Archive for the ‘Gobekli Tepe’ Category

T sütunları ve H/I sembolleri

October 23, 2021

Daha önceki gönderilerde T şeklindeki sütunların ilahi, kutsal semboller olduğuna dair somut kanıtlar vermiştim. Sütunlar tapınaklardır, aslında Yaşam Ruhu'nun yaşadığı evlerdir. T şekli Sümer proto-çivi yazısı işareti Ben ise ve karmaşık bir anlama sahipse: "ilahi güçler - ilahi karar - (ilahi) arı - ayin - yaşama iradesi", çünkü Göbekli Tepe'nin insanları da karmaşık bir anlama sahipti, ancak esas olarak "Yaşam Ruhu". "Ray Urbaniak, "H" sembolünü çift T şekli olarak yorumluyor. ... Ayrıca Tau'nun yarısının manevi alemde olduğunu da söylüyor." . Daha sonra Urbaniak'tan sonra, H'nin iki T'den oluştuğunu vurgulasaydım, H'nin ve I'nin işaretlerinin aynı zamanda iki T'den oluştuğunu, yine iki Sümer proto-çivi yazılı Me işaretinden oluştuğunu bulan tek kişi bendim! https://en.m.wikipedia.org/wiki/Me_(mythology)           https://www.researchgate.net › 3305...
Paradoxes of the Idea of Progress and Cultural ... - ResearchGate
С. 150-174 [Yemelianov V.V. On the Original Meaning of Sumerian ME (Images of ... [Emelyanov V.V. An Answer to the Paper by I.A.  《me:"will to live"》               "Me", "ilahi güçler = yaşam ruhu" gibi, H ve I'in çok karmaşık semboller olduğunu, yaşam veren İlahi Kozmik Güçlerin sembolleri olduğunu ileri sürdüm.          Eğer Özgür Barış Etli : "..Yani gizemli "me" sembolünün "Cennet (Gökyüzü) - Dünya bağlantısı: yani hayat var olabilir" ile ilgili olduğunu söyleyebilirim. Şamanik inanışta Dünya yaşam gücünü, Göbekli Tepe bu nedenle önemli bir yer olarak görülmelidir. "        ÷÷÷÷÷÷          Barış Etli'ye somut deliller (varsayım değil) ve H/I'nin ilahi güçlerin sembolleri olduğu hipotezim var. Gökyüzü ve Dünyayı birbirine bağlayan            ÷÷÷÷÷÷÷                 Yani, H ve I sembolleri de 2xT =Me-Me'dir; Meme (Ur-Meme), Gula'nın şifa veren Tanrıçasıydı.    http://oracc.museum.upenn.edu › gu...
Gula/Ninkarrak (goddess) - Oracc 《Relatively minor goddesses such as Nintinugga, Meme and Baba are also identified with Gula/Ninkarrak.》           Dolayısıyla H ve ben, Onun sembolleri veya onunki gibi ilahi/iyileştirici güçlere sahip şaman sembollerinin ilahi güçleri olabilirdik.

Göbekli Tepe taş sütunlarından Kabe taşına.Göbekli Tepe’de Din.Sonuçlar.

October 7, 2021

Sonuçlar
 • Dinlerin gelişmesinde Göbekli Tepe paganist aşamadaydı, son aşamada tanrılara tapmaya başlamanın delili olmaya başladı. Gelişme şu sırayla her yerde başarılı oldu: animizm, totemizm, samanizm, paganizm. Animizm, tarih boyunca en eski ve en uzun olanıdır, bazı yönleri günümüzde bile mevcuttur. Totemizm varsa, Göbekli Tepe’de en görünür ve hamile olan animizmdi. Şaşırmamak için, animizm sadece ruha tapınmak ya da yeniden başlamak demek değildir, DOĞAYA İBADETLE İLGİLİDİR. İLAHİ VARLIKLAR ARACILIĞIYLA İLAHİ DOĞA ! (… herhangi bir varlık, tanrılar, ruhlar veya iblisler olabilir) Sütunlar cansız taşlar değildi, insanlar veya antropomorfik tanrılar değildi, avcı-toplayıcılar taşları kişiler olarak kavrarlar. Çünkü taşlar, kişilikleri olan ruhları barındırıyordu. İnsan olmayan varlıklar, ruhlar içlerinde yaşar. Çok daha sonra, bir huwasi taşı bir tanrı için kutsalsa ve genellikle bir tapınakta bulunuyorsa, o zaman bu tür yönler daha önce mevcuttu. Sütunları taş insanlarla eşitlemek için sütunların yalnızca minimal antropomorfik özelliklere sahip olması gerekmez. Aksi takdirde (daha fazlaysa, vurgulayarak) önerilen güç ve manevi karakter azalır! Orada Kutsal Höyükte (Sümer Du-Ku) G.T. insanlar bilgi setlerini şamanlar aracılığıyla İlahi güçlerden (Sümer En-lil, efendi-hayalet) alırlar. Ayrıca daha önce (Sümer benzeri) doğaya tapan bereket şenlikleri tutulurdu. T şeklindeki sütunlar, yaşamla doğrudan ilişkili “arı” ve “yaşama iradesi” olan Sümer proto-çiviyazısı işareti Me ile aynı şekle sahiptir.Ama hayat dolu sütunlardan başlayarak, çeşitli yontulmuş canlı hayvanlar ve Kızılcık heykeli ve Urfa-adamı gibi totem-direkler aracılığıyla, hepsi tanrılarla ilk ilişkide değil, yaşamla yakın bağda ışık saçar.

From Gobekli Tepe stone pillars to Kaaba stone

October 4, 2021

In fact, the topic is animism and sacred stones. Definitions and some exemples throughout history: ANIMISM From https://en.wikipedia.org/wiki/Animism 《 Animism (from Latin: anima, ‘breath, spirit, life‘) is the belief that objects, places, and creatures all possess a distinct spiritual essence. … Religious studies scholar Graham Harvey defined animism as the belief “that the world is full of persons, only some of whom are human, and that life is always lived in relationship with others”. … For the Ojibwe encountered by Hallowell, personhood did not require human-likeness, but rather humans were perceived as being like other persons, who for instance included rock persons and bear persons. ….  For the Ojibwe, these persons were each wilful beings who gained meaning and power through their interactions with others; through respectfully interacting with other persons, they themselves learned to “act as a person”. … Various animistic cultures also comprehend stones as persons. Discussing ethnographic work conducted among the Ojibwe, Harvey noted that their society generally conceived of stones as being inanimate, but with two notable exceptions: the stones of the Bell Rocks and those stones which are situated beneath trees struck by lightning, which were understood to have become Thunderers themselves.》

From Types of Religions | Boundless Sociology – Lumen Learning …https://courses.lumenlearning.com › chapter › types-of-… 《Animism is the belief that non-human entities are spiritual beings, either intrinsically or because spirits inhabit them.

From The Vulnerable (Post) Modern Self and the “Greening” of Spiritual Personhood through Life in
the Spirit Mary Frohlich https://www.mdpi.com › <<In a much-discussed essay, anthropologist Irving Hallowell recounts asking an Anishinaabe elder about whether all the stones around them are alive. The elder answered “No, but some of them are.” (Hallowell 1960, p. 24) >>

SACRED STONES From https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_Stone Religion

 • Baetyl, sacred stones in ancient Asian and European religions
 • Benben, in ancient Egyptian religion
 • Huwasi stone in Hittite religion
 • Omphalos, centre of the world in ancient Greece
 • Lapis Niger (“black stone”) a shrine in the Roman Forum
 • Banalinga, naturally-formed ovoid stones from river-beds in India
 • Religion in pre-Islamic Arabia § Sacred stones, a phenomenon common to Semitic religions
 • Seonangdang in Korea
 • The most original cult forms of the pre-Hittite period, in which Semitic and Indo-European populations mixed, were found in Göbekli Tepe in southern Anatolia and in Çatalhöyük”
The characteristic T-pillars can be recognized as larger-than-life human(-like) sculptures due to a number of specific elements. (Illustration: J. Notroff) https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/wp-content/uploads/sites/8/2019/03/D1Js5VPWoAA0bxt.jpg-large-1097×1536.jpg
 • eugenrau: Huwasi stone situated in temple (!?) …. as T-pillars situated in Gobekli Tepe temple/ritualic complex. See folowing picture: Hittite orthostat relief from Alacahöyük depicting a king and a queen in front of the altar. The King carries the kingdom sceptre (lituus) in his right hand and extends his left hand forward for worship. 14th century BCE. Museum of Anatolian Civilizations, Ankara (Turkey).
Hittite Orthostat with King and Queen (Illustration) - World History Encyclopedia
https://www.worldhistory.org/img/r/p/750×750/10422.jpg.avif?v=1599149703
 • From https://worddisk.com › wiki › Hittite… Hittite mythology and religion – Wikipedia | WordDisk … for the Hittites often worshipped their gods through Huwasi stones,

From https://www.cambridge.org › part-i Part I – The Cambridge Companion to Ancient Mediterranean Religions In other cases, inanimate objects or fetishes could stand in for the deity, so the cult image might be a stela (huwasi), a weapon (mountain..”

eugenrau:T-shaped Gobekli Tepe pillars/stelae <visa> HUWASI=hittite STELAE ?

From https://books.google.ro › books Hittite Texts and Greek Religion: Contact, Interaction, and Comparison Ian Rutherford — 2020 · Religion Huwasi is often translated as ‘ stela ‘ , but they may have varied in shape and ..

From https://books.google.ro › books The “Other” Psychology of Julian Jaynes: Ancient Languages, Sacred … Brian J. McVeigh — 2018 · Psychology (NA4) huwasi– grindstone; ritual monument, ritual stone 42. idālawah- to make … lord 45. istanana- a kind of altar 46. iya- to do; to realize;

eugenrau: Sumerian and Hittite festivals were continuing Gobekli Tepe’s people feasts and festivals ? From https://books.google.ro › books The Oxford Illustrated History of the Holy Land Robert G. Hoyland, H. G. M. Williamson — 2018 · History 《 The nearly contemporary West Semitic ceremonial texts from Emar, on the Euphrates, as well as texts describing the huwasi festival

From https://books.google.ro › books Time at Emar: The Cultic Calendar and the Rituals from the … Daniel E. Fleming — 2000 · Religion Archi concludes that the fundamental celebration of the spring festivals consisted of procession to a huwasi stone and offering that —————– Excerpts from ——— (PDF) ‘Stones with character : animism, agency and megalithic monuments.’, in Materialitas: working stone, carving identity Chris Scarre …https://www.researchgate.net › publication › 279444394_’.. << Some later monuments too have carved motifs, and those motifs may imply they were thought to embody ‘human’ qualities. An ‘animistic’ or ‘anthropomorphic’ reading of these blocks may provide additional insights into the social practices and beliefs which lay behind the construction of megalithic monuments. … Ethnography suggests that prominent landscape features were invested with special significance by prehistoric communities, as sites of mythological or sacred importance. … If those sources were already considered places of power in the landscape, the use of largely unworked blocks may have been a means of visibly appropriating those powers of place. … These are standing stones of north-west France, systematically felled and incorporated into passage graves during the later 5th millennium or early 4th millennium BC. It is clear, however, that they were originally erected in the open air during the 5th millennium BC (Scarre 2007) Far from being ‘brute’ blocks, these stones appear to have been fashioned specifically to evoke elements of the human form. … A good example is provided by the decorated stone immediately inside the entrance to the Ile Longue passage grave (Péquart et al. 1927, pl. 65, 66) (Fig. 3a). … What unites these divergent interpretations is the notion that the representation is in some way anthropomorphic. … Equally, it is important to recognise that stones need have no resemblance to the human form in order to represent humans.Standing stones may hence in some, and perhaps many, cases represent people. It must be observed, however, that only a minority of them incorporate active representations of the human form. … In a much-quoted study, Alfred Gell drew attention to the way in which inanimate objects, notably ‘idols’, are considered to possess animacy and agency by those who worship them. … Was that agency brought into being only by the act of carving, or did the motif merely strengthen and make manifest a quality of agency that was already immanent in the block before it was carved? … In explaining the agency of idols, Gell provides several descriptions of the actions or ceremonies by which images (which may be only vaguely anthropomorphic in their basic form) can be consecrated, brought to life or renewed (Gell 1998, 144-153). … Yet the aniconic nature of the slabs on which they were carved, the presence of disembodied human features, and the fact that very few of the slabs which make up these tombs are decorated in this way, together suggest that the imagery itself is only a clue to a deeper meaning. We have already mentioned the power and prevalence of anthropomorphism – the tendency to ‘humanise’ objects in the world around us. … More recent studies have redefined animism as the anthropomorphisation of apparently inanimate things (along with animate plants and animals) in the specific sense of social interaction (Bird-David 1999). … There is indeed a major methodological problem, since the attribution of life to an inanimate object would be difficult to determine unless that object were modified in some way. … The key feature of megalithic blocks is their size, and it is by their size that they communicate power and fix the attention. … Mircea Eliade emphasised the cross-cultural ‘power’ that stones exercise on the human imagination, observing that “[m]en have always adored stones simply in as much as they represent something other than themselves” (Eliade1949, 216). Eliade saw those stones that are associated with burial as serving as a prison or dwelling for the souls of dead, who might otherwise trouble the living (Eliade 1949, 219). It is clear that among many traditional societies, individual stones are considered to enclose human-like identities or life-forces. … Were these blocks considered to contain forces or qualities that were conceptualized partly in anthropomorphic terms? In some cases, it may have been those special qualities that were made manifest through shaping or the addition of carvings. Such modifications would have accentuated the active character of the block; but the scarcity of more naturalistic human representations indicates that it was felt sufficient merely to suggest. … It may be misleading to draw a sharp distinction between those stones which to our eyes are clearly anthropomorphic, and those which are not. It is the carving and shaping of megalithic blocks, however, that suggests most clearly that they may have been endowed with human-like qualities, or that the powers they incorporated were thought of in at least partly human terms. That in turn implies that they possessed agency, the perceived ability to act upon and interact with the world of the living. … Nonetheless, the possibility exists that some of these stones relate to a world of animistic powers that were conceptualised in human form. >> – – – – – – C O N C L U S I O N S – – – – – In developement of religions, Gobekli Tepe was in paganist stage, at the last stage, beeing evidences to begin to turn to gods worshiping. Developement succeded everywhere in the folowing order: animism, totemism, samanism, paganism. Animism is the oldest and longest throughout history, some aspects beeing present even nowdays. If totemism was present, animism was the most visible and pregnant at Gobekli Tepe. Not to be confused, animism does not mean only or resume to spirit- worship, IT IS ABOUT NATURE WORSHIPING. DIVINE NATURE THROUGH DIVINE ENTITIES ! (… whatever entities could be, gosths, spirits or demons ) Pillars were not lifeless stones, nor humans or antropomorphic gods, hunter-gatherers comprehend stones as persons. Because stones were inhabiting spirits, wich had personality. Non-human entities, spirits inhabits them. If much later, huwasi stone is sacred to a deity  and is usually situated in a temple, then the more such aspects existed earlier. To equate pillars with stone persons, pillars does not need to have only minimal antropomorphic traits. Otherwise (if more, by accentuation) sugested power and spiritual character would diminish ! There at the Holy-Mound (sumerian Du-Ku) G.T. people receive from Divine powers (sumerian En-lil, lord-ghost) through shamans the sets of knowledge. Also there were kept earlier (sumerian-like) nature worshiping fertility festivals. T-shaped pillars, has the same shape as sumerian proto-cuneiform sign Me, wich ment “beeing” and “will to live” so direct related to life. But beginning with pillars full of life through various sculptured living animals and totem-poles like Kilisik-Adiyaman sculpture with a hole and child in front and Urfa-man,

So-called Urfa Man is considered the oldest known life-sized sculpture of a man (Photo: J. Notroff, DAI).

…all not induce awe or reflect in the first time relation to divinities but rather a close connection with life.Also composite sculpture with two childs in front:

https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/wp-content/uploads/sites/8/2017/03/fig-19-1466×1536.jpg

..Urfa-man, quite common, ordinary looking person at best some local Ensi(sumerian for ruller..see collar) or respected ancestor. … If somebody is no convinced how could be related stones to life, here you have nowdays: https://teara.govt.nz/en/photograph/11584/mauri-stone

This mauri stone depicts Horoirangi, a female ancestor in the Rotorua area. Such stones were believed to maintain mauri (life force) in areas which provided food. Horoirangi was carved into a cliff face to preserve the fertility of her people’s lands. Later the stone was removed from the cliff so it would not be stolen.

You noticed where and how the hands are ?

Concluzie finală. Simbolurile H si I de pe pilonii Gobekli Tepe.

September 30, 2021

Simbolul H este un semn rar, incepand de la petroglife si continuind apoi de-alungul timpului.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-18.png
Rock Art Blog: ANOTHER BOGUS PALEOLITHIC STAR MAP – THE ACH VALLEY TUSK:
https://rockartblog.blogspot.com/2018/11/another-bogus-paleolithic-star-map-ach.html?m=1

Semnul iese la suprafață doar din preistorie și mult mai frecvent în timpurile ulterioare, când a fost folosit în scris. Destul de ciudat, apare frecvent pe pilonii in T de la Gobekli Tepe în două forme, H și I. Din lucrarea lui Wayne Herschel http://thehiddenrecords.com/gobekli-tepe-taurus-bull

This image has an empty alt attribute; its file name is image-20.png


This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png

Dead heads: Turkish site reveals more evidence of neolithic 'skull cult' | Archaeology | The Guardian
https://i.guim.co.uk/img/media/e24aac235278b76f87b090d863ea31a2fad53bc2/0_1012_2477_1486/master/2477.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=9d3bef43d34a487da9ac3091da9062c5

Dacă încercați să găsiți originea sau cel puțin o sursă de inspirație pentru semnul H pe Pământ și pe Cer, va fi foarte greu de găsit, mai ales într-un trecut atât de profund. Nu ar putea fi un fosfen sau o ieșire instantanee din mintea cuiva. Au existat alte propuneri și explicații pentru semnele H la Gobekli Tepe: – Fiind o pereche, doi oameni uniți; – H compus din două semne T (Ray Urbaniak). – Acesta de mai sus, în opinia mea, înseamnă și două semne proto-cuneiforme sumeriene T = eu, eu-eu (sub + deasupra = cosmos). – Simbolul Luwian în formă de „H” este logograma pentru PORTA („poartă”; Petra Goedegebuure, comunicare personală). Nu atât de mulți semeni știu că strămoșul literei H latine / grecești erau următoarele semne: – semne elamite liniare da,

This image has an empty alt attribute; its file name is image-19.png
https://www.boloji.com/articles/10657/a-new-light-on-the-decipherment-of


Vechile ideograme chinezesti,

This image has an empty alt attribute; its file name is image-25.png
https://www.digmandarin.com/wp-content/uploads/2018/06/htw4.jpg

Semnul Linear a, “Pa3”

This image has an empty alt attribute; its file name is image-22.png
http://2.bp.blogspot.com/_a_qIRGD3pJ0/S_qxpdDgI3I/AAAAAAAAAbA/QcXKTDMye5A/s1600/Linear-A-base.jpg

Semnul Luwian porta=usa,

This image has an empty alt attribute; its file name is image-24.png
https://m.scirp.org/papers/90367?fbclid=IwAR3NaxYxX7x8YwwExdwp_ybzTX11VdD7oXsqpkBjPOzhzjhp6LE_mGFCIPE#f10

Si semnul vechi canaanit Cheth/heth: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Paleo_Hebrew_Letter_Het.svg ….. Și toate acestea având la rândul lor (poate? Presupun) la origine semnul proto-cuneiform sumerian Ku.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-26.png
https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns/KU~a.jpg

H, Heth și Ku au toate aceeasi schiță, în funcție de modul în care se unesc 6 puncte.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-27.png
alphabet_chart_hhet_2.jpg

Dar ceea ce este mult mai important este faptul că acesta este aspectul pătrat al formei constelației Orion. Această formă asemănătoare „scării” este legată în tradiția egipteană cu cerul / viața viitoare De la https://en.m.wikipedia.org / wiki / Osiris “Prin speranța unei vieți noi după moarte, Osiris a început să fie asociat cu ciclurile observate în natură, în special vegetația și inundațiile anuale ale Nilului, prin legăturile sale cu creșterea heliacală a Orionului și a lui Sirius la începutul noului an. ” În vechea scriere chineză este legată de strălucire și lumină (vezi forma veche a ideogramelor soarelui și lunii). Să nu treacă neobservat ideogramele „de sus” și „sub” care sunt jumătate de semn H! ——– Nu este de mirare că forma H / Ku a apărut în cultura PPNA a lui Gobekli Tepe în două cazuri: ca simboluri H pe stâlpi și ca semnele Ku / Ladder / gate în așa-numitele găuri de hublou.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-23.png
https://www.dainst.blog › 2017/03/20 https://ro.pinterest.com/pin/353251164495504746/

—— Indiferent ce a fost prima: cea mai mare pe cer, constelația Orion; „lumina” ur sumeriană (Uru-An-Na, lumina cerului), sau vreun semn antic pentru ușă, poartă / poartă

This image has an empty alt attribute; its file name is image-29.png
https://people.astro.umass.edu/~arny/constel/constel_tutmod.html

Din https://ttlawson.com › in-plain-sight-…In Plain Sight: The identity of the Twin Pillars of Göbekli Tepe << Mă aventurez ca, la fel cu „O” și „C”, „H” reprezintă, de asemenea, o figură cerească și, în plus, un candidat probabil ar fi Orion – o constelație extrem de vizibilă și recunoscută pe scară largă. Orion poate fi vizualizat ca un „H.” Un rând de trei stele strălucitoare, „centura lui Orion” ușor identificabilă, ar constitui traversa, cele mai strălucitoare patru stele din constelație servind în perechi drept montanți, formând, aproximativ în paralel, două linii drepte imaginare. o serie de interpretări tehnice ale configurațiilor cerești având legătură cu Göbekli Tepe, multe cu privire la poziționarea structurilor în sine în raport cu evenimentele cerești. Acestea au sprijin în orientarea Stonehenge și a altor monumente ale epocii de piatră în ceea ce privește solstițiile. Găsirea „H” a emblemei lunii pentru a reprezenta Orion este de un alt fel, dar prezintă o nedumerire legată de timpul și locul observatorului. Așa cum se întâmplă, datorită precesiunii echinocțiilor, în 9000 î.Hr. Orion ar fi fost vizibil pe cerul sudic la Göbekli Tepe doar de la centură în sus. Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie neapărat să stea în calea interpretării. Constelația ar fi fost vizibilă în întregime în sudul Mesopotamiei.Și au intrat în joc la sfârșitul paleoliticului superior și neoliticului niveluri ridicate de comunicare și schimb intergrupal în întreaga regiune: „Aceasta era o lume extrem de conectată. Au existat mai multe canale de comunicare de-a lungul cărora un repertoriu simbolic s-ar fi putut răspândi și reînnoi ”(Hodder și Meskell, 2011, p. 259). Prin urmare, nu este deloc plauzibil ca constelația în întregime să fi devenit un element fix în imaginația umană în întreaga regiune, chiar dacă Orion era vizibil în întregime doar într-o parte a acesteia. Mai mult, o figură atât de strălucitoare și distinctivă pe cerul nopții, precum Orion, ar invita la interpretare. Luați în considerare faptul că cineva de astăzi, ridicându-și privirea spre Orion, nu ar fi, fără a fi explicat într-un fel sau altul, să evoce imaginea unui vânător puternic.Că constelația este văzută ca atare, totuși oferă un alt motiv pentru ideea lui Orion: Orion este descris în mit ca un tovarăș de vânătoare al Marii alte zeițe Artemis – a cărei emblemă era semiluna – și care era, de asemenea, zeița vânătoarea. O altă stea deosebit de strălucitoare, Sirius, este direct asociată cu Orion, care apare în linie dreaptă din centura distinctivă a lui Orion. Numit „Steaua câinelui”, este legat în legendă de Orion ca unul dintre câinii săi de vânătoare. Luate, aceste conexiuni ar trebui să justifice un tratament provizoriu al „H” ca simbol pentru Orion, cel puțin până când se poate prezenta o explicație mai sigură.Semiluna lunii care se ridică recent înainte de zori este orientată spre orizontul estic din care se naște, așa cum ar putea fi un arc îndoit pentru a trimite o săgeată înapoi în acea direcție. Prin contrast, arcul semilunii lunii în creștere văzut înainte de apusul soarelui indică în direcția opusă, spre orizontul vestic în care se scufundă. Cele două „C” care încadrează figura „H” de pe centura stâlpului lunii ar replica cu acuratețe, prin urmare, poziționarea unei figuri astrale precum Orion – sau alta, Calea Lactee, de exemplu – ca fiind în picioare între semilunile opuse. deoarece ar putea fi meditați la răsăritul zilei și la amurg de către scanere antice ale cerului de noapte. >> eugenrau: Legat de extinderea vizibilității Orion, culturile Kebaran și Natufian s-au extins în principal în sudul Mesopotamiei. Din Gobekli Tepe and rebirth of Sirius http://www.andrewcollins.com

This image has an empty alt attribute; its file name is image-30.png
https://i.pinimg.com/736x/d4/b9/23/d4b9239d7c18af59904739a4af595cfc.jpg

PROTOTIPUL SUMERIAN, VECHI CHINES, FENICIAN, LINEAR A ȘI TOATE SEMNELOR ASEMĂNĂTOR H (CARE MENTĂ STRĂLUCEȘTE, LIGT) SE GĂSEȘTE LA GOBEKLI TEPE 9.600 î.Hr. ! Legat de scopul și semnificația semnului, presupun că: – a fost folosit în ritualurile moartii, ritualuri legate de cultul strămoșilor (seelenloch = gaura sufletului; vezi hublourile templului) și posibil în astronomie / calendare. – semnificația exactă era posibilă, chiar de atunci. Cel puțin nu era un nume pentru Orion. Dacă ghiciți o semnificație a semnului, acesta ar putea fi: „strălucitor, ușor” … (poarta cerului?) În timp ce vânătorii-culegători Gobekli Tepe practicau înmormântarea cerului, este firesc să ne așteptăm să caute viața de apoi în cer. Orion, cea mai mare constelație vizibilă ar fi putut fi poarta, portalul prin care trebuiau să treacă. Documentație https://symbolsage.com/sumerian-gods-list/Gula, cunoscută și sub numele de Ninkarrak, a fost zeița vindecării, precum și patronul medicilor. Era cunoscută sub mai multe nume, inclusiv Nintinuga, Meme, Ninkarrak, Ninisina , Și „doamna lui Isin”, care au fost inițial numele altor zeițe. ” * Că semnele H și I ar putea fi văzute ca fiind compuse din două semne T, nu am nicio prioritate pentru ideea Puterea cosmică a șamanului și simbolurile la Göbekli Tepe – Partea II De Özgür Etli OZGUR BARIS ETLI << Sunt Ozgur Baris Etli, m-am născut în EskiÅŸehir, Turcia. Am finalizat atât programul meu de licență, cât și programul de masterat în astronomie și științe spațiale la Universitatea Ege, Äzmir, Turcia. Teza mea de licență a fost despre exoplanete și teza de masterat despre căutarea bio-moleculelor în … Citește mai mult >> Din https://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/cosmic-power-shaman-and-symbols-g-bekli-tepe-part-ii-005194?fbclid=IwAR3VFECUBQyfaWWEbsgMCgaYCMwDHEwJ87PsWcyzfJABMtoLDe0qynAWGDY Puterea cosmica a samanului …… Simbolul „H” nu este doar un simbol monolitic în sine. Se compune din două părți, pe care le putem defini ca Tau … Ray Urbaniak interpretează simbolul „H” pentru a însemna forme duble T. Două forme de T unite formează un T. dublu. El mai spune că Tau reprezintă jumătate din lumea spirituală. Deci, ne putem imagina că simbolul „H” constă din două simboluri Tau. În opinia mea, ambele simboluri laterale de lângă simbolul „H” reprezintă soarele care răsare și apune. … Utilizarea pe scară largă printre popoarele americane indigene a formei Tau inversate și verticale ca embleme ale celor de sus și de jos este dovedită din abundență și a apărut, fără îndoială, la fel de natural ca și caracterele chinezești „Shang: Deasupra”, folosite ca simbol pentru cer, și „Lea: dedesubt sau sub”, folosit ca simbol pentru pământ. Conexiunea dintre Cer și Pământ reprezintă creația inocenței și acest lucru este reflectat de linia centrală. …. Așadar, pot sugera că misteriosul simbol „H” este despre o legătură „Cer (Cer) – Pământ: deci viața ar putea exista”. În credința șamanică, Pământul își ia forța vieții din cer prin cordonul ombilical. Din acest motiv, Göbekli Tepe ar trebui văzut ca un site important. (Interesant este că în turcă „Göbek” înseamnă „Buricul”). …. Se crede că forța vieții este întotdeauna acolo, dar nu întotdeauna vizibilă. Se crede că este vizibil în anumite zile ale anului. Aceste zile sunt echinocțiul și zilele solstițiului. Pe de altă parte, simbolul „H” sau „Me” înclinat poate fi legat de conexiunile Est-Vest, Femeie-Om sau Zeiță-Dumnezeu. …. În acest caz, șamanul poate fi servit și ca o punte ritualică între pământ și cer. >>

Contribuția mea la dezvoltarea științei, pentru care nu am găsit ideea altcuiva, a fost că am afirmat ca FORMA T A FOST LA ORIGINEA SEMNULUI SUMERIAN PROTO-CUNEIFORM ULTERIOR : ME=„PUTERI DIVINE” Deci, două semne T combinate dând formă lui H și I, care este puterea divină multiplicată și semnifică legatura intre sus si jos, PUTEREA TOTALĂ, ȘAMANICĂ = PUTEREA COSMICĂ

…… Pământul a fost imaginat plat in acele timpuri, iar cerul ca un acoperiris plat, nu curbat. Cerul și Pământul au fost unite printr-o legatura in mijlocul semnelelor H și I, ca un mat de buric. Gobek / lb.turca = “buric”

Utah petroglyphs
https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/Utah-petroglyphs.jpg

Notă. 1. MeMe este Me reduplicat, iar dacă Me este putere divină, meme va fi pluralul, puteri divine. A existat o divinitate feminină sumeriană Bau, Baba, Ur-Bau sau Ur-Meme cunoscută și sub numele de Gula. Gula este în sumeriană “putere” (aproape de Gyula maghiară). De la https://www.worldhistory.org/Gula/ <<Gula (cunoscută și sub numele de Ninkarrak) este zeița babiloniană a vindecării și patronă a medicilor, a artelor vindecătoare și a practicilor medicale. Ea este atestată pentru prima dată în perioada Ur III ( 2047-1750 î.Hr.) unde este menționată ca o mare zeiță a sănătății și bunăstării …. Numele ei (Gula) înseamnă „Mare” ..>> „Deci vedeți acel semn H, compus din două T = eu = putere divină este meme care înseamnă Gula, puteri. 2. Ur-Meme a fost un fel de medic, om-medic(al) = șaman Din https://cz.stories-college-science.rest ›… Citește online Zeița vindecătoare Gula către o înțelegere … << Vindecarea – vindecarea sufletului sau corpului cuiva spre sănătate, șaman, om medicinal, … Gula / ninkarrak este o zeitate vindecătoare ..>> “Forma” T “și pilonii T a fost asociată și chiar mai mult, identică cu sacrul. Aproape același lucru a fost adevărat pentru simbolurile H și I, erau simboluri sacre.

Final conclusion.The H symbols on Gobekli Tepe’s pillars.

September 26, 2021

H symbol is a rare sign from petroglyphs along ages onward.

Rock Art Blog: ANOTHER BOGUS PALEOLITHIC STAR MAP – THE ACH VALLEY TUSK:
https://rockartblog.blogspot.com/2018/11/another-bogus-paleolithic-star-map-ach.html?m=1

It is coming to surface only from prehistory, and much frequently in later time, when was used in writing. Weird enough it is appearing frequently on T-pillars at Gobekli Tepe in two shapes, H and I. Wayne Herschel propose that icons to be for Orion constellation: http://thehiddenrecords.com/gobekli-tepe-taurus-bull

Dead heads: Turkish site reveals more evidence of neolithic 'skull cult' | Archaeology | The Guardian
https://i.guim.co.uk/img/media/e24aac235278b76f87b090d863ea31a2fad53bc2/0_1012_2477_1486/master/2477.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=9d3bef43d34a487da9ac3091da9062c5

If you try to find the origin or at least a source of inspiration for H sign on Earth and in the Sky, will be very hard to find one, especially in such deep past. Could not be a phosphene or instant-out of one’s mind. There were other proposals and explanations for H signs at Gobekli Tepe: – As beeing a pair, two united humans; – H composed of two T-signs(Ray Urbaniak). – This one above, in my view also mean two sumerian proto-cuneiform T=me signs, me-me (under+above=cosmos). – The “H”-shaped Luwian symbol is the logogram for PORTA (“gate”; Petra Goedegebuure, personal communication). ———– Besides, Sidharth thinks “H” sign on one of the centered pillars symbolizes Orion constellation. According to him, sun and moon signs remark the solar eclipse [4]. According to Schmidt, H-like sign characterizes the man and woman relationship [8]. https://ekstrembilgi.com/archaeology/the-secret-of-gobekli-tepe-cosmic-equinox-and-sacred-marriage/ ———– Not so many fellows know that the ancestor of latin/greek H letter were folowing signs: – linear elamite signs da,

 https://www.boloji.com/articles/10657/a-new-light-on-the-decipherment-of
 • – Old chinese sun/moon ideograms,
https://www.digmandarin.com/wp-content/uploads/2018/06/htw4.jpg
 • Linear A sign Pa3
http://2.bp.blogspot.com/_a_qIRGD3pJ0/S_qxpdDgI3I/AAAAAAAAAbA/QcXKTDMye5A/s1600/Linear-A-base.jpg
 • Luwian sign porta/door
https://m.scirp.org/papers/90367?fbclid=IwAR3NaxYxX7x8YwwExdwp_ybzTX11VdD7oXsqpkBjPOzhzjhp6LE_mGFCIPE#f10
 • And canaanite-phoenician-old hebrew cheth/heth.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Paleo_Hebrew_Letter_Het.svg

And all theese having in their turn (maybe? I hypothesise) at the origin the sumerian proto-cuneiform sign Ku.

https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns/KU~a.jpg

H, Heth and Ku all have the same blueprint/sketch, depending how one is uniting 6 points.

alphabet_chart_hhet_2.jpg

—— But what is much important is the fact that this is the sqetch of the shape of the Orion constellation.This “ladder”-like shape is linked in Egyptian lore with heaven/future life From https://en.m.wikipedia.org/wiki/Osiris “Through the hope of new life after death, Osiris began to be associated with the cycles observed in nature, in particular vegetation and the annual flooding of the Nile, through his links with the heliacal rising of Orion and Sirius at the start of the new year.” In old chinese writing is linked with shiny, light.(see the old shape of sun and moon ideograms). Not to pass unnoticed the ‘above’ and ‘under’ ideograms wich are half of a H sign! ——- No wonder that H/Ku shape appeared in PPNA culture of Gobekli Tepe in two instances: as H symbols on pillars and as Ku/Ladder/gate signs in so called port-holes.

https://www.dainst.blog › 2017/03/20 https://ro.pinterest.com/pin/353251164495504746/

———- No matter what was first: Biggest on sky, Orion constellation; sumerian Ur “light” (Uru-An-Na, light of heaven),or some ancient sign for door,gate/gateway ========

https://people.astro.umass.edu/~arny/constel/constel_tutmod.html

eugenrau: Related to Orion visibility extension, Kebaran and Natufian cultures extended mainly in southern Mesopotamia. From Gobekli Tepe and rebirth of Sirius http://www.andrewcollins.com

From https://ttlawson.com › in-plain-sight-…In Plain Sight: The identity of the Twin Pillars of Göbekli Tepe << I venture that, as with the “O” and the “C,” the “H” also represents a celestial figure, and furthermore that a likely candidate would be Orion — a highly visible and widely recognized constellation. Orion can be visualized as an “H.” A row of three bright stars, the readily identifiable “Orion’s belt,” would constitute the crosspiece, with the four most brilliant stars in the constellation serving in pairs as the uprights, forming, roughly in parallel, two imaginary straight lines.There have been a number of technical interpretations of celestial configurations having to do with Göbekli Tepe, many with respect to the positioning of the structures themselves in relation to heavenly events. These have support in the orientation of Stonehenge and other Stone Age monuments in respect to the solstices. My finding the “H” of the moon emblem to stand for Orion is of a different sort, but it does present a perplexity having to do with the time and place of the observer. As it happens, owing to the precession of the equinoxes, in 9000 BC Orion would have been visible in the southern sky at Göbekli Tepe only from the belt up. This, need not necessarily, however, stand in the way of the interpretation. The constellation would have been visible in full in southern Mesopotamia. And there had come into play in the late Upper Paleolithic and Neolithic high levels of intergroup communication and interchange over the whole of the region: “This was a highly connected world. There were multiple channels of communication along which a symbolic repertoire could have spread and been renewed” (Hodder and Meskell, 2011, p. 259). It is therefore by no means implausible that the constellation in full might have become a fixture in the human imagination throughout the region, even though Orion was visible in full in only part of it. Moreover, such a bright and distinctive figure in the night sky as Orion would invite interpretation. Consider that someone today, looking up at Orion, would not, without its being in some way explained, readily conjure up the image of a mighty hunter. That the constellation is seen as such, however, supplies a further ground for the idea of Orion here: Orion is portrayed in myth as a hunting companion of the Great other goddess Artemis — whose emblem was the crescent moon — and who was also goddess of the hunt. Another notably bright star, Sirius, is directly associated with Orion, appearing in a straight line from Orion’s distinctive belt. Called the “Dog Star,” it is linked in legend with Orion as one of his hunting dogs. All taken, these connections should warrant a provisional treatment of the “H” as a symbol for Orion, at least until a surer explanation might present itself. The crescent of the moon newly rising before dawn is oriented toward the eastern horizon from which it arises, as might be a bow bent to send an arrow back in that direction. By contrast, the bow of the crescent of the waxing moon seen before sunset points in the opposite direction, toward the western horizon into which it sinks. The two “C’s” framing the “H” figure on the belt of the moon pillar would accurately replicate, therefore, the positioning of an astral figure such as Orion — or another, the Milky Way, for instance — as standing between the opposed crescents as they might be pondered at break of day and at dusk by ancient scanners of the night sky.>>

https://i.pinimg.com/736x/d4/b9/23/d4b9239d7c18af59904739a4af595cfc.jpg

My contribution (eugenrau) to the science developement, for wich I not found somebody else idea, that T SHAPE WAS AT THE ORIGIN OF LATER SUMERIAN PROTO-CUNEIFORM SIGN ME: “DIVINE POWERS So, two T signs combined giving shape to H and I, wich is multiplied divine power and signifies the connection between up and down, TOTAL, SHAMANIC POWER = COSMIC POWER

THE PROTOTYPE OF SUMERIAN, OLD CHINESE, PHOENICIAN, LINEAR A AND ALL H-LIKE SIGNS (WICH MENT SHINE, LIGT) IS TO BE FOUND AT GOBEKLI TEPE 9,600 B.C. ! Related to the purpose and meaning of the sign, I suppose that: – was used in death, ancestor cult rituals (seelenloch=soul-hole;see temple portholes) and possible in astronomy/calendrics. – the exact meaning was possible already fergotten even then.At least was not a name for Orion. If guess a meaning of the sign, this could be: “shiny, light”…(heaven gate?) As Gobekli Tepe hunter-gatherers practiced sky burial, it is natural to expect they sought afterlife in the sky. Orion, the biggest visible constellation could have been the gateway, portal through they needed to pass. Documentation From https://symbolsage.com/sumerian-gods-list/ “Gula, also known as Ninkarrak, was the goddess of healing as well as the patroness of doctors. She was known by many names including Nintinuga, Meme, Ninkarrak, Ninisina, and ‘the lady of Isin’, which were originally the names of various other goddesses.” ********* I have no priority for the idea that H and I signs could be seen as composed of two T signs. From Cosmic Power of the Shaman and Symbols at Göbekli Tepe – Part II By Özgür Baris Etli << Cosmic Power of the Shaman … In my opinion, the leopard skin emblematizes the Cosmic Puissance or cosmic power of the shaman.  The H symbol One of the highly disputed symbols is the H-like symbol (and also “( H )” symbol) which is seen carved on  Enclosure D pillars. Some say this symbol emblematizes the Orion constellation. I think this is not true. Because, besides the “H “symbol, there is an “I-like” symbol, which can define as slanted “H”. Both of them are not related to Orion. To provide some intriguing and factual meanings based on cultural and archaeological datas: “H” symbol is not only a monolith symbol itself. It consists of two parts, which we can define as Tau…Ray Urbaniak interprets the “H” symbol to mean double T shapes. Two T shapes butted together form a double T. He also says that Tau represents half of which is in the spiritual world. So, we can imagine that the “H” symbol consists of two Tau symbols. In my opinion, both of the side symbols next to “H” symbol represent the rising and setting sun. …The widespread usage amongst indigenous American peoples of the inverted and upright Tau shape as emblems of the above and below is abundantly proven and doubtlessly arose as naturally as the Chinese characters “Shang: Above”, employed as a symbol for heaven, and “Lea: Below or Beneath”, employed as a symbol for earth. The connection between Heaven and Earth represents the creation of innocence and this is reflected by the central line. ….So, I can suggest that the mysterious “I” symbol is about a “Heaven (Sky) – Earth connection: so the life could exist. In shamanic belief, Earth takes its life force from the sky via the navel cord. Göbekli Tepe should be seen as an important site for this reason. (Interestingly, In Turkish “Göbek” means “The Navel”). ….Life force is believed to be always there, but not always visible. It is believed to be visible on specific days of year. These days are the equinox and solstice days. On the other hand, the “H” or slanted “I” symbol may be about East-West, Woman-Man or God-Goddess connections. ….In this case, the shaman may have also served as a ritual bridge between earth and sky. >>

…… the Earth was ment at 9,000 B.C. flat and the sky as a cover, so also flat not curved. Sky and Earth was united by middle stroke in H and I signs, like a navel cord. Gobek/turkish=”navel”

Utah petroglyphs
https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/Utah-petroglyphs.jpg

Note. 1. MeMe is Me reduplicated, and if me it is divine power, meme will be plural, divine powers.There was a sumerian female divinity Bau, Baba,Ur-Bau or Ur-Meme known also as Gula. From https://www.worldhistory.org/Gula/ “Gula (also known as Ninkarrak) is the Babylonian goddess of healing and patroness of doctors, healing arts, and medical practices. She is first attested to in the Ur III Period (2047-1750 BCE) where she is referenced as a great goddess of health and well-being. ….Her name (Gula) means ‘Great‘ ..” Note: 《Gyula (title), a Hungarian title of the 9th-10th century It means Leader 》 So you see that sign H, composed of two T=me= divine power(s) is meme wich means Gula, “great” (power). 2. Ur-Meme was kind of wich, medicine-man=shaman From https://cz.stories-college-science.rest › …Read online The Healing Goddess Gula Towards an Understanding … “Healing – healing of one’s soul or body in wellness; shaman, medicine man, … Gula/ninkarrak is a healing deity..” Shape “T” and accordingly T-pillars was associated, and even more, identified with divine life spirit and power. ========== H and I signs. Are more complex, double T’s. Both had complex meaning: – Ment Orion, wich was the icon/symbol of light, heaven (and possible gateway toward it) – Ment Divine/cosmic powers, life force wich connects Earth and Heaven.There is at the hand of samans. – Both signs could be also ideograms for living creature/life. =========

In previous posts, I gave hard evidences that T-shaped pillars are divine, sacred symbols. Pillars are temples, in fact houses wich inhabit Life Spirit. If T shape is sumerian proto-cuneiform sign Me and had a complex meaning: “divine powers – divine decree – (divine) beeing – rite – will to live”, for Gobekli Tepe’s people had also complex meaning, but mainly “Life Spirit

https://www.researchgate.net › 3305…Paradoxes of the Idea of Progress and Cultural … – ResearchGateС. 150-174 [Yemelianov V.V. On the Original Meaning of Sumerian ME (Images of … [Emelyanov V.V. An Answer to the Paper by I.A. 《me:”will to live“》https://en.m.wikipedia.org/wiki/Will_to_live

“Ray Urbaniak interprets the “H” symbol to mean double T shapes. … He also says that Tau represents half of which is in the spiritual world. ” (.. and I am adding, sure also the cass for I symbols). If I stressed (later, after Urbaniak) that H is composed of two T-s, I was the sole wich found that H’s and I’s signs were composed in the same time as of two T’s, also composed of two sumerian proto-cuneiform Me signs ! I advanced that H and I are symbols much complex as Me “divine powers= life spirit”, are symbols of life-giving Divine Cosmic Powers. If Özgür Baris Etli asserted : “..So, I can suggest that the mysterious “I” symbol is about a “Heaven (Sky) – Earth connection: so the life could exist. In shamanic belief, Earth takes its life force from the sky via the navel cord.Göbekli Tepe should be seen as an important site for this reason. ” ÷÷÷÷÷÷ I give hard evidence (not supposing) to Baris Etli and mine hipothesis that H/I are symbols of divine powers wich connect Sky and Earth ÷÷÷÷÷÷÷ So, H and I symbols are also 2xT =Me-Me; Meme (Ur-Meme) was Gula healing Goddess.So H and I possible were Her symbols, or divine powers of shamans symbols with divine/healing powers as her’s.Shamans connects divine powers of Sky and Earth and restoring (sound) Life.

Göbekli Tepe, the power of life, the will to live.

September 22, 2021

There were a number of ideas and proposals regarding the role and purpose of the Gobekli Tepe cult complex and the significance of the T-pillars. I also searched trying to understand the meaning of the T-shaped pillars, sinthesysed as follows: – the pillars have the shape of Tau-cross or capital letter T. – the sign T had in the Sumerian (proto-cuneiform) writing, a complex meaning, summarized in the word Me: “divine powers”. – Russian schollar V. Yemelianov showed that the etymology of the word Me leads to the end meaning of “will to livehttps://www.researchgate.net › 3305…Paradoxes of the Idea of Progress and Cultural … – ResearchGateС. 150-174 [Yemelianov V.V. On the Original Meaning of Sumerian ME (Images of … [Emelyanov V.V. An Answer to the Paper by I.A. 《me:”will to live“》https://en.m.wikipedia.org/wiki/Will_to_live – ​​My conclusion was that the T-shaped pillars, (and maybe even the small stone statuettes), mean “power, spirit, essence of life” . The stone pillars were the house where the spirit of life lived. Proof that there is a real chance that my hypothesis will be confirmed is found in the old religion of the Maori people in New Zealand. From https://maoridictionary.co.nz/word/3960?fbclid=IwAR3II_gTZJcv7N9pccLW_IsTi5oI2pfRAQEXMTlQIw6q-y2yE6RmwnDumDg << Mauri 1. (noun) principle of life, life force, vital essence, special nature, material symbol of a principle of life, source of emotions – the quality and essential vitality of a being or entity. It is also used for a physical object, individual, ecosystem or social group in which this essence is located. >> From a previous post of mine: Regarding the T-shaped pillars, “anthropomorphic” is perhaps a little too much for the name. Because the T-pillars did not represent a deity or a man. The people of Gobekli Tepe were animists. In general, temples are houses of the gods. The shape of the pillars is abstract, because it is a house, temple and not the divinity itself. At the same time it is temple and spirit, idol. A stone idol that is inhabited by a spirit, so largely “alive”. tartariatablets.com From https://books.google.ro › booksMythical Stone “It is not the stones per se that are worshipped in these cases, but the spirits inhabiting them.”

From Mauri, mana and nature as an ancestor – Sustainable … https: //sustainable.org.nz ›SBN News << Mana refers to an extraordinary power, essence, presence and charisma. It is an ever-present energy and applies to humans, the cosmos and the natural world. When this supernatural force is allowed to flow, all life is improved and invigorated. However, without the Mauri/ life force, the hand cannot flow into a person or object. Mauri is the energy of life that connects and animates all things in the physical world. Without Mauri or the essence of life, the hand cannot flow into a person or object. The actions we take can improve or diminish the Mauri in the same way that caring for our health improves and neglects our health, degrades it. >> From https://teara.govt.nz/en/speech/14063/mauri-stone << Te Ara Mauri stone – Te ngahere – forest lore – Te Ara Encyclopedia of New Zealand This Moorish stone was found on Moutohorā (Whale Island) in the Gulf of Plenty. Māori believed that the principle of life or the mauri of a forest, tree or waterway could be concentrated in a stone or other object of protection. >>

Mauri stone – Te ngahere – forest lore – Te Ara Encyclopedia of New Zealand
https://teara.govt.nz/files/large_images/p-14063-ar.jpg

From https://teara.govt.nz/en/photograph/11584/mauri-stone << This Moorish stone depicts Horoirangi, a female ancestor from the Rotorua area. It was believed that such stones kept the Mauri (life force) in the areas that provided food. Horoirangi was dug into a rock to preserve the fertility of her people’s lands. The stone was later removed from the rock so that it would not be stolen. >>

Mauri stone – Kaitiakitanga – guardianship and conservation – Te Ara Encyclopedia of New Zealand
https://teara.govt.nz/files/p-11584-ar.jpg

From https://www.alamy.com/a-stone-mauri-probably-placed-by-growing-sweet-potatoes-or-groups-image60274788.html << A stone Mauri, probably placed by cultivating sweet potatoes or groups of trees in the forest, to maintain the life force of the plants >>

A stone mauri, probably placed by growing sweet-potatoes, or groups of forest trees, to hold the life-force of the plants Stock Photo - Alamy
https://c8.alamy.com/comp/DE1N30/a-stone-mauri-probably-placed-by-growing-sweet-potatoes-or-groups-DE1N30.jpg

From Gobekli Tepe: http://thehiddenrecords.com/gobekli-tepe-taurus-bull

Wayne Herschel - Author - The Hidden Records - discovered 35 ancient star map cases around the world showing human origins from one of three sun stars near the Pleiades
http://thehiddenrecords.com/images/gobekli-tepe-orion-star-map.jpg

… see same position of the hands on belly.. From Quora Is Gobekli Tepe older than Jericho? – Quora

Is Gobekli Tepe older than Jericho? - Quora
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-edf44670971a2d6645364fd66ffaabaa-mzj

From Ancient OriginsGöbekli Tepe Shamans and their Cosmic Symbols – Part I | Ancient Origins

Göbekli Tepe Shamans and their Cosmic Symbols – Part I | Ancient Origins
https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Gobekli-Tepe-Shamans.jpg
Mauri (Stone Talisman)
https://view.taurangaheritagecollection.co.nz/objects/15690/mauri-stone-talisman
Mauri Stones – Lux Deluxe
https://cocalux.files.wordpress.com/2014/06/bes01maor305ah280.jpg

At Gobekli Tepe :

First Pictorial Representation of Gobekli Tepe Found | Ancient Origins | Ancient aliens, Ancient civilizations, Ancient humans
https://i.pinimg.com/originals/28/8e/78/288e78d6a8b80c437b204660c36be338.jpg http://www.andrewcollins.com/pics/7.%20stone%20ring%20GT.jpg

From Gobekli Tepe Pillar 43 – Vulture Stone

Facebook
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_9yVXdNz4w_La1XD21UeLAeMZ7u6qG8U34XYzGxzPkeb8W1eJLz_Yc_Ebt2ByVf9Xht0&usqp=CAU

From https://tepetelegrams.wordpress.com/2016/05/05/losing-your-head-at-gobekli-tepe/

Losing your head at Göbekli Tepe | The Tepe Telegrams
https://tepetelegrams.files.wordpress.com/2016/05/figure-8.jpg?w=1040

Göbekli Tepe, puterea vietii, vointa de a trai.

September 21, 2021

Au existat o serie de idei si propuneri privind rolul si scopul complexului cultic de la Gobekli Tepe si a semnificatiei pilonilor T. Am cercetat si eu incercand sa deslusesc semnificatia stalpilor in forma de T. Am facut o serie de observatii si cercetari rezumate in pasii dupa cum urmeaza: – pilonii au forma crucii Tau sau literei T . – semnul T a avut in scrierea sumeriana, o semnificatie complexa, rezumata la Me: “puterile divine“. Din https://cdli.ucla.edu › tools › archsigns proto-cuneiform signs

– Cercetatorul rus V.Yemelianov a aratat ca etimologia cuvantului Me conduce la intelesul “vointa de a trai” Din https://www.researchgate.net › 3305…Paradoxes of the Idea of Progress and Cultural … – ResearchGateС. 150-174 [Yemelianov V.V. On the Original Meaning of Sumerian ME (Images of … [Emelyanov V.V. An Answer to the Paper by I.A. 《me:”will to live“》https://en.m.wikipedia.org/wiki/Will_to_live – Concluzia mea a fost ca pilonii in forma de T , dar poate si micile statuete de piatra, semnifica “puterea, spiritul, esenta vietii“. Pilonii de piatra au fost casa in care salasluia spiritul vietii. Dovada ca sunt sanse reale ca ipoteza mea sa se confirme se gaseste in vechea religie a poporului maori din Noua Zeelanda. Din https://maoridictionary.co.nz/word/3960?fbclid=IwAR3II_gTZJcv7N9pccLW_IsTi5oI2pfRAQEXMTlQIw6q-y2yE6RmwnDumDg << mauri 1.  (substantiv) principiu de viață, forță de viață, esență vitală, natură specială, simbol material al unui principiu de viață, sursă de emoții – calitatea și vitalitatea esențială a unei ființe sau entități. De asemenea, este utilizat pentru un obiect fizic, individual, ecosistem sau grup social în care se află această esență.>> Dintr-o postare de-a mea anterioara: În ceea ce privește stâlpii în formă de T, „antropomorf” este poate puțin prea mult pentru denumire. Deoarece stâlpii în T nu reprezentau o divinitate sau un om. Oamenii Gobekli Tepe-ului erau animiști. in general, templele sunt case ale zeilor. Forma pilonilor este abstractă, deoarece este un templu și nu divinitatea în sine. În același timp templu și spirit, idol. Un idol de piatră care este locuit de un spirit, deci în mare măsură viu . tartariatablets.com Din https://books.google.ro › booksMythical Stone “Nu pietrele per se sunt venerate in aceste cazuri, ci spiritele pe care le salasluiesc. “

Din Mauri, mana and nature as an ancestor – Sustainable …https://sustainable.org.nz › SBN News <<Mana se referă la o putere, esență, prezență și carismă extraordinare. Este o energie mereu prezentă și se aplică oamenilor, cosmosului și lumii naturale. Când această forță supranaturală este lăsată să curgă, toată viața este îmbunătățită și revigorată. Cu toate acestea, fără mauri / forța vieții, mana nu poate curge într-o persoană sau obiect. Mauri este energia vieții care leagă și animă toate lucrurile din lumea fizică. Fără mauri sau esența vieții, mana nu poate curge într-o persoană sau obiect. Acțiunile pe care le întreprindem pot îmbunătăți sau diminua mauri în același mod în care grija pentru sănătatea noastră o îmbunătățește și ne neglijează sănătatea, o degradează.>>

Din https://teara.govt.nz/en/speech/14063/mauri-stone << Te AraMauri stone – Te ngahere – forest lore – Te Ara Encyclopedia of New Zealand Această piatră mauri a fost găsită pe Moutohorā (Insula Balenelor) în Golful Plenty. Māori credeau că principiul vieții sau mauriul unei păduri, copaci sau căi navigabile ar putea fi concentrat într-o piatră sau alt obiect de protecție.>>

Mauri stone – Te ngahere – forest lore – Te Ara Encyclopedia of New Zealand
https://teara.govt.nz/files/large_images/p-14063-ar.jpg

———-

Din https://teara.govt.nz/en/photograph/11584/mauri-stone << Această piatră de mauri îl înfățișează pe Horoirangi, un strămoș feminin din zona Rotorua. Se credea că astfel de pietre mențin mauri (forța vieții) în zonele care furnizau hrană. Horoirangi a fost săpată într-o stâncă pentru a păstra fertilitatea ținuturilor poporului ei. Mai târziu piatra a fost scoasă de pe stâncă, astfel încât să nu fie furată. >>

Mauri stone – Kaitiakitanga – guardianship and conservation – Te Ara Encyclopedia of New Zealand
https://teara.govt.nz/files/p-11584-ar.jpg

Din https://www.alamy.com/a-stone-mauri-probably-placed-by-growing-sweet-potatoes-or-groups-image60274788.html << Un mauri de piatră, probabil plasat prin cultivarea de cartofi dulci sau grupuri de copaci din pădure, pentru a menține forța vieții plantelor>>

A stone mauri, probably placed by growing sweet-potatoes, or groups of forest trees, to hold the life-force of the plants Stock Photo - Alamy
https://c8.alamy.com/comp/DE1N30/a-stone-mauri-probably-placed-by-growing-sweet-potatoes-or-groups-DE1N30.jpg

—————– De la Gobekli Tepe: Din http://thehiddenrecords.com/gobekli-tepe-taurus-bull

See the same hands position on belly as on mauri stone. Din Quora Is Gobekli Tepe older than Jericho? – Quora

Wayne Herschel - Author - The Hidden Records - discovered 35 ancient star map cases around the world showing human origins from one of three sun stars near the Pleiades
Is Gobekli Tepe older than Jericho? - Quora
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-edf44670971a2d6645364fd66ffaabaa-mzj

Din Ancient OriginsGöbekli Tepe Shamans and their Cosmic Symbols – Part I | Ancient Origins

Göbekli Tepe Shamans and their Cosmic Symbols – Part I | Ancient Origins
https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Gobekli-Tepe-Shamans.jpg

Mauri (Stone Talisman)
https://view.taurangaheritagecollection.co.nz/objects/15690/mauri-stone-talisman
Mauri Stones – Lux Deluxe
https://cocalux.files.wordpress.com/2014/06/bes01maor305ah280.jpg

—— Gobekli Tepe:

First Pictorial Representation of Gobekli Tepe Found | Ancient Origins | Ancient aliens, Ancient civilizations, Ancient humans
https://i.pinimg.com/originals/28/8e/78/288e78d6a8b80c437b204660c36be338.jpg http://www.andrewcollins.com/pics/7.%20stone%20ring%20GT.jpg

Din Gobekli Tepe Pillar 43 – Vulture Stone

Facebook
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_9yVXdNz4w_La1XD21UeLAeMZ7u6qG8U34XYzGxzPkeb8W1eJLz_Yc_Ebt2ByVf9Xht0&usqp=CAU

Din https://tepetelegrams.wordpress.com/2016/05/05/losing-your-head-at-gobekli-tepe/

Losing your head at Göbekli Tepe | The Tepe Telegrams
https://tepetelegrams.files.wordpress.com/2016/05/figure-8.jpg?w=1040

A Sanctuary … or so fair a House ?

August 31, 2021

Although this English translation of the theme it seems lame : Göbekli Tepe’s buildings has “so fair a house”. And if the translation were from Chinese,it would have sounded better. As far as I know there was no moment or person directly interested in what they are exactly the enclosures of Gobekli Tepe: temples or constructions for living. The moment when subject raised high and got hot, was when begun discussions and nobody knew what were so called “handbags” on Vulture Stone Vulture Stone, Göbekli Tepe (Illustration) – World History Encyclopedia

I am giving much credit to the opinions of regreted Professor Klaus Schmidt, and at least as much to the researcher Jens Notroff. The latter has a broad vision, a great mobility of thought and a capacity for scientific analysis. In opposition to their views, I believe that if the views of Canadian researcher E.B. Banning despite he have some valuable opinions , his conclusions have no support. ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Klaus Schmidt

:

From https://www.archaeology.org › issues Last Stand of the Hunter-Gatherers? – Archaeology Magazine “a team led by German Archaeological Institute (DAI) archaeologist Klaus Schmidt reached a stunning conclusion: The buildings and their multiton pillars, along with smaller, rectangular structures higher on the slope of the hill, were monumental communal buildings erected by people at a time before they had established permanent settlements, engaged in agriculture, or bred domesticated animals. Schmidt did not believe that anyone had ever lived at the site.

E B Banning:

His paper: So Fair a House: Göbekli Tepe and the Identification of …https://www.journals.uchicago.edu › doi › pdfplusby EB Banning 

From https://www.dainst.blog › 2017/01/24 A Sanctuary … or so fair a House? – Tepe Telegrams “Just recently a colleague challenged the existence of pure domestic or ritual structures for the Neolithic, arguing that archaeologists tend to impose modern western distinctions of sacred vs. profane on prehistory, while anthropology in most cases shows these two spheres to be inseparably interwoven (Banning 2011, 624-627). In his eyes, Göbekli Tepe rather was a settlement with buildings rich in symbolism, but nevertheless domestic in nature.” Fig 4 – uploaded by Edward Bruce Banning https://www.researchgate.net/figure/Conjectural-reconstruction-of-the-roof-framing-of-structure-B-at-Goebekli-Tepe-with-a_fig2_259561913

Jens Notroff https://jensnotroff.com/curriculum-vitae/

:From https://www.dainst.blog › 2017/01/24 A Sanctuary … or so fair a House? – Tepe Telegrams “From its discovery onwards, the interpretation of Göbekli Tepe’s suprising architecture has centered around the terms ‘special purpose buildings’ (Sondergebäude), ‘sanctuaries’, or even ‘temples’. Naturally, this line of interpretation has been called into question. As already discussed here, it is indeed quite challenging to use a rather strictly defined historical terminology and complex spiritual concepts to describe the material remains of prehistoric phenomena. Even more while cult, ritual and ultimately religion are concepts often cited but rarely clearly defined by archaeologists. …Banning’s arguments that in-house inhumations, caches and wall paintings are demonstrating that ‘the sacred’ clearly is leaking into everyday live in the Near Eastern Neolithic (Banning 2011, 627-629) and that therefore a clear distinction is impossible to define, is valid, too, of course.In fact the idea of manifestations of the sacred in houses or parts of houses is neither new, nor surprising as already M. Eliade pointed out in his seminal work on the entanglement of the sacred and profane.z…So, even though we cannot know if these buildings actually were really meant to house gods or deities, the peculiar role of these larger-than-life anthropomorphic images forming the centre and main element of the enclosures at Göbekli Tepe remain conspiciously disctinctive to the life-sized sculpture heads which were apparently carefully deposited in the backfill. … Summing up, from our point of view there seems to be ample evidence to interpret Göbekli Tepe as a peculiar place formed of special purpose structures related to cult and ritual with distinct and fixed life-cycles of building, use, deconstruction and burial. All of these stages seem to be marked by specific ritual acts, of which the last, i.e. those related to burial and deposition of symbolic objects are naturally best visible in the archaeological record. …If ‘temple’ is understood as a technical term for specialized cult architecture, one could indeed consider this label for Göbekli Tepe. If the term is defined in our western perception as a place where a god is present, maybe ‘sanctuary’’ would be a more neutral description; alternatively the auxiliary construction of ‘special purpose buildings’ (Sondergebäude) may be used to escape any trap of culturally bound denominations.BUT IN ANY CASE ONE THING IzS SURE: THE IDEA THAT GOBEKLI TEPE’s BUILDINGS ARE “SO FAIR A HOUSE” SEEMS NOT THE MOST CONVINCING INTERPRETATION OF THE AVAILABLE EVIDENCE SO FAR.

eugenrau:

 • it is an impiety (and only to think, not to mention to write) that the T-pillars with deep meaning and bearing signs with symbolic, sacred meaning could have been pillars that support a roof!
 • – the sockets of the pillars in the bedrock are designed only to support, sustain (even so, precarious) the pillars in vertical position.
 • the T-pillars represent a sacred symbol perpetuated, not forgotten and repeated AT LEAST 2000 years (9,600-7,600)
 • pillars can break easily due to the rock with poor consistency and small thickness.(Blade-like) https://content.thriveglobal.com/wp-content/uploads/2020/06/mikeyperes2.jpg
 • if they had the support in mind, there is evidence on the site that in the are there were trees and it was 100x easier to make wooden poles.
 • totem poles are never used to support something they are singular, solitary.
 • – even in low intensity winds, the forces transmitted to the pillars would have tensed and cracked very easily. Cannot support stress, (cannot be in slightest measure bended !)
A Sanctuary … or so fair a House? – Tepe Telegrams

http://www.dainst.blog
A Sanctuary … or so fair a House? – Tepe Telegrams
 • -The “bag” symbols have those “bows”/ “handles” offset (forced asymmetrically) only to make room for those symbols.
 • Mr. Banning, in addition to some otherwise common sense and correct statements, even some valuable ones, pushed forward an enormity that by no means finds its place.

Clădirile din Göbekli Tepe sunt „atât de convenabil, o casa”

August 30, 2021

Desi pare schioapa, aceasta e traducerea din engleza a temei:Göbekli Tepe’s buildings are “so fair a house”.Si daca traducerea ar fi fost din chineza, tot ar fi sunat mai bine.Din cate stiu nu a existat un moment sau persoana direct interesata ce sunt exact incintele de la Gobekli Tepe, temple sau constructii pentru locuit. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3-RhylpeHhARqfR27uL73lFhHW7F5ru8y6A&usqp=CAU Din amintirile mele,o discutie aplicata pe acest subiect a inceput cu ocazia disputei a ceea ce reprezinta gentutele de pe "pilonul vulturului"(vulture stone).Imaginea, din 
World History Encyclopedia
Vulture Stone, Göbekli Tepe (Illustration) - World History Encyclopedia             Eu acord un foarte mare credit opiniilor regretatului profesor Klaus Schmidt, si cel putin tot atata cercetatorului Jens Notroff.Acesta din urma are o viziune larga,o mare mobilitate de gandire si o capacitate de analiza stiintifica pe masura.In opozitie cu opiniile acestora, consider ca nu au sustinere si nici valoare opiniile cercetatorului canadian E.B. Banning ...
Although it seems lame, this is the English translation of the theme: Göbekli Tepe's buildings has "so fair a house". And if the translation were from Chinese,it would have sounded better. As far as I know there was no moment or person directly interested in what they are exactly the enclosures of Gobekli Tepe: temples or constructions for living.                   I am giving much credit to the opinions of regreted Klaus Schmidt, and at least as much to the researcher Jens Notroff. The latter has a broad vision, a great mobility of thought and a capacity for scientific analysis.  In opposition to their views, I believe that if the views of Canadian researcher E.B. Banning have some value his conclusions have no support. 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷              
Klaus Schmidt :
Din https://www.archaeology.org › issues
Last Stand of the Hunter-Gatherers? - Archaeology Magazine
"a team led by German Archaeological Institute (DAI) archaeologist Klaus Schmidt reached a stunning conclusion: The buildings and their multiton pillars, along with smaller, rectangular structures higher on the slope of the hill, were monumental communal buildings erected by people at a time before they had established permanent settlements, engaged in agriculture, or bred domesticated animals. Schmidt did not believe that anyone had ever lived at the site."                   O echipa condusă de arheologul Institutului German de Arheologie (DAI) Klaus Schmidt a ajuns la o concluzie uimitoare: clădirile și stâlpii lor multitonali, împreună cu structuri mai mici, dreptunghiulare, mai sus pe versantul dealului, erau clădiri monumentale comunale ridicate de oameni la un moment dat înainte au stabilit așezări permanente, s-au angajat în agricultură sau au crescut animale domestice. Schmidt nu credea că cineva ar fi trăit vreodată in sit. "

E B Banning: 
Din https://www.dainst.blog › 2017/01/24
A Sanctuary … or so fair a House? – Tepe Telegrams                
"Recent, un coleg a contestat existența unor structuri rurale sau domestice pure pentru neolitic, susținând că arheologii tind să impună distincții occidentale moderne de sacru față de profan în preistorie, în timp ce antropologia arată în cele mai multe cazuri că aceste două sfere sunt inseparabil întrețesute (Banning 2011 , 624-627). În ochii lui, Göbekli Tepe era mai degrabă o așezare cu clădiri bogate în simbolism, dar totuși de natură domestică. Fig 4 - uploaded by Edward Bruce Banning https://www.researchgate.net/figure/Conjectural-reconstruction-of-the-roof-framing-of-structure-B-at-Goebekli-Tepe-with-a_fig2_259561913 

Jens Notroff https://jensnotroff.com/curriculum-vitae/ :                      Din https://www.dainst.blog › 2017/01/24
A Sanctuary … or so fair a House? – Tepe Telegrams                

"De la descoperirea sa incoace, interpretarea surprinzatoarei arhitecturi a lui Göbekli Tepe s-a centrat în jurul termenilor „clădiri cu destinație specială” (Sondergebäude), „sanctuare” sau chiar „temple”. În mod firesc, această linie de interpretare a fost pusă sub semnul întrebării. După cum s-a discutat deja aici, este într-adevăr destul de dificil să folosești o terminologie istorică destul de strict definită și concepte spirituale complexe pentru a descrie rămășițele materiale ale fenomenelor preistorice. Chiar mai mult, în timp ce cultul, ritualul și în cele din urmă religia sunt concepte adesea citate, dar rareori clar definite de arheologi.Argumentele lui Banning conform cărora inhumările interne, cache-urile și picturile murale demonstrează că „sacrul” se scurge în mod clar în viața de zi cu zi în neoliticul din Orientul Apropiat (Banning 2011, 627-629) și că, prin urmare, o distincție clară este imposibil de definit, este valabil, de asemenea, desigur. De fapt, ideea manifestărilor sacrului în case sau părți ale caselor nu este nici nouă, nici surprinzătoare, așa cum a subliniat deja M. Eliade în lucrarea sa fundamentală despre încurcarea sacrului și profanului. .. Deci, chiar dacă nu putem ști dacă aceste clădiri au fost de fapt menite să găzduiască zei sau zeități, rolul specific al acestor imagini antropomorfe mai mari decât in realitate care formează centrul și elementul principal al incintelor de la Göbekli Tepe rămân în mod conștient disctincte fata de capetele de sculptate în mărime naturală care aparent au fost depuse cu grijă în implutura. ...         Din punctul nostru de vedere, rezumam ca par să existe suficiente dovezi care să interpreteze Göbekli Tepe ca un loc aparte format din structuri cu scop special legate de cult și ritual, cu cicluri de viață distincte și fixe de construire, utilizare, de construcție și înmormântare. ...                               Toate aceste etape par a fi marcate de acte rituale specifice, dintre care ultimele, adică cele legate de înmormântare și depunere a obiectelor simbolice sunt în mod natural vizibile cel mai bine în evidența arheologică. ...             Dacă „templul” este înțeles ca un termen tehnic pentru arhitectura cultului specializat, s-ar putea lua într-adevăr această etichetă pentru Göbekli Tepe. Dacă termenul este definit în percepția noastră occidentală ca un loc în care este prezent un zeu, poate „sanctuar” ar fi o descriere mai neutră; în mod alternativ, construcția auxiliară a „clădirilor cu destinație specială” (Sondergebäude) poate fi utilizată pentru a scăpa de orice capcană a confesiunilor legate cultural.
 DAR, ÎN ORICE CAZ, UN SINGUR LUCRU ESTE SIGUR: IDEEA CĂ CLĂDIRILE GOBEKLI TEPE SUNT „O CASĂ ATAT DE POTRIVITA” SE SE PARE CA NU ESTE CEA MAI CONVINGATOARE INTERPRETARE A EVIDENȚEI DISPONIBILE PÂNĂ
ACUM." 
Imaginea, https://pbs.twimg.com/media/DhWe8qGW0AAvoE4.jpg 

eugenrau:                  
- este o impietate (si numai sa-i treaca cuiva prin cap,nemaivorbind sa exprime) ca pilonii T cu adanca semnificatie si purtand semne cu incarcatura simbolica ar fi putut fi stalpi care sustin un acoperis !    - locasele-postament ale pilonilor in roca de baza sunt gandite doar pentru sustinerea (si asa precara) a pilonilor in pozitie verticala.
- pilonii reprezinta un simbol sacru perpetuat si reiterat CEL PUTIN 2000 de ani (9.600-7.600)
-pilonii se pot rupe usor datorita rocii cu slaba consistenta si a grosimii mici.https://content.thriveglobal.com/wp-content/uploads/2020/06/mikeyperes2.jpg 
- daca aveau in cap sustinerea, exista dovezi in sit ca existau pomi si era de 100x mai facila executia unor stalpi din lemn.
- stalpii totemici nu se folosesc niciodata pentru a sprijini ceva sunt singulari, solitari.                  - chiar la vanturi de mica intensitate fortele transmise pilonilor i-ar fi tensionat si crapat foarte usor, pentru ca nu suporta indoire.      
-Simbolurile "gentute" au acel arce, "manere" deplasate (fortat asimetrice) pentru a face loc acelor simboluri.
- Mr. Banning, pe langa niste afirmatii de bun simt si corecte, chiar unele de valoare, a impins in fata o enormitate care nicidecum nu-si gaseste locul.

9600 M.Ö. uygun tanrılar yoktu!

August 27, 2021

Bilim adamları, Göbeli Tepe’nin T sütunlarının tanrıları temsil edip etmediğini kesin olarak bilmiyorlar. Birçoğu (özellikle kazma alanının dışında), sütunlar nedeniyle insansı özellikler tanrılara yönelir. Benim naçizane görüşüme göre, Göbekli Tepe’de tam da insanlığın inancını ruhlardan tanrılara tapmaya dönüştürdüğü ana tanık oluyoruz. Şuradan değiştiriliyor:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png
Itibaren, https://mobile.twitter.com/jens2go/status/1104064601988255745/photo/1

(bilinmeyen yaşta), belki biraz sonra? :

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png
Itibaren, https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/2019/03/20/a-rather-odd-figure-the-so-called-kilisik-sculpture-from-adiyaman-turkey/

Tanrı? Ruh ? Ya da antropomorfik ruhlar var olabilir mi? Evet!: Wikipedia:” Antropomorfizm, insan özelliklerinin, duygularının veya niyetlerinin insan olmayan varlıklara atfedilmesidir. … Yaklaşık 40.000 yıl önce, Yukarı Paleolitik’te insan davranışsal modernitesinin başlangıcından itibaren, zoomorfik (hayvan- Antropomorfizmin bilinen en eski kanıtlarını temsil edebilecek sanat eserleri ortaya çıkar.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-8.png
“Bilinen en eskilerden biri fildişi heykelidir, Almanya’daki Löwenmensch heykelciği, yaklaşık 32.000 yaşında olduğu belirlenen bir dişi aslan veya aslan başlı insan şeklinde bir heykelciktir.” ”

eugenrau: Animizmde ruhları olan veya ruhları olan birçok insan dışı varlık da vardır!

Itibaren, https://journals.sagepub.com › pdf – SAGE Journals’ <<(i) Uzak ve muğlak olarak tasarlanmış bölgelerde yaşadığı ve müdahale edilmesi çok güçlü olduğu düşünülen antropomorfik ruhlar vardır.>>

Itibaren, https://publishing.cdlib.org › viewStelae: The Emergence of Human Figuration – UC Press E-Books … <<Bu ilk figüratif temsillerin, gerçek bireylerden ziyade antropomorfik ruhları tasvir etmesi sadece tesadüf değildir. Bu yarı dünyada ahiret ile ahiret -yani beşeri ile ilahi olan arasında- süzülenler, ortaya çıkan bir dindarlığın ilk tezahürleridir. …. Sürekli büyüyen bu “öz-bilinç” içinde, kasten ilk mecazi, antropomorfik temsillerimizi oymaya başlardık. Bununla birlikte, en başta, tasvir ettiğimiz kendimiz değil, daha önce de belirtildiği gibi, o muhafızları, insani ve ilahi arasında yarı yolda duran figürleri.>>

Itibaren, https://mythology.stackexchange.com › &#8230; Are there any hunter gatherer gods? – Mythology Stack Exchange <<Avcı toplayıcı tanrılar var mı? – Mitoloji Yığın Takas << Avcı toplayıcılar döneminden tanrıları sorduğunuz gibi. Bugünkü gibi aktif yüksek tanrılar veya tanrılar yoktu. Örneğin Hinduizm perspektifinden Shiva-Vishnu-Devi veya ahlaki olarak cezalandıran Yunan tanrısı Zeus, Poseidon, Apollo vb. Bunun yerine Animizm’i izliyorlardı. Ruhlara veya ruhlara inanan bir yaşam tarzı. Bu ruhlar veya ruhlar sadece insanlarda değil, aynı zamanda hayvanlarda, bitkilerde, kayalarda, dağlar, nehirler gibi coğrafi özelliklerde ve rüzgar, ateş, buz, yağmur vb. gibi doğal çevrenin diğer varlıklarında bulunur. Onlara göre tüm bu unsurlar tutuyordu. güç. Başka bir deyişle, “doğal” dinleri takip ediyorlardı ” Bu doğal unsurlar, bugün bizim tanrı dediğimiz şekliyle onların tanrılarıydı. Genellikle bu güçler ya da Avcı-Toplayıcıların tanrıları çok sınırlı güçlere sahipti, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve çok fazla ilgili değillerdi. insan ilişkileri ve ahlak hakkında. >>

Itibaren, https://www.encyclopedia.com › me&#8230; Mesopotamian Religions: History of Study | Encyclopedia.com “Antik Mezopotamya dinlerinin kapsamlı bir sunumuna yönelik ilk girişim, François Lenormant’ın La magie chez les Chaldéens et les Origines accadiennes (1874) adlı eseridir. Lenormant, büyücüler tarafından kontrol edilen ruhlara olan inancın erken Sümer (daha sonra Akad olarak adlandırılır) animistik bir aşamasını öne sürdü. Sümerlerin bir tıp adamları topluluğu tarafından kontrol edilen ruhlara olan inançları Sayce tarafından “organize animizm” olarak adlandırıldı. yaşamın tezahürü hareketti” (s. 327). İyi olarak kabul edilen bu büyük kozmik unsurlardaki ruhlar, yavaş yavaş tanrılara dönüştüler. Bir nesnenin veya bir doğa gücünün sahip olduğu hareket gücünün seviyesi, onun doğaüstücülüğü (yani, içinde bir ruhun varlığı). “

Itibaren, https://www.giffordlectures.org’dan › lec… Ders 3: Babil Tanrıları – Eski Mısır Dinleri … “…En-lil’in Sümerce başlığı, “hayaletlerin efendisi- Dünya.” Ama bu yalnızca bir unvandı; “hayaletlerin efendisi”, aralarında baş olmasına rağmen, kendisi de bir hayaletti. Gerçek dikkatle akılda tutulmalıdır. Henüz kelimenin tam anlamıyla bir tanrı yoktu. Korkulan ve yatıştırılan güçler, ölü adamların hayaletleri gibi yalnızca hayaletlerdi ve ikincisi gibi, mezarın ve yeraltı dünyasının sakinleriydiler. Geri çekildiklerinden ancak geceleri çıktılar ve yoldan geçenleri korkuttular. İlkel insan karanlıktan en az çocuk kadar korkar; işte o zaman kötülüğün güçleri etkinleşir ve ruhsal ya da doğaüstü düşmanlar her köşede onu yaralamaya ya da yok etmeye hazır pusuya yatmış olur.Gecenin hayaletleri buna göre nesnelerdir. her türlü hastalık ve deliliğin türediği zararlı varlıklardır.Fakat bu hayaletler bile, uymak zorunda oldukları sihirli kelimeleri veya mistik ayinleri bilenler tarafından kontrol edilebilir.Hayalet ile kurbanı arasında büyücü veya tıp adamı araya girebilir, ve büyüleri aracılığıyla ruhu, acı çekenin bedeninden çıkmaya veya bir düşmanın bedenine girmeye zorlar. Bu nedenle, hayaletin yanında, ruhlar dünyasının hem efendisi hem de hizmetçisi olan büyücü durur.”

eugenrau: büyücü, ruhlar dünyasının efendisi ve bakanı ŞAMAN’dır!

Itibaren, http://sss.trnava.sk adresinden › yüklemeler › gobe…gobekli tepe 2021 – SSS Trnava “Bir tanrıya gerek yok, ruhları vardı. Göbekli Tepe, Paskalya Adası ve Diğer Antik Yerler Arasında Açıklanamayan Benzerlikler.”

https://knotmagick101.wordpress.com › …Rezultate de pe webGobekli Tepe – my uninformed ramblings | Knot Magick <<Göbekli Tepe ilk olarak 1963 yılındaki bir araştırmayla fark edilmiş olsa da … neredeyse evrensel olarak sütunların daha yüksek manevi varlıkları temsil ettiğini öne sürdü. Yerli dinlerin ikinci unsuru ruhlara olan inançtır (çoğul olarak). Dünya ruhlarla doludur – hem ölü insanların ruhları hem de her zaman bedensiz olarak var olan “doğal” ruhlar. E.B olarak Idowu, geleneksel Afrika dini hakkında şöyle yazar: ‘Yeryüzünde kendine ait bir ruhu olmayan veya bir ruhun barınamayacağı hiçbir alan, hiçbir nesne veya yaratık yoktur’ (1975, s.174). Büyük Ruh’un kendisi gibi, bireysel ruhlar da tanrılar gibi kişilikleri olan antropomorfik varlıklar değildir. Onlar hiç bir varlık değiller. Idowu’nun yazdığı gibi, “bunlar çoğu zaman gölgeler veya buharlar gibi neredeyse soyut olan güçler olarak düşünülmez” (s. 173-4). Ve ruhlar, tanrıların olmadığı bir şekilde dünyaya karışırlar. Tanrılardan farklı olarak, ondan asla ayrı değiller, sürekli onun içinde hareket ediyorlar ya da kayaları, ağaçları ve nehirleri içinde yaşıyorlar.>>

Itibaren, Wikipedia/Divinity “Bir nitelik olarak Tanrısallığın iki farklı kullanımı vardır:

1.İlahi kuvvet veya güç – evrensel olan veya insan kapasitelerini aşan güçler veya kuvvetler

 1. Ölümlülere uygulanan İlahiyat ” Yani tanrısallık antropomorfik olabilir. İlahiyat=ilahi güç olarak, bu :ilahilik=ilahi güç, daha sonra Sümer proto-çivi yazısı sembolü “T”:”Ben”, “ilahi güçler” anlamına gelir.

Itibaren, https://www.worldhistory.org › article Enki in Ancient Literature – World History Encyclopedia  “Enki Sümer mitolojisinin bir tanrısıdır ve daha sonra zaman içinde… O, me-s denilen ilahi güçlerin koruyucusuydu”

Itibaren, https://cdli.ucla.edu › tools › archsigns proto-cuneiform signs sign “Me

This image has an empty alt attribute; its file name is image-7.png

SONUÇ: Löwenmensch antropomorfik özelliklere sahip olduğundan ve kesinlikle 32.000 yaşında. bir tanrı değildi, bu nedenle T-sütunları (biraz antropomorfik şekilli) Göbekli Tepe’nin en başında (kat III) henüz tanrılar değil, ruhlar olabilir. Tekrar pardon: tanrısallık=ilahi güçler=ruh(antropomorfik özelliklere sahip olabilir)=daha sonra Sümer Me :”ilahi güçler”ilaç çivi yazısı işaretiyle “T”=T-şekilli Göbekli Tepe sütunları

İnsan özelliklerine sahip başka bir ruh: Itibaren, Wikipedia: ‘Sihirbaz (mağara sanatı)’:”, Fransa, Ariège, Trois-Frères Mağarası’nda ‘Sığınak’ olarak bilinen mağarada bulunan esrarengiz bir mağara resminin bir adıdır. 13.000 civarında. Figürün önemi bilinmiyor, ancak genellikle bir tür büyük ruh veya hayvanların efendisi olarak yorumlanıyor.”

This image has an empty alt attribute; its file name is image-9.png

A D D I T I O N A L D O C U M E N T A T I O N

Itibaren, Wikipedia Deity “Modern arkeologlar artık genel olarak, tarih öncesi heykelcikleri, bırakın tanrıçaları, herhangi bir tür tanrının temsili olarak kesin olarak tanımlamanın imkansız olduğunu kabul ediyorlar. Yine de, antik temsilleri vaka bazında değerlendirmek ve nasıl olduğuna göre değerlendirmek mümkündür. muhtemelen tanrıları temsil edeceklerdir. Avrupa’da bulunan ve yaklaşık 25.000 BCE’ye tarihlenen Willendorf Venüsü, bazıları tarafından tarih öncesi bir kadın tanrının bir örneği olarak yorumlanmıştır. Ain Ghazaland, Çatalhöyük’te ortaya çıkarılan sanat eserleri, muhtemelen karmaşık bir mitolojiye göndermeler yapıyor.”

Itibaren, Of animals and a headless man. Göbekli Tepe, Pillar 43 “Ölümden sonra savaşçının ruhları büyük yeraltı dünyasına indi (Büyük “T” şeklindeki sütunların yaptığı işaret).

https://curiosmos.com › BlogGöbekli Tepe: Ancient Site That Predates The Pyramids Was Built … “Sitenin sütunları, koruyucu ruhları, ataları ve hatta takımyıldızları temsil eden eski totemler olabilir.”

https://a1.monographs.ru › …Masks of Exploit Göbekli Tepe & Pillars of the Pharaoh System “İşaretler, Göbekli Tepe’nin yeniden sömürülmesinin T şeklindeki sütunları, toprağı meydana getiriyor… belki de ölü ataların ruhlarına benzemek için.”

Itibaren https://www.rampagingdinosaur.com › …Göbekli Tepe, mankind’s first step towards civilization – Rampaging … “Sütunlardan birinin üzerindeki insan elinin yakın çekimi, onların ruhları temsil ettiğini ima ediyor.”

Itibaren https://books.google.ro › books Religion in the Emergence of Civilization: Çatalhöyük as a Case StudyIan Hodder — 2010 · Social Science “Paleolitik resimlerde ve ‘Venüs’te insan figürleri görünse de…ama hayvanlar üzerinde merkezi bir insan tanrılığına dair hiçbir kanıt yoktur.”

Itibaren http://ewa.home.amu.edu.pl › …PDFCreated using PDFonline.com , a Free PDF Creation service16 dec. 2005 http://ewa.home.amu.edu.pl adresinden › …PDFC, Ücretsiz bir PDF Oluşturma hizmeti olan PDFonline.com kullanılarak oluşturulmuştur16 ara. 2005 — “…insanların ruh dünyasına aracılık etmiş olabileceğini öne sürüyorum, ancak merkezi bir insan tanrılığına dair hiçbir kanıt yok.

İster inanın ister inanmayın, antik tarih ateizmin de doğal olduğunu öne sürüyor… *Yeni bir çalışma, antik dünyadaki insanların her zaman tanrılara inanmadıklarını öne sürüyor – dini inancın insanlar için “varsayılan bir ortam” olduğu fikrine şüphe düşürüyor. * 16 şubat 2016https://www.cam.ac.uk › haberler › dis…

Itibaren Wikipedia Prehistoric religion “Tarımı baskın yaşam tarzı olarak kuran Neolitik Devrim, MÖ 12.000 civarında meydana geldi ve Neolitik’i başlattı. Neolitik toplum, Paleolitik atalarına kıyasla hiyerarşik ve eşitsiz hale geldi ve onların dini uygulamaları muhtemelen buna uyacak şekilde değişti. Paleolitik’tekinden daha yapısal ve merkezileşmiştir ve muhtemelen hem kişinin bireysel atalarının hem de tüm grupların, kabilelerin ve yerleşimlerin atalarının atalarına tapınmayla meşguldür.”

Itibaren https://www.scribd.com › document Art and Religious Beliefs in The Neolithic and Aeneolithic From… “Bu vesileyle yayınlanan çanak çömlek, ritüel için özel olarak seçilmiş yerlerin mümkün olduğunu gösterdi; tanrıları değil ruhları tanırlar.”

Itibaren https://www.worldhistory.org › Kac…Kachina Cult – World History Encyclopedia de JB Wiener “Hopi’den MS 1300’ler ve 1400’lere tarihlenen çanak çömlek tasarımları…”

Itibaren https://www.scientificamerican.com › …Rezultate de pe webComplex Societies Evolved without Belief in All-Powerful Deity “Politik olarak gelişmiş toplumların ortaya çıkışı, doğaüstü ruhlara olan inançla desteklenebilir, ancak “büyük tanrı” gerektirmez.

Itibaren https://science.jrank.org › pages › R…Religion – Africa – Gods And Spirits – People, Divinities, Orisha, and … ” İlahi hiyerarşide, tanrılar ve ruhlar Tanrı’nın altında sıralanır.