“kaga, un important cuvant dacic”…? OARE !?… sa vedem.


Incep aicici prin a ma refero la lucrarea lingvistului specializat in tracologie, Sorin Olteanu, in engleza :                                                                                                                                          κάγα: an important Dacian word in Tomitan inscriptions1 https://web.archive.org/web/20150222020903/ http://soltdm.com/sources/inscr/kaga/kaga_e.htm                                                                           In romana:                                                                                                                                         κάγα: un important cuvânt dacic    http://soltdm.com/sources/inscr/kaga/kaga_r.htm                                                                                     Este vorba de o inscriptie din Tomis:

Heroi sacrum
Ti(berius) Claudius Mu-
casius v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Ηερώϊι (sic!) ΚΑΤΑ Τι(βέριος)
Κλαύδιος Μου-
κάσιος εὐξάμ[ε-
νος καθιέρωσε[ν

IN ROMANA:                                                                                                                                         “Pasajul latin, uşor de citit la descoperirea pietrei însă aproape ilizibil astăzi din pricina condiţiilor precare de depozitare, nu ridică nici o problemă de interpretare: ” Ofrandă lui Heros. Tiberius Claudius Mucasius şi-a îndeplinit juruinţa, cu dragă inimă şi pe bună dreptate “. Formula de încheiere, abrevierea V•S•L•M bine cunoscută epigrafiştilor, indică limpede o inscripţie votivă. Iată însă ce spune acelaşi Tiberius Claudius, de data aceasta în greceşte:                                                                                                                        ” Lui Ērōs KATA. Tiberios Claudios Mukasios a consacrat (după cum) a promis “.                     Dacă, aşa cum am văzut, varianta latină este limpede, în cea greacă apare în schimb acest KATA, neexplicat satisfăcător de nici unul din editorii inscripţiei. Primul dintre ei, Gr. Tocilescu, încercând, la 1895, să-i dea totuşi un înţeles plauzibil, îl consideră pe KATA un adjectiv al lui Ērōi şi propune – de aceea – interpretarea lui drept o prescurtare a unui κατα(χθόνιος) subpământean”, un epitet ori o ipostază a zeului. În lipsa unei alte explicaţii mai consistente propunerea a fost acceptată de toţi editorii ulteriori – şi admisă în literatura de specialitate. Ea are însă cel puţin două mari neajunsuri care atrag atenţia:                                                                                                              1. mai întâi ar presupune o diferenţă considerabilă între variantele latină şi greacă ale dedicaţiei, căci kata(chthōnios) “subpământean” lipseşte din textul latin, în timp ce acesta conţine pe sacrum “jertfă“, inexistent în versiunea greacă.                                             2. abrevierea kata pentru katachthōnios ar reprezenta un “dublu unicat”:                             pe de o parte ar fi singura oară când acest cuvânt s-ar prescurta astfel în inscripţiile greceşti,                                                                                                                                                 pe de alta acesta ar fi singurul loc în care zeul epihoric Hērōs ar fi numit “subpământean”. Toate aceste dificultăţi ar fi putut fi evitate dacă atât Tocilescu, cât mai ales editorii de mai târziu, ar fi privit cu mai multă atenţie piatra pe care, aşa cum se poate vedea în fig.1 şi 2, lapicidul a scris nu ΚΑΤΑ , ci ΚΑΓΑ !”                                                 E adevărat că această nouă lectură nu ar fi lămurit de la sine şi de îndată sensul inscripţiei dar, oricum, nu ar mai fi prilejuit lansarea în circulaţie a inexistentului κατα(χθόνιος), epitet pe care Hērōs, bineīnţeles, nu l-a purtat niciodată. Lăsând deocamdată de o parte apartenenţa lingvistică a termenului, vom observa că dacă îl considerăm pe kaga nu un adjectiv al lui Hērōs ci un echivalent al latinescului sacrum , neconcordanţele dintre cele două variante ale textului dispar: “sacrum (=ofrandă) lui Heros. Tiberius Claudius Mucasius şi-a îndeplinit promisiunea (votum), cu dragă inimă şi pe merit ” din textul latin, ar avea aproape acelaşi înţeles cu “kaga (=ofrandă) lui Heros. Tiberios Claudios Mukasios a consacrat(-o) după cum a făgăduit ” din textul grec . Este o interpretare fără îndoială mai plauzibilă decât kata(chthōnios), dar insolitul cuvântului şi prudenţa deontologică ne-ar obliga să admitem şi posibilitatea unei greşeli a pietrarului şi să considerăm termenul, în consecinţă, drept dubios. Din fericire însă, o a doua inscripţie, şi ea de la Tomis, vine să îi confirme validitatea.   ”                                                                                                                     ENGLISH                                                                                                                                                         ” The first lines of the text, those in Latin, easy to read at the discovery of the stone but almost illisible today because of the poor conditions it was preserved, raise no problem of interpretation:                                                                                                                                  “Sacrum to Heros. Tiberius Claudius Mucasius respected his vote, gladly and on merit”. Let us see what the Greek part says: “To Heros KATA. Tiberios Claudios Mukasios consacrated as promised.” If, as we saw, the Latin variant is fairly clear, in the Greek one we find instead this KATA, unsatisfactory explained by any of its succesive editors. The first of them, Grigore Tocilescu, who also discovered the monument in 1895, trying to find a plausible meaning for the sequence KATA, took it as an adjective of Heros and interpreted it as an abbreviation of κατα(χθόνιος) which he considered to be an attribute or a hypostasis of the Thracian god. The lack of any other more consistent explanation of this word made his interpretation finally accepted in the litterature.

.Inscr. ISM II (Tomis), n.128-Drawing

It has nevertheless at least two weak points which draw our attention: 1. it supposes a considerable and unexpected difference between the Latin and the Greek variants of the text and 2. it proposes an attribute twice unique (and I insist to enounce here an important principle, which I should formulate as Always beware of hapax!): it would be the only time that καταχθόνιος would be abbreviated κατα and the only time that the epichoric god Hērōs would be called “of the underworld”. All these difficulties could have been avoided if both Tocilescu, but especially the later editors, would have taken a closer look at the stone, where – as you can see by yourself in the images below – the lapicida wrote not ΚΑΤΑ , but ΚΑΓΑ!                           =================================================

CUVINTE, TERMINOLOGIE:

Din https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred

Something that is sacred is dedicated or set apart for the service or worship of a deity[1] or considered worthy of spiritual respect or devotion; or inspiring awe or reverence among believers. The property is often ascribed to objects (a “sacred artifact” that is venerated and blessed), or places (“sacred ground“).  …………Although there are similarities between the terms “sacred” and “holy” and they are sometimes used interchangeably, there are subtle differences.                                                                                                                                                                                                            “Holiness” is generally the term used in relation to persons and relationship, while “sacredness” is used in relation to objects, places, or happenings.                                                                                                                                                                                                       SFINTENIA ESTE LEGATA DE PERSOANE SI INTER-RELATIONARE IAR SACRALITATEA ESTE LEGATA DE OBIECTE,LOCURI SI EVENIMENTE                                                                                                                                                                                                                                   Thus a saint may be considered as holy, but would not be viewed as sacred.   ………..                                                                                Etymology.                                                                                                                                                The word “sacred” descends from the Latin sacer, that is consecrated, or purified dedicated  to the gods or anything in their power, and to sacerdos and sanctum, set apart.  ……………..                                                                                                                   (Greek; ιερος, hieros, “sacred” or “holy”

Din https://en.wiktionary.org/wiki/sacer

sacer (feminine sacraneuter sacrum); 

 1. sacredholy, dedicated (to a divinity), consecrated, hallowed (translating Greek ἱερός) quotations ▼
 2. devoted (to a divinity for sacrifice), fated (to destruction), forfeitedaccursed quotations ▼
 3. divinecelestial
 4. Number Singular Plural
  Case / Gender Masculine Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
  Nominative sacer sacra sacrum sacrī sacrae sacra
  Genitive sacrī sacrae sacrī sacrōrum sacrārum sacrōrum
  Dative sacrō sacrae sacrō sacrīs sacrīs sacrīs
  Accusative sacrum sacram sacrum sacrōs sacrās sacra
  Ablative sacrō sacrā sacrō sacrīs sacrīs sacrīs
  Vocative sacer sacra sacrum sacrī sacrae sacra

Din https://en.wikipedia.org/w/index.php?search=%E1%BC%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD&title=Special%3ASearch&go=Go&ns0=1

 Lat sacrum = gr. ἱερόν,  ( ἱερόν, lit. “holy place“)

Din https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrum

Din https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro                                                                                           Romana :”SACRU”                                                                                                                         Nota:                                                                                                                                                     In varianta in romana tampitii il identifica ca SFINTENIE                                                                                                                                                                                                                         Varianta engleza:                                                                                                                  <<Something that is sacred is dedicated or set apart for the service or worship of a deity[1] or considered worthy of spiritual respect or devotion; or inspiring awe or reverence among believers. The property is often ascribed to objects (a “sacred artifact” that is venerated and blessed), or places (“sacred ground”).  >>                                                                                                                                                                                   << Storia e origine del termine                                                                                                             Il termine italiano “sacro” deriva dal termine latino arcaico sakros, rinvenuto sul Lapis Niger, sito archeologico romano risalente al VI secolo a.C.[3] e, in un significato successivo, indica anche ciò che è dedicato ad una divinità, ed al suo relativo culto; infatti, tale termine lo si trova, con medesimo significato, anche in altre lingue antiche come, ad esempio, l’ittita saklai e il gotico sakan.

La radice di sakros è, a sua volta, il radicale indoeuropeo *sak, *sag, col significato di avvincere (a fascina) aderire, o sac-ate, col significato di seguire,(a urma)sap-ati, col significato di onorare, sempre sottintendendo una divinità, a tal punto che negli antichi testi Ṛgveda può anche diventare sinonimo di adorare >>

===================================

latina: Heroi sacrum :eroului sacrificiu,consacrat, dedicat”                                                                         greaca: Ηερώϊι ΚΑΤΑ :                                                                                               S.Olteanu:  “Lui Ērōs KATA“= sacrum(=ofrandă,jertfa) lui Heros ”                                                   E.Rau:eroului de jos/sub pamant“,kata{chtonios}” sau mai exact:                              “eroului DEPUS, in sensul de ofranda si doar asa apropierea de lat. sacrum

De fapt greseala D-lui Olteanu nu este totala ci consta in faptul ca KAGA nu are sensul de SACRU (opus profanului, un gen de sfintenie care nu se suprapune totusi acesteia) ci are sensul de “DEPUNERE,OFRANDA” Greseala consta in a nu gasi originea corecta si mai putin sensul gasit corect, acela de “OFRANDA” , dar numai provenind pe linia “DEPUNERE”.                                                                                                                                                DV. AVETI DEMONSTRATIA ORIGINII CORECTE PENTRU KAGA=DEPUNERE>si astfel=”OFRANDA” si numai astfel echivalent cumva cu SACRUM                                                       ===================================                                                                               Nota                                                                                                                                                          1-Este posibil ca cel care a scris sa nu faca deosebirea intre ieros, hieros (templu,sacru,sfant) si heros (semizeu, erou) ?In loc sa scrie  Hierôi (dativul lui hieros)   a scris Ηερώϊι.  Ηερωιs ! 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CF%81%CF%89%CE%AF%CF%82#Ancient_Greek                                                                                    ἡρωῐς  (hērōísf (genitive ἡρωῐ́δος); third declension

 1. heroine quotations ▼
 2. deceased woman 

                                                                                                                                    ( https://biblehub.com/greek/2413.htm hieros: “sacred, a sacred thing, a temple” )                 2-este posibil un ritual de “eroizare” si eroul sa fie chiar numitul  Mucasios ?                 Din traducere reiese ca nu.                                                                                                                 3- altfel litera Image result for greek upper case gamma (gamma), si dupa mine, parca seamana cu o idee mai mult cu un G dacat cu T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                  DAR CU KAGA=”SACRU” AVEM O ENORMA PROBLEMA !                                                                                                                                                                                                                                    Din SORIN OLTEANU:  List of reconstructed Dacian words – …
https://en.m.wikipedia.org › wiki › List_…
This article contains a list of reconstructed words of the ancient Dacian language. ….. kaga, sacred, holy, kaga, *kʷog(h)- (< *kʷeg( h)-), Old Slav. kazat′, skazat′ (“to tell                                                                                                                                                                                       Existau 2 posibilitati de alegere pentru Dl. S.Olteanu:                                                                      – sa considere KATA sau                                                                                                                         – sa considere KAGA, caz in care trebuia sa se concentreze maxim asupra semnificatiei. Este adevarat ca la o inscriptie bilingva, oricine (si eu) se asteapta ca semnificatiile cuvintelor sa fie corespondente. Cel mai comod pentru Dl. Olteanu a fost sa atribuie o semnificatie identica lui KAGA.                                                                                           Aici a gresit Dl. Olteanu, prezumand gresit originea <kaga, sacred, holy, kaga, *kʷog(h)- (< *kʷeg( h)-), Old Slav. kazat′, skazat′ (“to tell > dintr-o radacina doar presupusa si deloc studiata si demonstrata.                                                                                                         In cazul de fata se pare ca varianta greceasca nu o reproduce “mot-a-mot” pe cea latina.

       In nici-o limba indo-europeana nu avem nici pe departe vre-un cuvant gen KAGA a carui sens  macar sa se apropie cat de departe de sensul SACRU (sacru, opus profanului)!                                                                                                                                                                 Eventual,(sa verific despre ce cuvant exact este vorba!):                                                              Din A Greek and English lexicon
https://books.google.ro › books
John Jones · <<Kaga, (indeclinable as used by Homer, but by later writers x262, as, o, or xzén, “s) head, top, summit, zaga  >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
La sfarsitul postarii o sa pun o lista cu sensurile cuvantului kaga incepand cu nostratica, continuand cu familia limbilor Indo-Europene, si terminand pe cat se poate din aceasta familie I.E. cu limbi de aici de pe langa noi.                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In schimb am gasit:

Origins of European Peoples: Part One: Ancient History
https://books.google.ro › books
Mario Mosetto · 2018 · History
… “Kaga” low, analogous to the Greek Katà; the Italic connected word (cagare – to shit) is obscene and we don’t need to mention it, but

A Grammar of Modern Indo-European, Second Edition (part 2) (2.9K views)
https://www.scribd.com › doc › A-Gram…
It contains a comprehensive description of Proto-Indo-European grammar and offers an analysis of the … kaga ‘dens‘ (in romana, tot dens)

Profilo linguistico della Romània pre-romana – The Paleolithic Continuity … PDF http://www.continuitas.org › texts › alinei_ben… Oct 8, 2009                                                           sima corrispondenza fra i tre nomi kač, kağà/kažà, kağa- ….. [1992], The Problem of Dating in Historical Linguistics, SLE ...(il latte) caglio:”kaga”

<< 3.1. La prima riguarda l’etimologia di caseus ‘cacio, formaggio’, che già in precedenza avevamo interpretato come allotropo dialettale lombardo-emiliano, tipo cač, del sostantivo coagulum ‘caglio’ [Alinei 1996-2000: 961-2]. Che ilio formaggio  sia una semplice trasformazione del latte cagliato lo sanno tutti. Che la scoperta del caglio e l’inizio della produzione del formaggio risalgano al tardo Neolitico è, invece, una cosa che sanno solo gli archeologi. Per cui, che lat. caseus sia una semplice trasformazione dialettale, più precisamente lombardo-emiliana, di data tardo-neolitica, del lat. coagulum, nessuno poteva pensarlo, al di fuori del quadro della latinità pre-romana, mentre ora è dimostrato dall’imponente documentazione dialettale riprodotta nella tabella. Anzitutto, il confronto delle tre carte dell’AIS che riguardano il ‘caglio‘ – cioè 1212 ‘caglio‘, 1214 ‘il latte caglia‘, 1215 ‘latte cagliato’ – con le due che riguardano più da vicino la tecnica produttiva del formaggio, cioè 1209 ‘caciare’ (fare il formaggio) e 1198 ‘caciaio’, dimostra che in quasi tutta l’area caratterizzata da kač c’è una notevolissima corrispondenza fra i tre nomi kač, kağà/kažà, kağada/kažada, cioè del caglio, del cagliare, e della cagliata da una parte, e quello del verbo caciare dall’altro. Inoltre, in un punto

dell’Emilia (436) e tre della Lombardia (229, 236, 254), questa corrispondenza si spinge ad includere anche il nome del ‘caciaio’.

punto1212’caglio’1214′(il latte)caglia‘1215’latte cagliato’1209’caciare’1198’caciaio’

227 kač (al vé la)kažada kažada Kažà Kaśér                                                                               229 kač kaža kažada Kažà Kašer
236 kač kaža kažada Kažà Kažér
237 kač kaža kažada Kažà Kaśér
238 kač  kažada kağada Kažà Kaśér
244 kač kağa kažada kažà Altro Tipo (= AT)
245 kač kažat kağà
247 kač kağa kažada kağà Kaśér
254 kač kaža ? – Kažér
299 kač – kağada kažàr Kaśér
412 kač kağa kağà Kaśér
413 kač kağa kağà Kaśér
424 kač kağeda Kaśér
427 AT kağa kağà +
436 kač  kageda kağeda     Kažér
443 kač kağa kağada            Kaśär
444 kač-          kağeda           Kaśér                                                                                                                   ATnell’AIS,ma i dizz.dialettali emiliani danno ovunque anche
cagiar cagèr

Questo è dunque il focolaio da cui, in epoca tardo-neolitica, il continuatore lombardo-emiliano di coagulum si sarà diffuso in Europa centro-occidentale, come nome del formaggio. A Sud, la conferma più importante di questo scenario vie-
ne da un’area immediatamente contigua a quella emiliana: quella tosco-emiliana – Lunigiana, Garfagnana, alta Versilia e Appennino tosco-emiliano. Come mostra la cartina, tratta dal-l’Atlante Lessicale Toscano, in Lunigiana, ai confini con l’Emi-
lia, il caglio si chiama cagio o cažo, ovvia variante di derivazione emiliana, con restituzione della vocale finale. >>

Vezi exemple care conțin traducerea cheag
Substantiv – Neutru
(59 exemple cu termeni corespondenți)

” href=”https://context.reverso.net/traducere/romana-italiana/cheag&#8221; data-pos=”[nn]” data-inflected=”cheagului}–{cheagul” data-pos-index=”0″ data-posgroup=”0″ data-freq=”59″>cheag

Vezi exemple care conțin închegarea laptelui
(4 exemple cu termeni corespondenți)

” data-posgroup=”10″ data-freq=”4″>închegarea laptelui

Vezi exemple care conțin închegare
(4 exemple cu termeni corespondenți)

” data-posgroup=”10″ data-freq=”4″>închegare

coagulul

Deci acel KAGA nici pe departe nu poate fi nici sacru nici altceva pe aproape ci ceva in categoria semantica :

dens, inchegat, ?depus (jos)?”                                        ============================================

Deci entschuldigung Herr lingvist & tracolog!  Sorin Olteanu, intelesul poate fi in greaca :   greaca: Ηερώϊι ΚΑΤΑ :”eroului de jos/sub pamant“,kata{chtonios} , sau tot intr-un gen de greaca,

“eroului dens/?intarit/?mort   inchegat,intocmit      depunere     ………..alegeti ce doriti, propuneti ca toate merg cumva in jos.                                                                                              Deci nu, domnule S.Olteanu, daca unui amator (inginer) i se pot tolera inadvertente unui lingvist de marca si in plus tracolog, nu !                                                                                  DECI NU Sorin Olteanu:                                                                                                                 Din Palaeolexicon – The Thracian word ziu / zia   https://www.palaeolexicon.com/Word/Show/18824   kaga ‘sacred, holy …                                    SI NU Sorin Olteanu:                                                                                                                  radacina *kʷog(h)- (< *kʷeg( h)-); nici-o legatura cu Sl. kazat,skazat   “a spune”,                                                                                                                                                                                     ci radacina IE KEG (hitt. “teapa”) respectiv                                                                                     IE **KoGo “dinte” (hit. kaga, “dinte” ; vezi in documentare kaga/gaga : “cioc” ; kaga :”cioara,corb” )                                                                                                                                      si radacina “dense“(romana tot “dens“)                                                                                                                                                                                                                                                        Legatura nu este aceea a lui sakros/sacros SAK, si nici aceea presupusa de Dv.  cu skazat/”spune” ci mai degraba cu kaga, kaza, koza (v. M.Alinei) capra si branza !                                   “ingrosare?stiintific “densificare”, dens, dinte, depunere, coagulare”

Acum va intreb:                                                                                                                                      – Cand cineva vorbeste intr-o limba si strecoara un singur cuvant in alta limba, in ce limba vorbeste de fapt?                                                                                                                        – Daca a existat limba daca de ce nu scria cuvintele din limba daca?                                      – Atata timp cat a existat KATA in greaca, dar se pare ca si KAGA, cu acelasi sens, KAGA este cuvant dac ?                                                                                                                            Nota-bene, oricum nu avem sacru din greaca care este hieros/ieros.

ATENTIE MARE !

DACA SAKROS (rad, SAK) CA SI HIEROS INSEAMNA NUMAI “SACRU” (tampitii au tradus in romana pe wiki SFINTENIE),                                                                                                           – in latina, SACROS SI SACRUM INSEAMNA ATAT “SACRU” CAT SI “OFRANDA”,                        – IN SCHIMB KAGA, PRIN ORIGINEA LUI NU ARE NICI-O TANGENTA NICI CU SACRU SI CU ATAT MAI PUTIN CU SFANT ORI SFINTENIE,                                                                               – CI  PRIN ORIGINEA SA, NUMAI  SENSUL “DEPUNERE” SI DOAR ASTFEL I SE POATE ATRIBUI  SENSUL DE OFRANDA !

ESTE CLAR ? a lua notita eventual si popii; lamuriri eugenrau@gmail.com

?????????????         https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0338              ??????????????

CUM SE FACE CA UNELE ATRIBUTE ALE ENTITATII DACO-TRACICE (remarcate & notate de antici) TRANSPAR DIN ACEASTA RADACINA “DENS” !?

Pokorny Etymon1. dens-   ‘to learn; mental power’  Semantic Field(s): to Learn

Indo-European Reflexes:

Family/Language Reflex(es) PoS/Gram. Gloss Source(s)
English
English: autodidact n self-taught person AHD/W7
didactic adj fitted/intended to teach AHD/W7
Hellenic
Homeric Greek: δήνεα n.neut.pl counsels, plans RPN
Greek: autodidaktos adj self-taught W7
δαΐ-φρων adj wise of mind, prudent RPN
didaktikos adj didactic W7
didaktos adj taught W7
didaskein vb to teach W7
Iranian
Avestan: dąh- vb to be wise/mighty RPN
dąhah- n.neut mastery RPN
dąhišta- adj.sup wisest RPN
Indic
Sanskrit: dáṁsas- n.neut wondrous deed/power RPN

 

Din https://lrc.la.utexas.edu/lex/master/0339

Pokorny Etymon2. dens-   ‘dense‘                  Semantic Field(s): Thick (in Density)

Indo-European Reflexes:

Family/Language Reflex(es) PoS/Gram. Gloss Source(s)
English
Middle English: condensen vb to condense W7
English: condense vb to make denser/more compact AHD/W7
dense adj marked by compactness/crowding together of parts AHD/W7
West Germanic
German: kondensieren vb to condense LRC
Italic
Latin: condensocondensāre vb to make dense W7
dēnseōdēnsēre vb to make thick, press (together) RPN
dēnsōdēnsāre vb to make thick, press (together) W7
dēnsus adj dense, thick, close RPN
Middle French: condenser vb to make dense W7
Hellenic
Greek: δασύς adj hairy, shaggy, rough RPN
Anatolian
Hittite: daššuš adj mighty, massive RPN

Eugen Rau: Apropos de “dens”=dens<> dinte,

Din Thracian Glossary – The Indo-European Database   https://tied.verbix.com/project/glossary/thra.html                                                                       … dentu– ‘clan, tribe‘ [Latv. gens ‘clan, tribe’].

eu: Clanul, tribul este de fapt o coagulare, densificare a oamenilor. ++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                  DOCUMENTARE ADITIONALA

Din Alexei Kassian (RSUH) Anatolian lexical isolates
and their external Nostratic cognates  http://starling.rinet.ru/Texts/anatnost.pdf                  44. kaga- c. ‘tooth’. From MS on.
IE **KoGo– (~ ­a­).
≠ Probably cognate is IE *kgo­, known from Germ. *xak-ōn ‘hook; bolt’,
*xōka-z ‘hook; angle’ (Orel HGE: 154).18 Both directions of the assumed meaning shift are possible: ‘hook’ > ‘fang’ > ‘tooth’ / ‘hook’
> ‘bolt’ > ‘tooth’ or, vice versa, ‘tooth’ > ‘hook’. For general reasons
the Hitt. anatomic meaning should be accepted as primary

Din Swadesh-Liste – A possible Homeland of the Indo-European Languages http://www.hjholm.de/Universal%20concept%20list%20for%2017%20Indo-European%20l&#8230;

 

 

Din COMPARATIVE LINGUISTICS INDO-EUROPEAN AND … – CiteSeerX PDFciteseerx.ist.psu.edu › viewdoc › download by GJK Campbell-Dunn · Cited by 3 · Related articles In Homeric Greek and Vedic Sanskrit the augment is optional, rather like an adverb …… kan.kata “a comb”, kan.kala “skeleton”, kaga “ a lotus”, kata “a mat”, kati:raka “loin

Din Turkic – Indian Lexical Parallels in the Framework of the Nostratic … – waset
PDFhttps://waset.org › publications › turkic-i…
Nostratic ancestor language was carried out by V. M. Illich -. Svitych [2]. According to ….. kag, kaga ‘raven, crow‘ karga ‘crow’ taral

Din (PDF) What language did the Pharaohs speak? Kheli kheli kheli keli. | flavio …
https://www.academia.edu › What_langu…
Significantly in Ancient Indoeuropean Greece the “black” (krsna) “crow” (krsna, nava, kaga) “ bird” (khaga, vaca, “sun”) was the “sacred

Din The Nostratic Macrofamily: A Study in Distant Linguistic Relationship
https://books.google.ro › books
Allan R. Bomhard, John C. Kerns · 2011 · Language Arts & Disciplines
… to sound’: A. Proto—Indo—European * klhian— ‘to sing, to sound’: Greek kotvotxt’t ‘ sharp … Proto—Uralic *kaga- ‘to call’

Din http://starling.rinet.ru/cgi-bin/etymology.cgi?single=1&basename=%2Fdata%2Falt%2Fturcet&text_number=+981&root=config

Proto-Mongolian: *kaka- / *kaga– Altaic etymology: Altaic etymology Meaning: to break, tear off

Din https://educalingo.com/ro/dic-tr/kagan                                                                         <<Kagan este unul dintre titlurile folosite de conducătorii din statele mongole și turce și este relativ mai vechi. Din vremea lui Avar, cultura statului turc a conținut cuvântul “kagan”. În acest context, “kagan” este un cuvânt turc precum Tanhu, Hakan, Bey, Toktamıș, Giray și constituie o caracteristică distinctivă pentru statele turcești. Cuvintele Kagan; marele, hanul mare este derivat din kaga khan sau kagan khanim.>>

Din Questioning the Origin of Indo-European: A Comparative Evolutionary … https://pdfs.semanticscholar.org/4314/02bdff552724c38644b8b03ffdb29d39b006.pdf

baseless “verdict” that “there is no evidence that IndoHittite is related to any …… Watkins adds that, if the Hittite kaga– ‘tooth‘ is ‘cognates with English ‘hook’, we 

κἀγώ | billmounce.com
and I, I also, but I, a crasis of και and ἐγώ, dat., κἀμοι, acc., κἀμέ
billmounce.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: