de antici) TRANSPAR DIN ACEASTA RADACINA “DENS” !?

Pokorny Etymon1. dens-   ‘to learn; mental power’  Semantic Field(s): to Learn

Indo-European Reflexes:

Family/Language Reflex(es) PoS/Gram. Gloss Source(s)
English
English: autodidact n self-taught person AHD/W7
didactic adj fitted/intended to teach AHD/W7
Hellenic
Homeric Greek: δήνεα n.neut.pl counsels, plans RPN
Greek: autodidaktos adj self-taught W7
δαΐ-φρων adj wise of mind, prudent RPN
didaktikos adj didactic W7
didaktos adj taught W7
didaskein vb to teach W7
Iranian
Avestan: dąh- vb to be wise/mighty RPN
dąhah- n.neut mastery RPN
dąhišta- adj.sup wisest RPN
Indic
Sanskrit: dáṁsas- n.neut wondrous deed/power RPN

 

Din https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0339

Pokorny Etymon2. dens-   ‘dense‘                  Semantic Field(s): Thick (in Density)

Indo-European Reflexes:

Family/Language Reflex(es) PoS/Gram. Gloss Source(s)
English
Middle English: condensen vb to condense W7
English: condense vb to make denser/more compact AHD/W7
dense adj marked by compactness/crowding together of parts AHD/W7
West Germanic
German: kondensieren vb to condense LRC
Italic
Latin: condensocondensāre vb to make dense W7
dēnseōdēnsēre vb to make thick, press (together) RPN
dēnsōdēnsāre vb to make thick, press (together) W7
dēnsus adj dense, thick, close RPN
Middle French: condenser vb to make dense W7
Hellenic
Greek: δασύς adj hairy, shaggy, rough RPN
Anatolian
Hittite: daššuš adj mighty, massive RPN

Eugen Rau: Apropos de “dens”=dens<> dinte,

Din Thracian Glossary – The Indo-European Database   https://tied.verbix.com/project/glossary/thra.html                                                                       … dentu– ‘clan, tribe‘ [Latv. gens ‘clan, tribe’].

eu: Clanul, tribul este de fapt o coagulare, densificare a oamenilor. ++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                  DOCUMENTARE ADITIONALA

Din Alexei Kassian (RSUH) Anatolian lexical isolates
and their external Nostratic cognates  http://starling.rinet.ru/Texts/anatnost.pdf                  44. kaga- c. ‘tooth’. From MS on.
IE **KoGo– (~ ­a­).
≠ Probably cognate is IE *kgo­, known from Germ. *xak-ōn ‘hook; bolt’,
*xōka-z ‘hook; angle’ (Orel HGE: 154).18 Both directions of the assumed meaning shift are possible: ‘hook’ > ‘fang’ > ‘tooth’ / ‘hook’
> ‘bolt’ > ‘tooth’ or, vice versa, ‘tooth’ > ‘hook’. For general reasons
the Hitt. anatomic meaning should be accepted as primary

Din Swadesh-Liste – A possible Homeland of the Indo-European Languages http://www.hjholm.de/Universal%20concept%20list%20for%2017%20Indo-European%20l&#8230;

 

 

Din COMPARATIVE LINGUISTICS INDO-EUROPEAN AND … – CiteSeerX PDFciteseerx.ist.psu.edu › viewdoc › download by GJK Campbell-Dunn · Cited by 3 · Related articles In Homeric Greek and Vedic Sanskrit the augment is optional, rather like an adverb …… kan.kata “a comb”, kan.kala “skeleton”, kaga “ a lotus”, kata “a mat”, kati:raka “loin

Din Turkic – Indian Lexical Parallels in the Framework of the Nostratic … – waset
PDFhttps://waset.org › publications › turkic-i…
Nostratic ancestor language was carried out by V. M. Illich -. Svitych [2]. According to ….. kag, kaga ‘raven, crow‘ karga ‘crow’ taral

Din (PDF) What language did the Pharaohs speak? Kheli kheli kheli keli. | flavio …
https://www.academia.edu › What_langu…
Significantly in Ancient Indoeuropean Greece the “black” (krsna) “crow” (krsna, nava, kaga) “ bird” (khaga, vaca, “sun”) was the “sacred

Din The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship
https://books.google.ro › books
Allan R. Bomhard, John C. Kerns · 2011 · Language Arts & Disciplines
… to sound’: A. Proto—Indo—European * klhian— ‘to sing, to sound’: Greek kotvotxt’t ‘ sharp … Proto—Uralic *kaga- ‘to call’

Din http://starling.rinet.ru/cgi-bin/etymology.cgi?single=1&basename=%2Fdata%2Falt%2Fturcet&text_number=+981&root=config

Proto-Mongolian: *kaka- / *kaga– Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: to break, tear off

Din https://educalingo.com/ro/dic-tr/kagan                                                                         <<Kagan este unul dintre titlurile folosite de conducătorii din statele mongole și turce și este relativ mai vechi. Din vremea lui Avar, cultura statului turc a conținut cuvântul “kagan”. În acest context, “kagan” este un cuvânt turc precum Tanhu, Hakan, Bey, Toktamıș, Giray și constituie o caracteristică distinctivă pentru statele turcești. Cuvintele Kagan; marele, hanul mare este derivat din kaga khan sau kagan khanim.>>

Din Questioning the Origin of Indo-European: A Comparative Evolutionary … https://pdfs.semanticscholar.org/4314/02bdff552724c38644b8b03ffdb29d39b006.pdf

baseless “verdict” that “there is no evidence that IndoHittite is related to any …… Watkins adds that, if the Hittite kaga– ‘tooth‘ is ‘cognates with English ‘hook’, we 

κἀγώ | billmounce.com
and I, I also, but I, a crasis of και and ἐγώ, dat., κἀμοι, acc., κἀμέ
billmounce.com

 

Sanse mari, mari de a fi oarecum dat de capat tablitelor de la Tartaria.

May 16, 2019

In delungul timpului, foarte multi cercetatori s-au aplecat asupra acestor tablite de la Tartaria. Am observat ca a fi arheolog nu include neaparat specializarea in semiologie si epigrafie. Din pacate nici inalta calificare in scrieri vechi si proto-scriere nu constituie o garantie totala pentru clarificarea si obtinerea unui verdict final.                      Cu toate acestea, acestia din urma, cu inalta specializare in proto-scriere, au reusit cea mai mare apropiere de natura intrinseca a inscrisurilor.                                                          Practic, fiecare din acestia au extras cate un set propriu de  concluzii preliminare. ADUNATE, ACESTE CONCLUZII PARTIALE FORMEAZA UN TOT CARE SE SUPRAPUNE QUASI-INTEGRAL PESTE CONCLUZIILE MELE.                                                                               Cu * am marcat concluziile care-mi apartin exclusiv:                                                                    – Tablitele reflecta semne care au fost folosite pe o lunga si mare departare in timp, si o larga extensie geografica, (din Orientul Apropiat pana in zona Egeeana)                        – Prezinta similaritati cu scrierea proto-cuneiforma sumeriana, (folosita in perioada 3.200-2.800 B.C.)                                                                                                                                         – Cu toate acestea, nu este scriere sumeriana proto-cuneiforma nativa/propriu-zisa     – Semnele ca un ansamblu, nu apartin complet niciunui sistem de scriere concret   *     – Am putut prezenta cele mai multe abordari a diferitor sisteme de scriere.                   Abordarile au rolul de testare, sondare si incercare ( a vedea in ce masura  semnele ar putea fi imbracate de un anume sistem de scriere concret).                                                      In multe cazuri, este posibil sa fi depasit intrucatva nivelul atins de alti cercetatori.             In plus am articole cu caracter critic si corectiv al acestora.*                                          – Semnele per total, sant mai degraba o “colectie de semne” In plus, anafara practicii uzuale a scrisului, avem categorii/tipuri diferite de scriere, pictografica visa ideografica si chiar alfabetica *                                                                                                         – Aceasta colectie provine din ariile si scrierile sumeriana, Anatoliana si Egeeana (Lin.A,B)*                                                                                                                                                   – Nu-mi este foarte clar ce a urmarit de fapt “scribul”/”scriitorul” , dar se pare ca nu stapanea bine scrisul.                                                                                                                             Semnele din jumatatea de sus ies in evidenta prin asemanarea lor izbitoare cu litere     – Se poate face o legatura intre intentia vadita de ascunderea a acestora si constituirea lor intr-un scris adevarat                                                                                                 – Aceste semne din jumatatea de sus a tablitei rotunde se regasesc ca litere in faza initiala a scrisului alfabetic in aria Egeeana (Ciclade,Chalkis. Creta, cu difuzie si prezenta in pen. Italica) *                                                                                                                         – “scriitorul” putea apartine oricarei perioada cuprinse intre 2.500 B.C. si zilele noastre, cu sanse cu atat mai mari cu cat ne apropiem de prezent*                                                     – Explicatia faptului ca atat de multe semne se regasesc in atatea sisteme de scriere rezida in faptul ca exista un filum, filiatie pornind de la semnele proto-cuneiforme sumeriene pana la alfabetele de azi*                                                                                              – In final nu-mi pot explica absolut deloc, cine, unde si cand putea avea acces la asemenea semne (multe si vechi !) *                                                                                             – Exista numai doua posibilitati reale, mari si late:                                                                     Scriitorul nu ar putea apartine decat ariei Egeene, sau uneia de undeva mai din nord, (chiar si de la noi~transhumanta?) Sant semne ,sau intuitia i-mi spune ca acea persoana pe de alta parte, pare a fi foarte perspicace/patrunzatoare * 

EU AM REUSIT SA TREC BARIERA APARENT INSURMONTABILA DE LA SITUATIA CA NIMENI NU A DEMONSTRAT CLAR PANA ACUM CA POATE FI VORBA DE SCRIS, LA A DEMONSTRA CA ACEST LUCRU ESTE POSIBIL.                                                                                                    DIFICULTATEA APARUTA REZIDA IN FAPTUL CA PARADOXAL, PUTEM PREZENTA MAI MULTE PROPUNERI DE CITIRI SI CA ATARE ESTE DIFICIL IN A O SELECTA PE CEA “CORECTA, ADEVARATA” *                                                                                     Nota                                                                                                                                                             In realitate, numarul citirilor “posibile” este absolut, covarsitor de mare.             Matematic un numar de combinatii de x cate y.  O selectie obiectiva cu greu ar fi posibila. Unele citiri au urcat subiectiv ( in afectivitatea si intelectul meu) spre pozitii superioare nemeritate.Insa timpul oarecumva a permis un gen de usoara sedimentare spre domeniul de a fi oarecum independente de mine si naturale.

CITIRILE DEMNE DE LUAT IN CONSIDERARE SE GASESC IN ARTICOLUL:              Tartaria,posibil o problema “simpla” !?

Tartaria, posibil o problema “simpla” !?

May 11, 2019

De ani de zile sustin ca jumatatea de sus a tablitei rotunde iese in evidenta.                      Contine semne care au fost folosite de greci ca litere. 

Saved from Lino Agudelo del fenicio.-griego-etrusco al romano

 

                                                          Si nu orice fel de semne=litere, ci unele relativ noi ( folosite la cateva sute de ani Inaintea Erei Noastre).                                                                                                   Semne continute in principal in alfabetul arhaic grecesc.                             ========================                                                                                                                 ! PREZENTA POSTARE  REPREZINTA SI SUSTINE  IPOTEZA CONFORM CAREIA SCRIBUL AVEA O VAGA CUNOSTINTA DE O SUMA DE SEMNE DE ORIGINE SUMERIANA, DAR NU LE STAPANEA INTELESUL SI CA ATARE DOAR LE-A EXPUS.                                          CUNOSTINTELE SALE IN A SCRIE CU ADEVARAT S-AR REZUMA STRICT LA JUMATATEA DE SUS A TABLITEI ROTUNDE !

Din The Lost Civilizations of the Stone Age Richard Rudgley                                                  << the tablets represented a garbled and ‘senseless’ mimicry of Near Eastern writing >>

Din discovery.ucl.ac.uk › Josiffe_10082208_thesis                                                                         an investigation into the origins of writing – UCL Discovery
https://discovery.ucl.ac.uk/PDF by C Josiffe – 
<< Tărtăria tablets has been … He suggested that these scratch marks had been made as mimicry of the signs themselves … >> 
Din Acta Terrae Septemcastrensis
<<The hypothesis that the Tartaria tablets represent only a writing-like design was … had a vague idea of Sumerian documents and aped them (Gelb 1967: 489).>>

                                                                                                                                              =================                                                                                                                          Am spus “posibil o problema simpla”. Ar fi fost simpla daca am avea certitudinea ca scrisul continand doua cuvinte am avea siguranta care sant acelea.       Se pare insa ca cel care a scris, in mod voit sau nu a lasat in urma posibilitatea unor citiri multiple.                                         Daca a fost in intentie asta reflecta un nivel intelectual si al cunostintelor destul de ridicat. Asta ar fi cum ar fi. Insa faptul ca cunostea atat de multe semne prezente pe toate tablitele, semne ce apartin in mod normal unei arii temporale si spatiale foarte largi ar trebui cu adevarat sa ne dea de gandit.                                                 Acest lucru este cu atat mai posibil cu cat ne-am apropia de zilele noastre si altfel, nu-mi explic cum putea sa fie posibil intr-un oarecare trecut.                                                                                                                                                               =============   POSIBILE CITIRI   ======================                                                 In stanga avem semnele HD “heta-rho” sau “eta-rho” pentru ca acel semn H initial s-a pronuntat H,He fiind litera Heta si mai apoi survenind schimbari in limba s-a pronuntat “E“. latinii l-au folosit in continuare ca H. De fapt nu santem siguri, avem semnele HP sau HD !?                                                                                                                                                      In dreapta avem semnele grecesti DDoc sau DDou.                                                                 Deocamdata semnul +++++ il lasam in suspensie.                                                                        In varianta ca avem semn D in stanga si semne D in dreapta,                                                             Atunci am avea citirea:                                                                                                            HeDe/EDDi D o u                                                                                                                             (observati ca primul D are inauntru o linie aparent miscata, ar pute fi “i” )

Din ἔδω Ancient Greek Etymology From Proto-Indo-European *h₁ed-.                                ἔδω  (édō) :”(eu) mananc”                                                                                                     Alternative form of ἐσθίω (esthíō

imperative ἔδε
 1. δίδου https://biblehub.com/greek/didou_1325.htm                                                              in romana :”da”(“da!”)
 2. Luke 11:3 V-PMA-2S
  GRK: τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ
  NAS: Give us each day
  KJV: Give us day
  INT: daily give us

Deci am avea: MANANCA!+ DA                                                                                                       Am putea avea in vedere un ritual religios legat de cele “de-ale gurii”, de recolta, chiar forma de turta paiinita sugerand aceasta.                                                                                         Nota                                                                                                                                                            Parca am gasit candva in evolutia ulterioara a limbii latine (inspre limbile romanice) o forma gramaticala a acestui verb gen DEDUI ca si rom. DADU si DADUI

Din morphology 1999 – Springer                                       link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-94-017-3722-7.pdf

. Before examining the sign-like behaviour of Romance derivational affixes in diach- …… again, some scholars imagine an intermediate form *DEDUI, (Tekavcic 1980, vol. 2:.     
  

Din The Nomads of the Balkans | Greece | English Language – Scribd

give here a brief account of the circumstances under which the dispute arose. …… form of Latin or Romance speech among the Bulgarian troops except by the presence of Vlach …… dapoia, adv., afterwards. dau, V. irreg., give ; dare, dedui.

                                                                                                                                                                   ???!!?? Din Roumanian Stories – Hellenica World

 

? “Fluxul,convergent, unirea +IUBIRE“?
                                                                                                                                                               ?!?!?                                                                                                                                                            Din File:Nestor Cup Cumae.jpg – Wikimedia …
https://commons.m.wikimedia.org › wiki
Jan 15, 2015 · Νεστορος [ἐρροι] εὐποτ[ον] ποτηριο[ν]: ὁσδα τοδε π[ιεσι] ποτηρι[ο] ηὐτικα κενον: ἱμερ[ος αἱρ]εσει καλλιστε[φα]νο
Greek and English Lexicon
https://books.google.ro › books
John Pickering · 1832 · Greek language
Eq. 7, 5. “Epírruas, ov, *, *, belonging to cavalry, Xen. Cyr. viii, 3, 3. “Epirros, ov, 3, sitting on a horse, equestrian, Xen. Cyr. iv, 2, 1 ; Soph                                                                                 Nota                                                                                                                                                   Epirus si tot ceea ce este legat de el, se scrie cu un singur R, iar noi avem “RR”.Posibil sa fi existat o forma ca mai sus cu 2 de R?     
The name Epirus is derived from the Greek: Ἤπειρος, romanized: Ḗpeiros (Doric Greek: Ἄπειρος, romanized: Ápeiros), meaning “mainland” or terra firma.[3] It is thought to come from an Indo-European root *apero- ‘coast’,[4] and was originally applied to the mainland opposite Corfu and the Ionian islands.[5] The local name was stamped on the coinage of the unified Epirote commonwealth: “ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ” (Ancient Greek: Ἀπειρωτᾶν, romanized: Āpeirōtân, Attic Greek: Ἠπειρωτῶν, romanized: Ēpeirōtôn, i.e. “of the Epirotes”, see image right). The Albanian name for the region, which derives from the Greek, is Epiri.
Asa incat, am putea efectiv avea :H,P=epe +iR, R, o, c/ur r o s/                                                
EPEIRROS/EPEIRROU                                                                                                                                                                                                                                                                                                Nota                                                                                                                                                 Vedeti ca in interiorul primului semn D=R avem o linie nesigura ce pare a fi un “i
https://www.scribd.com › doc › Daci-Ro…
Daci, Romani, Vlahi si Albanezi 1 ….. Populatiile slave le spun vlahi sau vlassi, grecii le spun cuto-vlahi, albanezii le spun tschoban
descoperitorul, VLASSA= “vlah,albanez“……….CIUDATA COINCIDENTA !
alb. rrok “quickly seize (something) in a rude or eager way.”

  Din Verb ἐρᾰω  (eráō) https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%81%CE%AC%CF%89#Ancient_Greek

 1. (construed with the genitive of person or with a cognate accusative) love with sexual passion, I am in love with
 2. (without sexual reference) I love warmly (opposed to φιλέω)
 3. (construed with the genitive of thing or with an infinitive) I love or desire passionately (to do [something] – when construed with an infinitive)

Present : ἐρῶἐρῶμαι (Contracted)

Etimologii: (muntele) IDA, IDA-MATER, DIKTE

May 10, 2019

Vedeti Dv, religia minoica, apoi cea miceniana a avut o particularitate fata de alte religii din lume. Ritualurile se desfasurau in natura. pe varfuri de munte si in pesteri; nu era foarte sofisticata, nepunand accent pe temple. Prea putine urme au ramas, asa incat nu se cunoaste in amanunt structurarea si desfasurarea acestor ritualuri.

Din https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_religion

Cultic practice                                                                                                                               Based on archaeological evidence of such as paintings, statuettes, and seal rings, it is clear that the dominant figure in Minoan religion was a goddess, with whom a younger male figure, perhaps a consort or son, is often associated, usually in contexts suggesting that the male figure is a worshiper. The Goddess was also often associated with animals, especially the snake, but also with bull, lion, and dove. She seems to have been served by priestesses, but there is no evidence that Minoan religious practice was centered around formal public temples. Some scholars see in the Minoan Goddess a female divine solar figure

Din Full text of “Minoan Mycenaean Religion And Its Survival In Greek … https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015…/2015.529266.minoan-mycenaean_djvu.txt

Religion based on the assumption of a Minoan colonization of the mainland, p. …… There are other caves on Mt. Ida which were frequented during the Minoan age. …… are symbols of the Great MinoanEarth Goddess who is akin to Magna Mater. ..

Din Idaea – Wikipedia  https://en.wikipedia.org/wiki/Idaea

 

========================================

Din Mount Ida  ://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Ida                                                          << In Greek mythology, two sacred mountains are called Mount Ida, the “Mountain of the Goddess”: Mount Ida in Crete; and Mount Ida in the ancient Troad region of western Anatolia(in modern-day Turkey) which was also known as the Phrygian Ida in classical antiquity and is the mountain that is mentioned in the Iliad of Homer and the Aeneid of Virgil. Both are associated with the mother goddess in the deepest layers of pre-Greek myth, in that Mount Ida in Anatolia was sacred to Cybele, who is sometimes called Mater Idaea (“Idaean Mother”),[1] while Rhea, often identified with Cybele, put the infant Zeus to nurse with Amaltheia at Mount Ida in Crete.                                            Etymology                                                                                                                                          The name Ida (Ἴδη) is of unknown origin. Instances of i-da in Linear A probably refer to the mountain in Crete. Three inscriptions bear just the name i-da-ma-te (AR Zf 1 and 2, and KY Za 2), and may refer to mount Ida [3] or to the mother goddess of Ida ( Ἰδαία μάτηρ). In Iliad (Iliad, 2.821), Ἵδη (Ida) means wooded hill, and reminds the mountain worship in the Minoan mother goddess religion.[4] The name is related with the nymph Idaea, who according to Diodor was the mother of the ten Kuretes.[5] Idaea was also an epithet of Cybele. Romans knew Cybele as Magna Mater (“Great Mother”), or as Magna Mater deorum Idaea (“great Idaean mother of the gods”), equivalent to the Greek title Meter Theon Idaia(“Mother of the Gods, from Mount Ida”).[6] Proclus considered it as the “mount of the Ideas, whence its etymology.>>     =============================================================

Vedeti Dv, parerea mea este aceea ca existau doua planuri sau reprezentari al populatiei antice:

ida (ide) tree; forest [Old-Ir. fid, Gen. fedo ‘tree, trees, forest’].

Megan Biesele, ‎Robert H. Hitchcock, ‎Peter P. Schweitzer – 2000 – ‎Business & Economics

Ila, Ida in Vedic and Indic mythology is the goddess of sacrifice and prayer.

======================================================

 

Indo-European nominal inflection in Nostratic perspective ……  Hebrew yada Aramaic ydda*, Syriac ida*, Mandaic yda “to know”
Numele zeitei IDA, IDA-MATER are legatura in greaca cu:

                                                                                                                                                            IDEa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Din ιδέα https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1                    EtymologyFrom Ancient Greek ἰδέα (idéanotion, pattern), from εἴδω (eídōI see).

ιδέα  (idéaf (plural ιδέες)

 1. idea (model in the mind or interlect)
 2. idea (invention)
 3. opinion (judgement)
 4. impression (impression of character)       
 5.    EIDOs                                                                                                                                                                                                                                                                                               Din εἶδος  https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%B4%CE%BF%CF%82  Ancient Greek EtymologyFrom Proto-Indo-European *wéydos (seeing, image), from *weyd- (to see).εἶδος  (eîdosn (genitive εἴδους or εἴδεος); third declension
  1. That which is seenformimageshape
  2. appearancelook, beauty (comeliness)
  3. sight
  4. fashionsortkind
  5. species
  6. waresgoods

                                                                            —————————————

Si mai apoi cu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DIKE

δίκη https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7                   Ancient Greek Etymology                                                                                               From Proto-Indo-European *deyḱ- (whence δείκνυμι (deíknumito show)). Compare Sanskrit दिशा (diśā).

δῐ́κη  (díkēf (genitive δῐ́κης); first declension

 1. custommannerfashion
 2. orderlawright
 3. judgmentjustice
 4. lawsuittrial
 5. punishmentpenaltyvengeancesatisfaction
 6. Din FLOURISHING OF THE MINOAN GREEK STATE IN THE LINEAR A …https://www.academia.edu/…/FLOURISHING_OF_THE_MINOAN_GREEK_STATE_&#8230; A. Evans also identified the ‘female suffix’ in Linear B 4, later ru-ki-ti- ja. … G. Pugliese Carratelli reads a-dikitete-pi in relation to Δίκτη 
 7. http://www.jolr.ru/files/(214)jlr2017-15-1-2(51-59).pdf

   

  Zeus (in reference to the Mountain of Dikte, where according to later myths Zeus … In this case, Linear A (j)a-dikitete-du-pu2-re might either refer to the ‘Cave of 

  ==================================

 ASTFEL MUNTELUI I-A FOST ASOCIATA O ENTITATE, A CARUI INTELES ESTE LEGAT DE RADACINA PENTRU “VAZ,VEDERE” SI INSEMNA:

“vedere>VEDENIE, IMAGINE-IMAGINATIE                                                                                                       + “FORMA (neclara,fantomatica?), APARENTA =DUH,VIZIUNE”

Nu este exclus ca intr-o perioada indepartata reprezentarile religioase a ceea ce numim zeitati sa nu fi atins formele ulterioare antropomorfe si sa fi avut de-a face cu ceea ce numim “duhuri“.Cum ar fi duhul unui anumit animal sau al muntelui. Aceste reprezentari desi existau, nu aveau o forma si imagine concreta si nici unica.              Inca nu era ceea ce numim azi eikon, “icoana“.                                                                        De aceea putea fi o imagine neclar conturata, o viziune.

Animism https://en.wikipedia.org/wiki/Animism                                                                       << (from Latin anima, “breathspiritlife“)[1][2] is the religious belief that objects, places and creatures all possess a distinct spiritual essence.                                      Potentially, animism perceives all things—animals, plants, rocks, rivers, weather systems, human handiwork and perhaps even words—as animated and alive.  Animism is used in the anthropology of religion as a term for the belief system of many indigenous peoples,[7] especially in contrast to the relatively more recent development of organised religions.

Although each culture has its own different mythologies and rituals, “animism” is said to describe the most common, foundational thread of indigenous peoples’ “spiritual” or “supernatural” perspectives. The animistic perspective is so widely held and inherent to most indigenous peoples that they often do not even have a word in their languages that corresponds to “animism” (or even “religion“); the term is an anthropological construct. >>

Din Minoan religion 1993 nanno marinatos by AKIS – issuu   https://issuu.com/akis4/docs/minoan_religion_1993._nanno_marinat

Minoan religion … terms got more specific) used aniconic (non-imagistic), animistic forms of cult. .….. and the highest mountainIda (Psiloritis), has snow on its peak even in the summer. …… Still, the Minoan Master of Animals is distinctive. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Din https://www.academia.edu/37612555/Greek_religion_in_Linear_A                                             
2.Dicte mount
We do not yet know where to place that of Mount Dikte.’ (Glotz 2003:258). Some researchers (firstly Pugliese Carratelli 1957: 170172) propose to identify the name of the Cretan sacral mountain Δίκτη in Lin. A -di-ki-tu / -di-ki-te-(te) ,cf. Lin. B di-ka-ta(-de)
/Diktan-de/ ‘to Dicte’,di-ka-ta-jo di-we/Diktaioi Diwei/ (dat.) ‘to Dictaean Zeus’.Lin. A a-*301-ki-ta-a (TY Zb 4, pithos) :Δικταῖα (Adj. fem., j > h) ‘of Dicte’ rather than ἄθικτα
 (neut. pl.) ‘holy things’<ἄθικτος ‘untouched, not to be touched, holy’
.The name might be related to Lacon. δίζα:αἴξ ,‘goat’
 (Hesych.), as a possible placewhere Amalthea nursed newborn Zeus (goats near peak sanctuaries are depicted onKato Zakro rhyton and Pylos gold ring), or to
δείκνυμι ,Cretan δίκνυμι (possible dialectal monophthongization!) ,perf. δέδεκται , ‘
point out,show’,Latin digitus ‘finger’ as a sacral landmark or rather the place where god(desse)s appear.Alternatively, a-di-ki-te:ἄθικτη ‘untouched (meal)’, cf. ja-di-ki-tu
(IO Za 2) :ἄθικτος.                                                                                                                                3.Ida mount
Several forms of the name of Cretan sacral mountain Ida (Ἴδη to which the Phaistospalace was oriented, Scully 1962 7) myght be hypothetically found in LinearA:   1)i-da (a separate word, PK Za 18; ZA 24; perhaps, also PK Za 9, PK Za 17);                        2)i-da-a in tu-ru-sa du-pu3-re i-da-a(KO Za 1), perhaps adj. fem. Ἰδαα ‘of Ida’;
 3)i-da-ma-te (the same inscription on two axesgold and silverfrom Arkalokhori,AR Zf 1 and AR Zf 2) :Ida mathr (, Peruzzi 1960: 25; Shevoroshkin 1965: 46). Ida wasconsidered the Great Mother (Lucr. 2.610613);                                                                                          4) te-me-da-i (THE tablet 6 from Thera) J. Younger proposes to read conversely i-da-me-te as ‘a misspelling for I-DA-MA-TE?
’ However, it might be an Ionian-like dialectalform;                                                                    5)i-da-mi in the position of a place-
name in the ‘libation formula’ (SY Za 1) looks like Hittite *Ida-mis ‘my Ida’;
6)a-ro-te- i-da-da (CR Zg 4, a seal; photos of the seal and its sealprints: Perna 2014:256
257) might be ἀρότης Ida-dan ‘husbandman from Ida’, cf. Ἴδηθεν μεδέων ‘ruling
 from Ida’ (Iliad 3.276, cf. 4.475, but of Trojan, not Cretan Ida), Arcadian θύρδα
 ‘from the door’, Phryg.-dan ‘from’. The mountain name was ἴδα ‘timbertree, wood’ initially (Paus. 10.12.7). ‘ Pre-Greekword without further etymology’ (Beekes: 577), but later might be influenced by Fιδ‘see’, cf. εἴδομαι ‘to be seen, appear’,εἶδος ‘that which is seen’ (Indo-European): it might be considered a place where goddess(es) appear (as it is depicted on Minoan seals). Inmythical thought, Ida sees the sun before the sunrise (Solin. 11.6; Lucr. 5.663665; Etym.Magn., s. v.). Initial w-, sometimes suggested for this word, is not reflected in Linear A.The repeating of the mountain name in Crete and Troad might reflect Phrygian migration from Anatolia to Crete , which preceded the appearance of Linear A (in which the name of Ida is reflected) and even the appearance of the Cretan hieroglyphs(because they reflect the Phrygian phonetics in syllabary and morphology).
Dictaean cave as the labyrinth
? Lin. A a-di-ki-te-te-du-pu(2)-re:ἡ Δίκτηνδεθύφρη (:δύβρις / τάφρη):ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης
(Apollod. 1.1.5)The sign-group a-di-ki-te-te-du-pu2-re occurs in so-called Libation Formula between a-ta-i-301-wa-ja and ja-sa-sa-ra-me where place names (i-da ‘Ida’,se-to-i-ja ‘Setoia’,tu-ru-sa ‘Tulis(s)ia < Tulis(s)os’,o-su-qa-re<*pi-su-ka-re ‘Psychre’) occurred in other similar inscriptions. Then, the reading di-ki-te ‘Dicte’ might be correct.
If Lin. A often reflects the second vowel of diphthong,du-pu(2)-re might be *d(a)u-pu(2)re withoutινθsuffix, cf. Lin. B da-pu2-ri-to-jo po-ti-ni-ja ‘Lady of the Labyrinth’.
Many parallels to λαβύρινθος were proposed, and this word is traditionally considered ‘preGreek’, ‘Aegean’, ‘non-Indo-European’ (cf. Beekes: 819). However, anIndo-European etymology of the word can be proposed.Lin. A du-pu2-re ‘*cave’ : Lin. B da-pu2-ri-to
‘labyrinth’=τύμβος ‘sepulchral mound’ :τάφος ‘tomb’= Lithuanian duburhollow,trough ’ :dauburravine, trough among mountains’ = Proto
-Slavic *dŭbrĭ ‘ravine’ :*dombrŭ ‘forest’, Latvian dumbrs ‘swamp’.Greek τάφρος,τάφρη
 ‘ditch, trench’ (<*θαφρ , acc. to Grassman law) and especiallyCretan θάπτρα ‘monument’ (Beekes: 534) are also comparable. The aforementionedGreek words are linked with other Creek words,τάφος ‘tomb’ (> English epitaphy) and τύμβος sepulchral mound
 (> English tomb), which might reflect Indo-European *dhmbh- .If traditional transcription of the Linear B da-pu2-ri-to is daphur-inth-os then the Lineardu-pu2-re
might be duph(u)rē ‘cave’, cf. Greek δύβρις ‘sea’ < ‘*deep’ with good IndoEuropean
 etymology (Neroznak 1978: 183; Beekes: 358;absent in LSJ).If Lin. A is mostly th
then Linear A might be a contemporary of acting Grassmanlaw or even might precede it. The reconstructed word might be conventionally replaced with τάφρη
.Thus,a-di-ki-te-te-du-pu2-re might be interpreted ha Diktēn-de duph(u)rē /δύβρις
‘cave into Dicte’. Cf. Lin. B di-ka-ta-de/Diktan-de/.In comparison, pa-ta-da du-pu2-re
(HT Zb 160, pithos from Haghia Triada nearPhaistos) might be *Φαιστιανδαν
 ‘from Phaistian woman’; cf. pa-ta-da[ (PH (?) 31,Phaistos), if -da is not graphic/phonetic variant of -de. Cf. Phrygian -dan, Hurrian -da(n),Georgian -dan ‘from’.
Lin. A a-301-ki-ta-a(TY Zb 4) :ἡ Δικταῖα.Perhaps, caves, used by the Cretans as the Neolithic dwellings and sacralized as the ‘labyrinths’, as well as Knossian ‘hypogeum’ (preceded the Old Palace) and ‘crypta’ in Mallia represented the same idea of underearth enclosed room, traced to the Paleolithiccave shrines. Homeric Minos renewed his sacral power nameli in the cave!
‘[…] ужедавно известно удивительное пристрастие минойцев ко всевозможнымподземным или надземным, но обязательно изолированным и не освещаемымпомещениям’
 (Andreev 1989: 115).
Idaean cave near Tylissos? Lin. A tu-ru-sa du-pu3-re i-da-a:Τύλισια θύφρη Ἰδαῖα
 ‘Idaean cave of Tylissos’
 Lin. A tu-ru-sa du-pu3-re i-da-a (KO Za 1, in the place-name position of the LibationFormula) :Τύλισια (adj. fem. <Τύλισος),δύβρις ‘cave’ (see above), and
 Ἰδαα ‘of Ida’.
Note three corresponding feminine forms of these words!Tylis(s)os was famous Minoan town in which area many caves are located. The townis located near Phaistos which palace is oriented towards Ida mountain.Demeters sacral fieldra-ri-de-me-te:Ραριάς
 Δημήτηρ Lin. A ra-ri-de-me-te(HT 94) :Ραριάς Δημήτηρ, cf. Ραριάς ‘epithet of Demeter’ (St.Byz.),Ρ̓άριον (πεδίον) ‘the field where tillage was first practised, and which was sacred to Demeter ’ (Paus. 1.38.6; St. Byz.; Hom. hymn to Demeter 450–454).
Ρ̓ᾶρος was the father of Triptolemus (Paus. 1.14.3).If ῤάρος means ‘abortive child’ and
ῤάριον is a diminutive form of it, an ancient rite(foeti / abortive children
 , sacred to Demeter’s field) might be reconstructed. Cf.: ‘But Ister, in his collection of the Cretan sacrifices, says that the Curetes formerly sacrificedchildren to Saturn.
’ (Porphyry, On abstinence from animal food 2.56, transl. Th. Taylor).Child’s skull, found at Kato Zakro, might be a sacrificial victim (Platon 1971: 120; Riley1997: 218). Children were also sacrificed in Late Minoan IB Knossos (Wall et al.1986:333-383; Riley 1997: 222
223). Therefore, the myth about teenagers, sending to Minotaur(priest-king in bull’s masc?), obtains archaeological background (in addition to itsastronomical meaning).However,Δημήτηρ was also used as a name for ‘bread’. Thus, the appearance of investigated word in the list of plants is not surprising.Demeter is also reflected in Lin. A da-ma-te from Kythera.
Temple of Zeus and his nurse
? Lin. A je-di … du-zu-wa:ἕδει θεοῦ Διϝός: Hom. θεὸς Ζεύς; Lin. A je-di … pa3-ka-ra-ti … te-301(*the):ἕδει Παγκρατῇτήθῃ to the temple of Zeus (and his) nurse’ The cults of θεὸς
 Ζεύς(Od.4.236, 14.327) and Ζεὺς ὁ παγκρατὴς (Aesch.Eum.916)might be reflected in the tablets HT 36 and HT 8 respectively.Lin. A je-di du-zu-wa (HT 36):je-di/hedi/ἕδος dwelling-place (esp. of the gods) , perhaps in dat. ἕδει , Lin. B o-pi-e-de-i
/opi hedei/ ‘for the temple’; cf. Lin. A je-di (HT 122, after a list of Cretan towns), Lin.A
 je-di OLE (HT 140). Greek ἕδος< IE*sed-‘sit down’, cf. a Cretan rite to prepare the seat for Zeus every year (Porph.Vit. Pyth.17).du-:θεός ,Cret.θιός , Dor. also θεύς , gen.θεοῦ
 , Mycen. (Lin. B)te-o , gen. sg.te-o-jo ‘god’;-zu-wa:Ζεύς , gen.Διϝός , Mycen. (Lin. B) gen.
di-wo/Diwos/Zeus’. The form zu-wa for the name of Zeus is regular, cf.zu-wa-ni-se
‘of Dionys’ (SY Zb 7, see above).Thus, Lin. A je-di du-zu-wa:ἕδει θεοῦ Δiϝός
 , cf. Hom.θεὸς Ζεύς (Od.4.236, 14.327).Lin. A je-di OLE … pa3-ka-ra-ti(HT 8) :παγκρατής
 ‘allpowerful’ (epith. of Zeus:ὦ παγκρατὲς Ζεῦ, Aesch.Seven Against Thebes 255;
Ζεὺς ὁ παγκρατὴς , Aesch.Eumenides 916; παγκρατὴς Κρόνου παῖς , Soph.Philoctetes
676), perhaps, dat.παγκρατῇ , in thecontext je-di pa3-ka-ra-ti:παγκρατεῖς ἕδρας
 ‘omnipotent throne’ (of Zeus, Aesch.Prometheus Bound 391).Lin. A te-301(HT 8)≈ te-*te
:τήθη ‘grandmother’, perhaps dat.τήθῃ , Illyr.deda ‘nurse’ (Beekes: 1477), Georgian
deda ‘mother’; cf.τίτθη ‘nurse’ (these words were confused in the Ancient Greek texts) and τιθήνη ‘nurse’ from another IE root.Lin. A si-ki-ra(HT 8) :Σκύλλα , cf. not only Minoan pictures of dog-shaped water-monster Scylla but also a princess of Megara Σκύλλα, killed by Minos, and especiallyCretan Zeus
Skullaios.Lin. A pa-ja-re(HT 8) :Φαίδρα ,Φαίδρη ‘bright, beaming’ (of the sun and the moon),the name of Minos’ daughter < PIE*gwheh2id- (Lith.gaidra ‘cloudless heaven, clearweather’ Beekes: 1544), but a contamination with φάος ‘light’ or even*gwh> ph
 (incontrast to Mycenaean Greek) are not excluded.Lin. A ka-pa(HT 8) might be an eponym of Carpathos, ruled by Minos (Diod. 5.54.4).Lin. A ki-re-ta-na(HT 8) :Κρητηνία , a place on Rhodes where Cretans invaded theisland (Ps.-Apollod. 3.2.1; St. Byz., s. v. Kretenia).Is it a coincedence that the sanctuary of young Zeus was found namely at HagiaTriada?