Göbekli Tepe taş sütunlarından Kabe taşına.Göbekli Tepe’de Din.Sonuçlar.


Sonuçlar
  • Dinlerin gelişmesinde Göbekli Tepe paganist aşamadaydı, son aşamada tanrılara tapmaya başlamanın delili olmaya başladı. Gelişme şu sırayla her yerde başarılı oldu: animizm, totemizm, samanizm, paganizm. Animizm, tarih boyunca en eski ve en uzun olanıdır, bazı yönleri günümüzde bile mevcuttur. Totemizm varsa, Göbekli Tepe’de en görünür ve hamile olan animizmdi. Şaşırmamak için, animizm sadece ruha tapınmak ya da yeniden başlamak demek değildir, DOĞAYA İBADETLE İLGİLİDİR. İLAHİ VARLIKLAR ARACILIĞIYLA İLAHİ DOĞA ! (… herhangi bir varlık, tanrılar, ruhlar veya iblisler olabilir) Sütunlar cansız taşlar değildi, insanlar veya antropomorfik tanrılar değildi, avcı-toplayıcılar taşları kişiler olarak kavrarlar. Çünkü taşlar, kişilikleri olan ruhları barındırıyordu. İnsan olmayan varlıklar, ruhlar içlerinde yaşar. Çok daha sonra, bir huwasi taşı bir tanrı için kutsalsa ve genellikle bir tapınakta bulunuyorsa, o zaman bu tür yönler daha önce mevcuttu. Sütunları taş insanlarla eşitlemek için sütunların yalnızca minimal antropomorfik özelliklere sahip olması gerekmez. Aksi takdirde (daha fazlaysa, vurgulayarak) önerilen güç ve manevi karakter azalır! Orada Kutsal Höyükte (Sümer Du-Ku) G.T. insanlar bilgi setlerini şamanlar aracılığıyla İlahi güçlerden (Sümer En-lil, efendi-hayalet) alırlar. Ayrıca daha önce (Sümer benzeri) doğaya tapan bereket şenlikleri tutulurdu. T şeklindeki sütunlar, yaşamla doğrudan ilişkili “arı” ve “yaşama iradesi” olan Sümer proto-çiviyazısı işareti Me ile aynı şekle sahiptir.Ama hayat dolu sütunlardan başlayarak, çeşitli yontulmuş canlı hayvanlar ve Kızılcık heykeli ve Urfa-adamı gibi totem-direkler aracılığıyla, hepsi tanrılarla ilk ilişkide değil, yaşamla yakın bağda ışık saçar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: